Energieleverend geluidsscherm

Lectoraat
Finance & Accountancy
Duur
januari 2020 t/m december 2023
Locatie
Alkmaar
Contact
Pieter van der Hoeven

Het doel van het project Energieleverend geluidsscherm

Gemeentes zijn hun inwoners graag ter wille door geluidwerende maatregelen te nemen als in de omgeving in de loop van de jaren de verkeersdruk en daarmee de overlast toeneemt. Een idee is om een geluidsschermen te voorzien van zonnecellen om zo stroom op te wekken, waardoor het scherm zichzelf terugverdient.

Wij willen graag weten of zoiets economisch haalbaar is, bij welke kostprijzen van de schermen en bij welke stroomprijsontwikkeling komt een acceptabele terugverdientijd in beeld? Het uiteindelijke doel is een geluidsscherm ontwikkelen dat zichzelf terugverdient door elektriciteit te produceren.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit project past binnen het onderzoeksthema Verdienen met Duurzame Innovaties van het lectoraat Finance & Accountancy. Onder begeleiding van de (associate) lectoren maken studenten van de opleiding Finance & Control een eerste inventarisatie van de mogelijkheden. Deze worden door de onderzoeksgroep uitgewerkt en in de praktijk gebracht via een studentstage.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Maatschappelijk belang is een belangrijke factor bij verduurzaming. Met de inzichten uit dit project kunnen wij studenten beter voorbereiden op de wijze waarop het algemeen belang vertaald wordt in financiële prikkels van de overheid en de daarbij behorende rapportage-vereisten.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoek is geëntameerd door de gemeente Alkmaar, die hierbij ook samenwerkt met commerciële partners. Na toekenning van de subsidie wordt het project aanbesteed. Ook andere gemeenten zijn geïnteresseerd in en betrokken bij het onderzoek.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Met dit onderzoek komen wij te weten onder welke omstandigheden qua technologische ontwikkeling, prijzen en subsidies gemeentes hun inwoners een verbetering kunnen bieden van de leefbaarheid van hun woonomgeving. Mobiliteit gaat vaak ten koste van leefbaarheid en kost energie; met dit project wordt mobiliteit minder bezwarend voor de omgeving.

De koppeling van het energieleverend geluidsscherm met een buurtbatterij kan op verschillende manieren bijdragen aan de economische haalbaarheid. Te denken valt aan laadpalen voor elektrische auto's of inzet ervan om netcongestie tegen te gaan.

"Het mooie van dit onderzoek is dat het mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid bij elkaar brengt."

- Pieter van der Hoeven, associate lector Finance & Accountancy

"Gemeenten hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, ze kunnen het concept van het energieleverend geluidsscherm zo overnemen. Er zijn nog genoeg plekken daarvoor: langs het spoor of in grote steden."

- Hugo Booms, onderzoeker Finance & Accountancy

 

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Energieleverend geluidsscherm: