Kansrijk Poelenburg/Peldersveld

Onderzoekslijn
Jeugd en Samenleving
Duur
oktober 2018 t/m eind 2020
Locatie
Zaanstad
Contact
Femke Kaulingfreks

Het doel van 'Kansrijk Poelenburg/Peldersveld'

In Poelenburg en Peldersveld, twee wijken in de stad Zaandam, wonen bijna 5.000 jongeren. Door verschillende organisaties worden activiteiten voor deze jongeren georganiseerd gericht op talentontwikkeling. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Met het onderzoek Kansrijk Poelenburg/Peldersveld bekijken we:

  • in hoeverre jongeren bereikt worden met het activiteitenaanbod in de wijk en of het aanbod aansluit bij hun behoeften;
  • hoe het aanbod voor verschillende doelgroepen goed op elkaar aan kan sluiten;
  • en hoe tot een goede samenwerking, en heldere en efficiënte taakverdeling gekomen kan worden tussen verschillende formele en informele partners in de wijk. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan onderstaande doelstellingen zoals deze in het actieplan Poelenburg en Peldersveld staan beschreven: 

  1. Alle jongeren ontplooien hun talenten, kwalificeren zich op maximaal niveau en stromen door naar passend werk. 
  2. Overlast van jongeren in een zo vroeg mogelijke fase voorkomen. 

We richten ons met name op de eerste doelstelling, de talentontplooiing van de jongeren in de wijk. Daarbij verwachten we dat het realiseren van de eerste doelstelling ook een positief effect zal hebben op de tweede doelstelling. Hoe meer jongeren op een constructieve manier werken aan hun eigen ontwikkeling en bezig zijn met een zinvolle dagbesteding, hoe minder ze doelloos op straat zullen rondhangen en overlast zullen veroorzaken. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zaanstad.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Werk samen met Femke

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0631639571