Schoolkeuzemotieven

Lectoraat
Dynamiek van de Stad
Onderzoekslijn
Diversiteitsvraagstukken
Duur
oktober 2018 t/m februari 2019
Locatie
Rotterdam

Het doel van 'Schoolkeuzemotieven'

Welke punten zijn belangrijk bij het selecteren van een school voor je kind? Op basis van wat wordt die specifieke keuze gemaakt? De gemeente Rotterdam heeft door de Kenniswerkplaats Rotterdams Talent onderzocht welke schoolkeuzemotieven er zijn. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het onderwijsaanbod in Rotterdam en of dat voldoet aan de eisen die de ouders en leerlingen stellen aan een school. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

In totaal zijn er zeven scholen geselecteerd om mee te doen met het onderzoek: basisscholen en voortgezet onderwijsinstellingen. Er zijn enquêtes gehouden bij verschillende ouders en leerlingen. Daarnaast zijn er verdiepende focusgroepen gehouden om meer zicht te krijgen op de genoemde argumentatie van ouders en leerlingen.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Voor scholen, schoolbesturen en gemeente zijn de resultaten  van belang om beter te kunnen inspelen op de wensen en behoeften van ouders en leerlingen, ook bij het geven van informatie rond momenten van schoolkeuze.

Hogescholen kunnen bij de pabo en lerarenopleiding gebruikmaken van de resultaten wanneer schoolkeuzemotieven en onderwijsbeleid van scholen en de gemeente aan de orde komen.   

Hoe wordt het werkveld betrokken?

Het onderzoek is een opdracht van de gemeente Rotterdam en die is daarmee direct betrokken. Daarnaast hebben we in het onderzoek de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs betrokken door onze contactpersonen van te voren informatie te geven en na afloop een bijeenkomst te organiseren voor alle scholen over de betekenis van de resultaten en hoe die gebruikt zouden kunnen worden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Meer inzicht in schoolkeuzemotieven -- zie het artikel op www.socialevraagstukken.nl en zie het rapport.

"Door de goede samenwerking tussen de betrokkenen is het in dit onderzoek in korte tijd gelukt een compleet beeld te schetsen van de onderwijsmotieven van ouders en leerlingen."

Birol Ona, onderzoeker

De lectoren van Schoolkeuzemotieven

Naast deze onderzoekers hebben ook studenten aan het onderzoek meegewerkt.

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Schoolkeuzemotieven:

Werk samen met Machteld

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0621115381