Immaterieel erfgoed als proeftuin

Het doel van de samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed

Drie jaar geleden startte Hogeschool Inholland een samenwerking met Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. De onderzoeksvraag: Hoe kun je immaterieel erfgoed in een superdiverse wijk positioneren en aantrekkelijk maken voor bezoekers? De West-Kruiskade in Rotterdam werd een laboratorium voor verschillende onderzoeken. Het lectoraat New Urban Tourism van lector Ko Koens is nauw betrokken. Albert van der Zeijden van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland: “Toerisme kan een hulpmiddel zijn om immaterieel erfgoed een toekomst te geven. Dat vonden we interessant om te verkennen, maar daar hadden we zelf de mankracht niet voor. We kwamen in contact met Hogeschool Inholland en vroegen hen om met de opleiding Tourism Management toegepast onderzoek te doen.”

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Hogeschool Inholland ging aan de slag met een case in Rotterdam: de West-Kruiskade. Een superdiverse wijk waar meerdere culturen samenleven. Er volgden afstudeeronderzoeken, minors, deelopdrachten en hackathons. Allemaal om de situatie in kaart te brengen en tot concrete ideeën te komen. Wendy Raaphorst van Hogeschool Inholland is betrokken bij het project: “Het begon verdiepend, met een afstudeeronderzoek naar de wensen en behoeftes van betrokkenen. Zoals de gemeente, de erfgoedgemeenschappen, ondernemers en bewoners. Daarna zoomden we verder in en werden de ideeën en oplossingen steeds concreter. Heel goed om te zien is dat de ondernemersvereniging van de West-Kruiskade enorm betrokken en enthousiast is.”

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Door onderzoek van onder andere studenten zijn op dit moment de gemeente Rotterdam, erfgoedgemeenschappen, ondernemers en bewoners betrokken. Daarnaast is de ondernemersvereniging van de West-Kruiskade nauw betrokken.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het belang is meerledig. Opgedane inzichten en vraagstukken stromen terug het onderwijs via onderwijsprogramma’s, zoals domeinbreed keuzeonderwijs en minoren. Daarnaast is gebleken dat studenten via dit onderzoek goed kunnen doorbouwen op elkaars inzichten.

Charlotte Beukers, docent bij Hogeschool Inholland: “Tijdens een hackathon-week vroegen we studenten om iets te bedenken om bezoekers te triggeren om vanaf Rotterdam centraal naar de West-Kruiskade te lopen. Daar kwamen zes concepten uit. De studenten gebruikten onder meer guerrillamarketing – zoals een flashmop – en augmented reality.” De plannen uit de hackathon-week liggen bij een nieuwe student die vervolgonderzoek doet naar beleving en storytelling.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Van der Zeijden: “De West-Kruiskade is inmiddels een soort onderzoekslaboratorium geworden. Het is een voorbeeld voor andere superdiverse wijken in Nederland.”

Kijk ook eens op de website van Immaterieel erfgoed

“Toerisme kan een hulpmiddel zijn om immaterieel erfgoed een toekomst te geven.”

  

Charlotte Beukers, onderzoeker New Urban Tourism

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Nieuws vanuit Immaterieel erfgoed als proeftuin:

Kom in contact en stel je vragen

Werk samen met Charlotte

Telefoon
0631639539

Werk samen met Wendy

Telefoon
0621115365