Wilma Swildens
Wilma Swildens

Wilma Swildens

lector
Lectoraat
Telefoon
E-mail

Werk samen met Wilma

Even voorstellen

Wilma Swildens is sinds oktober 2018 lector Interprofessionele zorg in de GGZ bij Hogeschool Inholland. Ze doet binnen het domein Gezondheid, Sport en Welzijn onderzoek naar gebiedsgerichte, interprofessionele zorg voor mensen met ernstige psychische aandoeningen en hoe hiermee kan worden bijgedragen aan empowerment en herstel. Wilma maakt deel uit van het Centre of Expertise Preventie in Zorg & Welzijn.

Steeds meer wordt hulpverlening aan deze groep ‘outreachend’ vanuit een wijkpost georganiseerd. Intensieve, interprofessionele samenwerking van de specialistische GGZ gebiedsteams met anderen partijen in wijken vormt een voorwaarde om dit goed te doen. Naast met cliënten zelf wordt samengewerkt met onder meer familie/naasten, ervaringsdeskundigen, verslavingszorg, medewerkers begeleid en beschermd wonen, sociale wijkteams en eerstelijns zorgverleners. Het onderzoek van Swildens geeft inzicht in de ervaringen hiermee en wat concrete uitkomsten zijn voor herstel.

Samenwerken

Wilma Swildens wil, waar mogelijk, nauw samenwerken met andere lectoraten binnen het kenniscentrum Gezondheid, Sport & Welzijn, zoals GGZ-Verpleegkunde en Empowerment en Professionalisering. Ze ziet ook zeker een rol voor studenten, zij kunnen haar ondersteunen met het praktijkgerichte onderzoek naar GGZ in de wijk dat ze voor ogen heeft. In september 2019 is ze met een subsidie van ZonMW een leernetwerk Herstelgerichte GGZ in de Wijk gestart. Hierbij zijn, naast docenten en lectoren van Hogeschool Inholland, ook de GGZ-instellingen Altrecht, GGZ Noord-Holland-Noord en GGZ inGeest betrokken.

Wie is Wilma Swildens?

Expertise

Naast haar werkzaamheden als lector bij Inholland is Wilma Swildens senioronderzoeker en manager van de afdeling Zorgmonitoring en Onderzoek bij Ernstige Psychische Aandoeningen en coördinator wetenschappelijk onderzoek bij Altrecht GGZ te Utrecht. Daarnaast is ze lid van een landelijke expertraad gericht op het meten van behandeluitkomsten bij ernstige psychische aandoeningen en lid van de editorial review board van het tijdschrift Psychiatric Rehabilitation Journal.

Wilma Swildens, sociaal wetenschapper, specialiseerde zich in onderzoek in de GGZ gericht op mensen met ernstige psychische aandoeningen. Publicaties gaan onder andere over (arbeids)rehabilitatie, sociale participatie, maatschappelijke ondersteuning, ambulantisering, Flexibele Assertive Community Treatment (FACT), routine outcome monitoring en gebiedsgericht werken.

Ervaring

Swildens studeerde in 1986 af als sociaal wetenschapper (andragoloog) bij de Rijksuniversiteit Groningen waar ze vervolgens gedurende 12 jaar werkzaam was als onderzoeker. Zij werkte daarnaast enkele jaren voor een instelling voor ambulante Geestelijke gezondheidszorg in Groningen en voor een landelijk innovatiefonds in Den Haag en Randgemeenten. In 1995 promoveerde zij op het thema arbeidsrehabilitatie en dagbesteding vanuit de GGZ. Vanaf 1996 is zij werkzaam als senioronderzoeker bij Altrecht GGZ voor afdelingen gericht op ernstige psychische aandoeningen en met als specifieke aandachtsgebieden rehabilitatie, herstel en het meten van behandeluitkomsten.

"De eigen leefomgeving biedt vaak de beste mogelijkheid tot herstel."

Wilma Swildens, lector Interprofessionele Zorg in de GGZ

Recente publicaties van Wilma Swildens:

Werk samen met Wilma

Kom in contact en stel je vragen

Wilma Swildens
Telefoon
0614426964