Het lvb-project in Rotterdam-Zuid

Onderzoekslijn
Toegankelijkheid van het Recht
Duur
september 2019 t/m augustus 2021
Locatie
Rotterdam
Contactpersoon
Jossian Zoutendijk

Wat is het lvb-project in Rotterdam-Zuid?

Onze samenleving is niet goed ingericht voor mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb). Daarom komen zij gemiddeld vaker in aanraking met politie en justitie. Ook hun recidivepercentage is hoger dan gemiddeld. Het lvb-project in Rotterdam-Zuid zoekt naar manieren om daar wat aan te doen. Heel veel organisaties doen mee (scroll maar eens door). Niet alleen organisaties uit het strafdomein, maar ook organisaties uit het sociaal domein. Preventie is net zo hard nodig. Hun medewerkers richten zich op het eerder signaleren van een lvb en op een betere omgang met deze doelgroep. Om dat te bereiken hebben ze samen nieuwe werkwijzen ontworpen.

Nieuwe werkwijzen

Medewerkers van de deelnemende organisaties volgen trainingen en workshops waardoor ze zich beter kunnen inleven in mensen met een lvb. Ook krijgen ze handvatten aangereikt om beter om te gaan met de doelgroep. Als ze tijdens hun werk vermoedens krijgen van een lvb bij iemand, gebruiken ze een screener (de SCIL) om die te bevestigen. Dan weten ze dat iemand een lvb heeft en kunnen ze hun aanpak daarop aanpassen. Ook zoeken ze samenwerking en aansluiting bij andere organisaties. De normale gang van zaken wordt aangepast zodat het zo toegankelijk mogelijk wordt voor mensen met een lvb. Zo krijgt een verdachte bijvoorbeeld een advocaat die goed is in de omgang met mensen met lvb en worden OM-hoorzittingen en taakstraffen zoveel mogelijk in de wijk gehouden en uitgevoerd. Vertegenwoordigers van de organisaties komen elke maand bijeen om het verloop te bespreken.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De betrokken organisaties (zie onder) voeren het lvb-project uit. Aan ons als onderzoekers de taak om het monitoren en te evalueren: wat kunnen we hieruit leren? Dat betekent dat we data bijhouden over de instroom, maar vooral ook dat we kwalitatief en narratief onderzoek doen. We interviewen professionals van deelnemende organisaties, wonen overleggen bij en praten met de doelgroep: mensen met een lvb. En we betrekken studenten bij het onderzoek.

"Ik zou nu niet meer zo boos zijn als een verdachte om zitting te laten komen."

 

Officier van Justitie/voormalig rechter, na het volgen van de deskundigheidsvordering voor professionals

Wat is het belang voor het onderwijs?

Aanstaande professionals krijgen veel met deze doelgroep te maken. Naar schatting hebben 1,1 miljoen (!) mensen in Nederland een lvb. Het is daarom belangrijk dat hier aandacht voor is in het onderwijs. We zijn erg blij dat studenten binnen dit project afstuderen. Zij interviewen medewerkers van de betrokken organisaties en onderzoeken bijvoorbeeld in hoeverre de nieuwe werkwijzen bijdragen aan het vroeg signaleren van een lvb, en hoe het nog beter kan. Lector Ineke van den Berg verwerkt de uitkomsten van dit project in haar colleges. We onderzoeken ook hoe we dit thema structureler een plaats kunnen geven in het onderwijs.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het mooie aan dit project is dat het door zo'n breed werkveld gedragen wordt: zorg, welzijn, justitie. Allemaal zetten ze zich in om hun werk te verbeteren, zodat we een inclusieve samenleving hebben voor mensen met een lvb.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uiteindelijk is het de bedoeling dat uit dit project minder getrokken wordt naar de samenleving beter in het richten op mensen met een lvb, zodat ze minder snel (opnieuw) met het strafrecht in aanraking komen. Niet alleen in Rotterdam-Zuid, maar in heel Nederland.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Jossian

Kom in contact en stel je vragen