Naar een lerende omgeving voor een Leven Lang Ontwikkelen in Greenport West-Holland

Lectoraat
Human Capital
Duur
November 2021 - Oktober 2022
Locatie
Rotterdam, Delft, Den Haag
Contact
Petra Biemans

Het doel van het onderzoeksproject

De tuinbouwsector wil zich ontwikkelen tot een toekomstbestendige, duurzame en circulaire sector. Om dat doel te realiseren, is een sterke leercultuur nodig. Ook moet het voor alle werkenden in de sector mogelijk zijn om zich een Leven Lang te blijven Ontwikkelen (LLO). Binnen de Greenport West-Holland wil men daarom bijdragen aan het ontwikkelen van een actieve leercultuur.

In het kader van de SLIM-regeling van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben meerdere partijen samengewerkt aan dit derde Greenport-project. De lectoraten van Inholland (Human Capital) en De Haagse Hogeschool (Duurzame Talentontwikkeling) hebben samen met bedrijven en opleiders in het tuinbouwcluster Greenport West-Holland een actieonderzoek uitgevoerd, hoe deze leercultuur te ontwikkelen is.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We hebben gekozen voor een actiegerichte aanpak in cocreatie. In een actieonderzoek is met de twee casusbedrijven Koppert en Duijvestijn Tomaten actief gewerkt aan de leercultuur, door middel van verschillende bijeenkomsten en werkvormen. De bedrijven hebben – in cocreatie met een flexibele schil van opleiders (Inholland AFL, Hortiheroes, Lentiz en Kasgroeit) – hun bijdrage geleverd aan het actieonderzoek binnen beide bedrijven én gewerkt aan hun eigen vraag. Het resultaat hiervan is een ontwikkelplan voor een traineeship en een leiderschaps-ontwikkeltraject. De twee casusbedrijven zetten hiermee een praktische stap richting een lerende omgeving.

De uitkomsten van het onderzoek zijn te lezen in de leespresentatie. Daarnaast zijn workshoptemplates ontwikkeld. Hiermee kunnen andere bedrijven in de sector ook actief (samen)werken aan hun eigen leercultuur.

"Door de samenwerking met en input van andere bedrijven en opleiders, konden we onze interne loopbaanvragen aanscherpen. We zijn breder gaan kijken en dat heeft ons een stap verder gebracht." 

- Deelnemer aan het project

Wat is het belang voor het onderwijs?

Het is belangrijk om ervaring op te doen met multidisciplinair samenwerken, om over de grenzen van de eigen opleiding heen te kijken. Daarbij willen we meer kennis toevoegen binnen de economische opleidingen over de beroepsmogelijkheden in de Greenport. Door samenwerking met andere partijen geeft dit project meer zicht op loopbaan- en arbeidsmarktthematieken.

Hoe wordt het werkveld betrokken?

We voeren dit project volledig uit in cocreatie met het werkveld: de organisaties voeren - met de onderzoekers en opleiders - actieonderzoek uit en daarbij gebruiken we allerlei ontwerpgerichte technieken. Het resultaat is onder andere een set workshoptemplates. Hiermee kunnen andere bedrijven in de sector aan de slag gaan om ook binnen hun organisatie te werken aan een actieve leercultuur, op basis van concrete en binnen het bedrijf spelende loopbaan- en arbeidsmarktthematieken.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Concrete projectresultaten van het project zijn dat de twee bedrijven hebben bijgedragen aan het ontwikkelen van een eigen leercultuur. Hierbij hebben ze ervaren dat een blik van buiten (de onderzoekers, de opleiders) veel toegevoegde waarde heeft. De resultaten zijn beschreven in een leespresentatie en verwerkt in workshoptemplates, waarmee de sector verder aan de slag kan.

De onderzoekers van Naar een lerende omgeving voor een Leven Lang Ontwikkelen

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0615279712