Onderzoekend vermogen in samen opleiden

Het doel van Onderzoekend vermogen in samen opleiden

Het doel van ons onderzoeksproject is om bij te dragen aan het vergroten van onderzoekend vermogen en de professionele onderzoekende cultuur van betrokkenen in het Samen Opleiden. De student fungeert hierbij als aanjager in het bevorderen van onderzoekend vermogen in schoolteams.

Daarnaast bieden wij met dit onderzoek inzicht in wat het bevorderen van onderzoekend vermogen betekent voor de rol van de lerarenopleider.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Onderzoekers van De Pedagogische Opdracht werken in dit onderzoek onder andere samen met de Noord-Hollandse Samenscholing (NHS), een partnerschap tussen Pabo Inholland Alkmaar en diverse regionale po-besturen. In deze samenwerking leiden we aankomend leraren op tot onderwijsprofessionals met onderzoekend vermogen. Dit zijn reflectieve, contextbewuste professionals die in staat zijn om hun handelen in het primair proces continu te verbeteren en in te spelen op wat leerlingen in een specifieke context nodig hebben.

  • Tegemoetkomen aan behoeften van leerlingen vindt plaats gedurende talloze vormende momenten op een schooldag. Grip leren krijgen op deze momenten draagt eraan bij dat de professional de momenten beter kan benutten om leerlingen in een specifieke context te bieden wat zij nodig hebben.
  • In leerteams, met studenten en betrokkenen uit werkveld en opleiding, worden ervaringen van studenten in het primair proces met het leerteam onderzocht. Daarbij nemen we drie aspecten als uitgangspunt: de pedagogische opdracht die de (aankomend) leraar zich stelt en het instrumentarium dat hij inzet en het beroep dat de leerling op hem doet.

 

 

  • Studenten benutten bij analyse van hun ervaringen bronnen en kennis van lerarenopleiders. Zo ontstaat een pendulebeweging tussen drie functies van onderzoekend vermogen:
  1. Individuele ervaring
  2. Verdiepen in collectief
  3. Benutten van kennisbronnen

Deze beweging versterkt het onderzoekend vermogen: de reflectiviteit en het contextbewustzijn waardoor continu verbetering van het pedagogisch-didactisch handelen plaatsvindt.

  • In een gezamenlijk proces met de betrokken lerarenopleiders wordt door actieonderzoek verkend hoe de werkwijze van De Pedagogische Opdracht ingezet kan worden om reflectiviteit en contextbewustzijn van studenten te bevorderen. Tegelijkertijd verkennen we wat daar de betekenis van is voor de rol van de lerarenopleider als actor in dit proces.

Twee vragen staan centraal:

  1. Welke inzichten levert collectieve duiding en verdieping van studentervaringen in het primair proces op in relatie tot hun ontwikkeling tot reflectieve, contextbewuste professional; een onderwijsprofessional met onderzoekend vermogen?
  2. Wat betekent deze collectieve duiding en verdieping voor de rol van de lerarenopleider?

"De studenten zijn actiever in de praktijk. Vanuit persoonlijke beleving en ervaring, delen ze wat er speelt in het collectief, het leerteam. En vervolgens wordt een brug geslagen naar de Pabo als kennisinstituut, waarin ze mogelijkheden aangereikt krijgen om toe te passen in de praktijk." 

- Lerarenopleider, deelnemer onderzoek

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek levert kennis en inzichten op over hoe onderzoekend vermogen bevorderd kan worden bij (aankomend) onderwijsprofessionals en hoe de lerarenopleider hierin als actor een belangrijke bijdrage kan leveren. Deze kennis en inzichten zijn van belang voor het opleidingscurriculum van de pabo en voor onderwijsprofessionals die ontwikkeling en brede vorming van kinderen als kerntaak hebben.

 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Dit onderzoeksproject betreft een actieonderzoek samen met lerarenopleiders van Pabo Inholland Alkmaar en betrokken besturen Blosse, OPSPOOR, Ronduit Onderwijs, SKO West Friesland en Zaan Primair.

Samen het onderzoekend vermogen versterken

 

Deze video illustreert hoe lerarenopleiders en onderzoekers de samenwerking tussen de NHS en lectoraat De Pedagogische Opdracht ervaren.

 

In deze video verwoorden de studenten hoe zij het leren in leerteams bij de NHS ervaren. Deze video illustreert de opbrengsten van de samenwerking tussen de NHS en lectoraat De Pedagogische Opdracht.

Nieuws over Onderzoekend vermogen in samen opleiden

Inholland werkt samen met:

Kom in contact en stel je vragen

Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
Mascha Enthoven
lector
Lectoraat
E-mail