Peerreview met inzet van technologie

Het doel van onderzoek naar peerreview met inzet van technologie

In het hoger onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van peerreview, een leeractiviteit waarbij studenten elkaar feedback geven. En terecht, want deze activiteit kan het leerproces aantoonbaar ondersteunen en de kwaliteit van de leeropbrengsten verhogen als je aan een aantal voorwaarden voldoet. Peerreview stimuleert actieve betrokkenheid van studenten en als je het organiseert in een digitale leeromgeving ondersteunt het de docent in het organiseren en volgen van het proces. Daarnaast geeft het de student de vrijheid om zelf te bepalen wanneer de taak uitgevoerd wordt.

Feedback vervult een cruciale rol in leerprocessen. Niet alleen feedback van de docent (expertfeedback) is belangrijk, ook feedback van medestudenten (peerfeedback) is van waarde. Medestudenten begrijpen elkaar, omdat ze in dezelfde fase verkeren en vergelijkbare vragen hebben. Studenten leren zowel van het ontvangen als van het geven van feedback. Een voorwaarde is dat relevante feedback in de juiste vorm en op het meest passende moment wordt gegeven. De inzet van peerreview in een leerpraktijk vereist daarom een doordacht scenario.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In samenwerking met diverse opleidingen binnen Inholland geven we vorm aan onderzoek naar de inzet van peerreview. We doen onderzoek naar het ‘scripten’ van peerreview om leerprocessen te versterken, mede in het kader van activerende didactiek. Een script is een scenario dat de volgorde van activiteiten beschrijft. We ontwerpen en testen verschillende scenario’s om op termijn modelscenario’s te ontwikkelen voor de organisatie en begeleiding van peerreview in verschillende leersituaties.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Onderwijsteams kunnen de resultaten van ons onderzoek gebruiken om peerreview doordacht, en daarmee succesvol in te zetten. We ontwikkelden daarnaast een aanpak om tot een beredeneerd peerreviewproces te komen. Na een goede voorbereiding kan peerreview effectief in leerprocessen worden ingezet.

Wat zijn de resultaten?

  • Factsheet 'Stappenplan om een peerreview te scripten' (zie publicaties).
  • Animatie ‘Scripting van peerreview’ laat de zeven stappen in het organiseren van peerreview zien.

'Leerzame kost voor collega’s in het onderwijs én studenten, want als peerreview niet goed wordt voorbereid, kan het zelfs averechtse effecten opleveren.' 

 

Jeroen Bottema, onderzoeker Teching, Learning & Technology

De onderzoekers van Peerreview met inzet van technologie:

Nieuws vanuit Peerreview met inzet van technologie: