Professionele e-health in sociaal domein

Het doel van Professionele e-health voor sociaal domein

Met het project willen we de kennis binnen het domein Social Work op het gebied van e-health en de mogelijkheden die er zijn in de praktijk vergroten.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Inholland organiseert actualiteitencolleges met en voor  docenten, studenten en het werkveld. Binnen het thema e-health hebben er twee actualiteitencolleges plaatsgevonden:

  • 21 september 2018: Actualiteitencollege introductie eHealth
  • 15 april 2019: Actualiteitencollege Van e-health naar e-social. Word warm van e-health! 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Me de actualiteitencolleges en kennisoverdracht beogen we e-health een plek te geven binnen de opleiding Social Work. 

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Via Kennisplatform Empowerment & Professionalisering (voorheen Kennisplatform Sociaal Domein Noord-Holland) betrekken we het werkveld. 

Wat zijn de (verwachte) resultaten? 

Het vergroten van het bewustzijn van eHealth en de kennis hierover. Dit kan gebruikt worden als input voor de vernieuwing van het curriculum.

“E-health: een technische kunstje of gaat het om pure veranderkunde?”


Laurence Alpay, lector E-health

Hogeschool Inholland werkt samen met: 

Werk samen met Laurence

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0611449745