New Urban Tourism

Over New Urban Tourism

Binnen het lectoraat New Urban Tourism van het kenniscentrum Creative Business zoomen we in op toerisme als integraal onderdeel van de stedelijke omgeving. Toeristen lopen letterlijk tussen de locals en maken gebruik van dezelfde voorzieningen. Je kunt ze niet gescheiden beschouwen. Maar wat doen die grote groepen bezoekers met steden en wijken? En kunnen we toerisme dienstbaar maken aan de stad? Is het bijvoorbeeld mogelijk activiteiten zo vorm te geven dat er nieuwe lokale bedrijvigheid ontstaat, dat de leefbaarheid verbetert en dat het bewoners trotser op hun wijk maakt? Wat kunnen we hierover leren van onderzoek in andere steden in het buitenland? Onze blik op toerisme is holistisch, ons denkkader internationaal en onze aanpak lokaal. In lab-omgevingen werken we samen met stakeholders ontwerpend aan interventies om onderliggende processen in de metropoolregio’s beter te begrijpen en om die regio’s uiteindelijk beter te maken.

Voor onderwijs en werkveld

Onderzoek en onderwijs komen samen aan de hand van concrete vraagstukken uit het werkveld. Onder leiding van lector Ko Koens organiseren we domeinbreed keuzeonderwijs waarbij studenten van verschillende opleidingen in teams oplossingen ontwerpen en testen. Voor hen een uitgelezen kans om ervaring op te doen met de echte praktijk, nieuwe vakgebieden te leren kennen en in te zien dat toerisme in een bredere, sociaal-maatschappelijke context staat. Voor onze partners in het werkveld bieden we zo de mogelijkheid om ideeën op te doen voor een symbiose tussen toerisme en stad. Ideeën die we met toegepast onderzoek verder verkennen en onderbouwen.

Samenwerken met New Urban Tourism

Hoe starten we toerisme duurzaam opnieuw op na de COVID 19-pandemie? Hoe kunnen we overtoerisme ombuigen tot iets positiefs? Hoe grijpen we de bezoekerseconomie aan als motor voor verbeteringen in onze stedelijke omgeving? Om die code te kraken hebben we het blikveld van verschillende belanghebbenden nodig, zoals bijvoorbeeld gemeenten, lokale retailbedrijven, Destination Management Organisations, vervoersmaatschappijen, maatschappelijke organisaties en burgers. We doen dit onder andere in living labs, met name in de Urban Leisure & Tourism Labs in Amsterdam en Rotterdam. Breng uw vraagstuk in of sluit aan bij projecten om ook vanuit uw perspectief ontwerpend op zoek te gaan naar nieuwe kansen en vruchtbare ideeën waarin we van toerisme een kracht kunnen maken.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Ko Koens of Iris Kerst

English? Click here

Onderzoeksthema's

New Urban Tourism doet onderzoek naar de rol die toerisme speelt en kan spelen in stedelijke omgevingen. We kijken daarbij verder dan alleen de economische waarde en onderzoeken de potentie van toerisme als aanjager van sociale innovatie.

Geïntegreerd toerisme

Toerisme staat niet op zichzelf. Het is verweven met andere stedelijke systemen, zoals retail, de woningmarkt en mobiliteit. Om de rol van toerisme in stedelijke regio’s beter te begrijpen is ons onderzoek holistisch van aard.

Waardevol toerisme

De waarde van toerisme is niet alleen in economische cijfers uit te drukken. Toerisme doet ook veel op cultureel, sociaal en maatschappelijk vlak. In het streven naar waardecreatie nemen we al die aspecten in ons onderzoek mee.

Verklarend toerisme

Wat zich uit als toeristisch fenomeen, is vaak een symptoom van een ander stedelijk probleem. We bestuderen deze fenomenen om stedelijke omgevingen beter te begrijpen en te kunnen interveniëren.

Expertise Network Sustainable Tourism

Hoe kunnen we stedelijk toerisme op een duurzame en veerkrachtige manier vormgeven? Daar wil het Expertise Network Sustainable Urban Tourism (ENSUT) een krachtig antwoord op geven. Het netwerk is gelinkt aan het lectoraat New Urban Tourism, waarin stedelijk duurzaam toerisme een grote rol speelt. Lector Ko Koens is ook initiatiefnemer van het netwerk.

"Met ENSUT hopen we eindelijk echte verbindingen te maken tussen werkveld, onderzoekers en studenten. Zo willen we bijdragen aan een duurzame toekomst, waarin toerisme positief bijdraagt aan de maatschappij," stelt Iris, Programma Manager van ENSUT.

Lees meer over ENSUT

Hoe kan de stedeling van de toekomst wél samenleven met vakantiegangers?

Ko Koens was te gast bij het programma De Koplopers van De Balie, waar hij in gesprek ging over duurzame oplossingen voor de stad en de bewoner. Want de immorele toerist lijkt de stad over te nemen, terwijl de bewoner verzuurt.

Onze behoefte aan een andere aanpak van toerisme groeit met de dag (net als de frustraties), ziet Ko Koens, maar toerisme zal wel een integraal deel van de stad blijven. We zullen pas serieus over oplossingen kunnen nadenken als we bezoekers als wezenlijk onderdeel van de stad omarmen. Bekijk de aflevering in deze video.

Re-framing tourism; towards sustainable urban tourism design

In juni 2021 hield lector Ko Koens zijn lectorale rede ‘Re-framing tourism; towards sustainable urban tourism design’ vanuit een unieke locatie in Rotterdam. Je kunt de opname van de livecast hier terugkijken en ook de bijbehorende publicatie downloaden. Wil je meer informatie? Stuur dan een mail naar ons secretariaat.

De lector van New Urban Tourism

Ko Koens
Ko Koens
Ko Koens
lector
Lectoraat
E-mail

Samenwerkingspartners van New Urban Tourism

Nieuws vanuit New Urban Tourism

Werk samen met Ko

Kom in contact en stel je vragen