Design thinking en design based research in het hoger onderwijs

Lectoraat
Design Thinking
Duur
januari 2020 t/m december 2023
Locatie
Amsterdam
Contact
Guido Stompff

Het doel van Design thinking en design based research in het hoger onderwijs

Toekomstige professionals staan voor de opgave complexe problemen op te lossen. Naast analytische vaardigheden om vraagstukken te doorgronden, hebben ze ontwerpende vaardigheden nodig om oplossingen te ontwikkelen en testen. Dit is de kern van design thinking: een manier van denken en doen die vraagt om specifieke methoden en tools.

Voor veel docenten is design thinking wezensvreemd, omdat het ingebed is in een ander filosofisch en logisch kader. Een boek of een cursus design thinking blijkt onvoldoende om docenten én jonge professionals deze mindset aan te leren. Tegelijkertijd is het niet de bedoeling om iedere aankomende professional een volledige design-opleiding te laten doorlopen. De daar gebruikte methoden, lesprogramma’s, tools, boeken en assessments zijn bruikbaar, maar ongewijzigd zijn ze niet direct inpasbaar in andere opleidingen. Doel van het project is om geschikte middelen te ontwikkelen voor design thinking die breed gebruikt kunnen worden in het hoger onderwijs.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We combineren ‘klassiek’ analytisch onderzoek (zoals naar het assessment van ontwerpend afstuderen) met ontwerpend onderzoek (design based research). Daarbij ontwikkelen én testen we tools, methoden, leerervaringen, (online) trainingen, train-de-trainer-opleidingen, manuals en boeken binnen opleidingen van het domein Creative Business, met de intentie generieke tools te ontwikkelen. Ook onderzoeken we hoe we het (wetenschappelijk) filosofische kader van design thinking scherper kunnen formuleren samen met onderzoekers van andere universiteiten in binnen- en buitenland.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Buiten Inholland is Boom uitgevers een partner. Het landelijke Netwerk Applied Design Research (NADR) en het Center of Expertise for Creative Innovation (CoECI) in Amsterdam vormen een belangrijk contact vanwege de link met veel andere hogescholen die voor vergelijkbare opgaven staan.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het onderwijs is nauw betrokken bij dit project. Binnen Inholland werken docenten van diverse opleidingen hiervoor intensief samen, onder andere met het leernetwerk ontwerpend afstuderen. Docent-ontwerpers verkennen en ontwikkelen tools en trainingen. Ook komen onderzoekers, docenten, studenten en externe partners bijeen in domein-breed keuzeonderwijs om in design thinking-trajecten in living labs aan concrete maatschappelijke vraagstukken te werken. Met als uiteindelijk doel om design thinking structureel in te bedden in het onderwijs van Inholland.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

We werken aan specifieke tools, middelen, methoden, boeken en trainingen voor studenten en docenten van (niet-design-)opleidingen in het hoger onderwijs. 

“Design thinking lijkt op spelen. Maar het is heel doordacht en de methode verdient een stevige theoretische onderbouwing.”

  

Guido Stompff, lector Design Thinking

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Guido

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279192