Leren innoveren in kenniscafés

Lectoraat
Leren & Ontwikkelen
Duur
september 2017 t/m nu
Locatie
Haarlem
Contact
Donald Ropes

Het doel van 'Leren innoveren in kenniscafés'

Kenniscafés worden veelvuldig toegepast, omdat ze onder meer mensen bij elkaar brengen, nieuws en kennis verspreiden, en nieuwe issues definiëren. Om die reden is er al veel geschreven over kenniscafés, maar er is nog geen degelijk onderzoek naar verricht: niemand weet precies wat men leert, alsmede hoe men leert. Dit onderzoek probeert deze kenniskloof te dichten, met het oog op verbeteren van de systematiek. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De literatuurstudie is inmiddels afgerond, en het lectoraat Leren & Ontwikkelen verzamelt en analyseert nu de data, die gegenereerd zijn tijdens kenniscafés over circulaire economie.

Hoe wordt het onderwijs en het werkveld betrokken?

Kenniscafés zijn een zeer effectieve manier om alle stakeholders bij elkaar te brengen en zo tot nieuwe inzichten te komen.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uit ons onderzoek komt naar voren dat leren en innoveren in kenniscafés de eerste stap vormt in het innovatietraject; namelijk een overeenkomstig beeld van mogelijkheden vormen.

"If you see how far they are with working circular it is inspiring. There are so many initiatives where circular economy could be used - I think we need to make sure we continue on this route."

Één van de aanwezigen tijdens een kenniscafé

Nieuws vanuit Leren innoveren in kenniscafés:

Werk samen met Donald

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0651018343