Koplopers

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Duur
april 2016 t/m begin 2020
Locatie
Rotterdam
Contact
Judith van Vliet

Het doel van het project 'Koplopers'

Zaira, studente aan het hbo, schaamde zich lange tijd voor haar depressie; in de ogen van haar familie iets voor ‘zwakke mensen’. Maar ze trof een begripvolle studieloopbaancoach, mocht haar lesrooster aanpassen en bleef op school. Deze ervaring werd gedeeld tijdens een focusgesprek in april 2016 en is sindsdien uitgangspunt voor Koplopers, een project van het lectoraat Dynamiek van de Stad

Jongeren met psychische problemen ervaren hindernissen om deel te nemen aan het dagelijks leven, vallen eerder uit in het onderwijs en komen moeilijker aan stageplekken en werk. Doel van het project ‘Koplopers’ - een project van gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland - is om participatie van deze jongeren (15-25 jaar) te bevorderen binnen het onderwijs (mbo, hbo), welzijn en bij het vinden van werk. Het doel van deze ontmoetingen is om wederzijdse vooroordelen en stigma’s te bespreken en gezamenlijk actie te ondernemen om knelpunten in participatie op te lossen.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Bijzonder aan het project is de actieve rol van jongeren met psychische problemen. Een jongerenteam van ervaringsdeskundigen met diverse achtergronden brengt knelpunten en succesfactoren van de participatie in kaart. Waarom verlaten jongeren met psychische problemen voortijdig het onderwijs? Wat valt te leren van goede voorbeelden? Vervolgens gaat het jongerenteam in gesprek met professionals en leeftijdsgenoten bij instellingen zoals het jongerenloket, het wijkteam en school.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Inzichten uit dit project vloeien via de betrokken docent-onderzoekers terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases, opdrachten en gastsprekers.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit project is een voorbeeld van ‘action learning’: de praktijk werkt en denkt er vanaf het begin in mee door samen met de onderzoekers aan de slag te gaan. Kennis wordt op die manier niet alleen samen ontwikkeld, maar ook direct in actie gebracht.

Wat zijn de verwachte resultaten?

Het onderzoek werkt met name aan het ‘empoweren’ van psychisch kwetsbare jongeren en bewustwording binnen het onderwijs en andere sectoren voor de uitdagingen, waar zij in hun dagelijks leven mee geconfronteerd worden. Samen met die jongeren worden nieuwe werkwijzen ontwikkeld voor de omgang met deze doelgroep.

“Ik was een koploper, in kopzorgen, maar door koplopers zijn m'n kopzorgen verdwenen. Door het delen van onze problemen, schijnt er op mijn donker verleden nu een zon in het heden.”

Ali Kananpour, theatermaker

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Programma Elke Jongere Telt  (projectadviseur) | Hogeschool Inholland (stuurgroep en projectgroep) | MeSam (voorheen PBR)

Nieuws vanuit Koplopers:

Werk samen met Judith

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279909