Samenwerkend leren en technologie

Lectoraat
Teaching, Learning & Technology
Duur
september 2018 t/m januari 2022
Locatie
Den Haag
Contact
Pieter Swager

Het doel van onderzoek naar samenwerkend leren en technologie

Bij samenwerkend leren werken studenten aan een gemeenschappelijke taak met als doel dat iedere student daar meer van leert dan wanneer hij of zij dezelfde taak alleen uitgevoerd had. De studenten brengen eigen kennis en ervaring in en leren van elkaar. Dat klinkt voor de hand liggend, maar het is allerminst vanzelfsprekend. Meeliftgedrag bij groepswerk levert irritatie op bij de teamleden die wel een bijdrage leveren. Ook leidt samenwerking niet vanzelfsprekend tot betere leerresultaten als een team meteen de taken verdeelt en de uitgevoerde deeltaken alleen maar samenvoegt.

Als je als docent wilt dat studenten daadwerkelijk van elkaar leren, dan moet je vooraf bedenken hoe je samenwerkend leren organiseert en begeleidt, zodat studenten daadwerkelijk van elkaar leren en het voor elke student van waarde is. Dat vereist dat de opdracht geschikt is om met medestudenten aan te werken en dat je een script maakt voor het leerproces. Technologie kan samenwerkend leren prima ondersteunen en in onze onderzoeken naar samenwerkend leren richten we ons op de vraag hoe technologie-ondersteund samenwerkend leren kan bijdragen aan versterking van het leerproces.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Samen met verschillende opleidingen van Inholland doen we onderzoek naar samenwerkend leren en daar worden pilots uitgevoerd. We adviseren bij het ontwikkelen van een script en denken mee over de in te zetten technologie. Vervolgens wordt een eerste ontwerp getest en ondersteunen wij de evaluatie, waarna op basis van de uitkomsten het ontwerp wordt verbeterd.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Dit onderzoek deden we bijvoorbeeld in de bacheloropleiding Business Studies, want zij werken in het afstudeertraject met afstudeerkringen waarin ook samenwerkend wordt geleerd. De opleiding wil het samenwerkend leren graag sneller op gang brengen en productiever maken, vooral tijdens kringbijeenkomsten. Daarnaast wil men technologie effectief inzetten om het samenwerkend leren binnen en buiten deze kringbijeenkomsten te ondersteunen. In dit rapport staan onze conclusies en aanbevelingen, waaronder het advies om studenten te betrekken bij het inrichten van de digitale leeromgeving. Hoe en waarom lees je in het rapport (zie publicaties).

Andere onderzoeken die we uitvoeren, zijn:

  • Voor het eerstejaars curriculum van de Pabo-opleiding worden vormen van samenwerkend leren ingezet om de onderzoekende houding van de leerkracht in opleiding te bevorderen.
  • Voor de opleiding Pedagogiek wordt gewerkt met samenwerkend leren om studenten te activeren en leeropbrengsten te verhogen.

"We laten de taakgerichte communicatie via Moodle verlopen, omdat studenten liever minder openbaar een vraag stellen en het antwoord meestal voor meerdere studenten waardevol is."  

 

Docent Business Studies, Inholland

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Animatie ‘Vormgeven aan effectief samenwerkend leren in het onderwijs’ waarin je te weten komt hoe je samenwerkend leren kunt inzetten bij het ontwikkelen van een groepsproduct en waar je dan op moet letten.

   

Animatie ‘Heuristiek samenwerkend leren’ laat zien waar je als docent op moet letten als je samenwerkend leren wilt inzetten, waarbij je aan de hand van zeven stappen ondersteund wordt bij te maken keuzes.

De onderzoekers van Samenwerkend leren en technologie:

Nieuws vanuit Samenwerkend leren en technologie: