Herstel meten in de GGZ

Het doel van Herstel meten in de GGZ

Hoewel er steeds meer aandacht is voor herstel in onderzoek gericht op mensen met ernstige psychische aandoeningen, is het aantal meetinstrumenten om herstel te meten nog relatief gering. Ook zijn ervaringsdeskundigen niet altijd betrokken in de ontwikkeling van deze vragenlijsten.

Met onderzoekers uit het land wordt gewerkt aan diverse meetinstrumenten om herstel te meten bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ, werkte mee aan de validering van vier vragenlijsten: de Nationale Herstel Schaal, Functional Recovery Tool, Inspire-O en de Integrale Herstel Schaal.

Hoe wordt het onderzoek aangepakt?

Alle vragenlijsten zijn met een groot aantal experts en ervaringsdeskundigen ontwikkeld en vervolgens bij GGZ-instellingen toegepast en gevalideerd.

"De Inspire-O is gebaseerd op het CHIME-raamwerk dat de weg naar herstel weergeeft volgens ervaringsdeskundigen. Dit geeft in vijf elementen de kern van persoonlijk herstel weer:  Connectedness, Hope, Identity, Meaning en Empowerment."

 

Leamy et al, 2011

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Bij de validering van de vier genoemde vragenlijsten wordt samengewerkt met diverse universiteiten en praktijkinstellingen.

Bij het onderzoek naar de Nationale Herstelschaal (NHS) wordt samengewerkt met zeven GGZ-instellingen, Tilburg University (dr. Hanneke Henkens, prof. dr. Ghijs van Nieuwenhuizen en prof dr. Jaap van Weeghel) en met Hogeschool Windesheim (Jooske van Busschbach, tevens verbonden aan UMCG).

In het onderzoek naar de Integrale Herstelschaal (IHS) en de Inspire-O wordt samengewerkt met onderzoekers van de landelijke expertraad Routine Outcome Monitoring (ROM) bij Ernstige Psychische Aandoeningen (EPA), werkzaam bij ondermeer Altrecht (dr. Wilma Swildens), UMCG (dr. Ellen Visser), Parnassia GGZ (dr. Barbara Schaefer), GGZ-Noord-Holland Noord (dr. Annet Nugter) en KC Phrenos (prof. dr. Jaap van Weeghel). Voor de Inspire-O wordt tevens internationaal samengewerkt met ondermeer dr. Mike Slade.

 

Wat is het belang voor het onderwijs?

De ervaringen met en uitkomsten op de vragenlijsten worden teruggekoppeld naar de GGZ-praktijk en opleidingen voor Social Work en Verpleegkunde. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

De Functional Recovery tool (ook wel bekend als functionele remissie tool) wordt momenteel bij veel instellingen in het land gebruikt. De vragenlijst is valide, eenvoudig in het gebruik en zinvol voor evaluatie van beleid op het gebied van functioneel herstel van mensen met ernstige psychische problemen.

De andere vragenlijsten worden momenteel nog gevalideerd en onderzocht op gevoeligheid om verandering te kunnen meten in herstel en bruikbaarheid in de praktijk. De eerste uitkomsten, zowel psychometrisch als voor wat betreft de bruikbaarheid in de praktijk, zijn goed. De verwachting is dat de mogelijkheden om herstel te meten hiermee aanzienlijk worden uitgebreid.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Wilma

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0614426964