Ondersteuning in onderwijsevaluatie

Onderzoekslijn
Teaching, Learning & Technology
Duur
Januari 2024 t/m heden
Locatie
Inholland breed
Contact
Renée Schrauwen

Het doel van het project: ondersteuning in onderwijsevaluatie

De werkdruk in het onderwijs is hoog. Daardoor zijn onderwijsprofessionals veel met de uitvoering bezig en hebben zij veelal geen tijd om hun onderwijsontwerp objectief onder de loep te houden. Daarom biedt het lectoraat Teaching, Learning & Technology onderwijsprofessionals hier ondersteuning bij in de vorm van de Toolkit Onderwijsontwerp Verbeteren. Deze Toolkit geeft hen de kans om hun onderwijseenheden op een simpele en eenvoudige, maar toch evidence-informed manier te evalueren. Het reikt handvatten aan voor het verrijken van deze onderwijseenheden. Zo hoopt het lectoraat bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs binnen Inholland.  

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Dit onderzoek wordt vormgegeven vanuit het Lectoraat Teaching, Learning & Technology. Tijdens de literatuurstudie bleek dat er, op een groot aantal vragenlijsten na, weinig evaluatiemethodieken, -tools en -modellen zijn om het onderwijs te evalueren. Het Lectoraat heeft bestaande vragenlijsten gesorteerd en deze op sociale wenselijkheid en doel beoordeeld. Aan de hand hiervan zijn nieuwe vragenlijsten voor de Toolkit geformuleerd. De kapstok in de Toolkit is afkomstig uit een artikel van Hanneke Theelen. Renée Schrauwen, onderzoeker bij het lectoraat Teaching, Learning & Technology, heeft deze Toolkit besproken met Hanneke, die op haar beurt weer feedback gaf om de Toolkit verder te ontwikkelen en optimaliseren. Tot slot zijn de vragenlijsten binnen de pabo uitgezet om een gemeenschappelijke taal vast te stellen die de basis voor het opbouwen van de Toolkit vormt. 

De onderzoekers van het lectoraat hebben de conceptversie van de Toolkit voorgelegd in diverse netwerkbijeenkomsten en overleggen. Daarnaast zijn meerdere gesprekken gevoerd met adviseurs, managers en ondersteuners. Dit alles heeft geleid tot de eerste versie van de Toolkit Onderwijsontwerp Verbeteren.

Wat zijn  de resultaten?

De Toolkit Onderwijsontwerp Verbeteren is het resultaat van dit onderzoeksproject. Deze Toolkit is geschikt voor beginnende onderwijsprofessionals. Daarnaast is het een bruikbare tool voor mensen die al langer in het onderwijsvak werken. Zij kunnen de Toolkit zeer gericht inzetten om bestaande onderwijsontwerpen te evalueren en om nieuwe onderwijsontwerpen vorm te geven. Voor een eenvoudige evaluatie is slechts een kwartier nodig. Zo helpt de Toolkit de professionals dus zelfs om tijd te besparen.   
 
In de Toolkit zijn geen vragen opgenomen over of studenten een les leuk vinden, of hoe tevreden zij over het onderwijs zijn. Wel kunnen onderwijsprofessionals bekijken hoe hun ontwerp in elkaar zit en wat er anders of beter kan, zodat zij meer uit hun onderwijs kunnen halen. De Toolkit geeft bijvoorbeeld inzicht in hoeverre studenten actief met de lesstof aan de slag gaan en of er genoeg samenwerkmomenten in een ontwerp terugkomen. Authentiek leren kan ook een onderdeel zijn. Daarbij draait het erom of er in het ontwerp voldoende aansluiting is bij het werkveld. Een andere mogelijkheid is om studenten een vragenlijst in te laten vullen. 

"Met de Toolkit help je eenvoudig je onderwijs een stap verder helpen, dankzij gerichte evidence-informed stappen en handvatten."

- Renée Schrauwen, onderzoeker   

Workshop over gebruik Toolkit Onderwijsontwerp Verbeteren

We maken jou en je team graag wegwijs in de Toolkit, zodat je deze zo optimaal mogelijk in kunt zetten. Je kunt deelnemen aan één van de onderstaande workshops op locatie. Daarnaast komt Renée Schrauwen vanuit het lectoraat graag langs om samen met een docent, team of andere groep geïnteresseerden aan de slag te gaan en te ondersteunen bij het uitvoeren van de Toolkit. 

Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar Renée via renee.schrauwen@inholland.nl

Data workshop op locaties

Meld je hier aan voor één van onderstaande workshops.

  • Rotterdam: 27 maart 2024, 9.30 – 11.00 uur
  • Alkmaar: 2 april 2024, van 10.00 – 11.30 uur
  • Haarlem: 12 april 2024, van 10.00 – 11.30 uur
  • Diemen/Amsterdam: 24 april 2024, 14.00 – 15.30 uur
  • Den Haag: 14 mei 2024, 9.30 – 11.00 uur

Zelf aan de slag?

Ben jij een onderwijsprofessional en werk je bij Hogeschool Inholland? Dan kun je zelf of met je team met de Toolkit aan de slag. Via Sharepoint vind je uitleg over de Toolkit en welke stappen je kunt doorlopen. Vervolgens bepaal je zelf van welke onderdelen je gebruikmaakt. Alles is mogelijk: van een uitgebreide analyse tot een korte checklist.

"Met de Toolkit Onderwijsontwerp Verbeteren kun je echt op een objectieve manier iets zeggen over de kwaliteit van je onderwijsontwerp."

- Nynke Bos, lector Teaching, Learning & Technology

Het belang voor het onderwijs

Door evidence-informed handvatten te bieden om onderwijs op een laagdrempelige manier te evalueren en te verbeteren, hoopt het lectoraat bij te dragen aan de kwaliteit van onderwijs binnen Hogeschool Inholland.   

In iedere stap van het onderzoeksproces hebben we onderwijsprofessionals nauw betrokken. We zullen hen ook in de toekomst blijven betrekken. We hebben alle onderwijsprofessionals immers nodig om de Toolkit te verfijnen en om ervoor te zorgen dat het een blijvend succes wordt.

Verdere verloop van het onderzoek

Vanaf 2024 gaan we in diverse domeinen pilots draaien met de Toolkit. Door meerdere iteraties te doen, hopen we de Toolkit verder te verfijnen.  

Deze pilots vinden plaats met onder andere een workshop ofwel presentatie. We willen namelijk actief ondersteunen bij het lanceren en onder de aandacht brengen van de Toolkit. We willen opleidingen de kans bieden om hier onder begeleiding mee aan de slag te gaan. Enerzijds zodat de duurzame impact het grootst is, anderzijds om informatie te verzamelen over de werking van de Toolkit en deze waar nodig bij te stellen of anders in te richten.

 

Nieuws over Ondersteuning in onderwijsevaluatie

Werk samen met Renée

Kom in contact en stel al je vragen