Stress en Bevlogenheid

 

Recente studies wijzen uit dat studenten steeds vaker last hebben van psychische klachten, waaronder een hoge mate van (studie)stress. Wanneer stress langdurig aanhoudt, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid en bijvoorbeeld leiden tot een burnout. Een mogelijke buffer tegen stress en een positieve tegenhanger van burnout is bevlogenheid. 

In dit onderzoek is door middel van diepte-interviews de ervaring van stress en bevlogenheid bij studenten van Hogeschool Inholland onderzocht. Er is gekeken naar de oorzaken van stress, veelvoorkomende stressreacties en de consequenties van stress voor studenten. Ook is er onderzocht wat studenten helpt om met stress om te gaan en wat Hogeschool Inholland mogelijk zou kunnen betekenen in het tegengaan van (een hoge mate van) stress bij studenten. Daarnaast is er onderzocht waar studenten bevlogen van raken tijdens de studententijd en of deze bevlogenheid hen helpt om stress tegen te gaan. Als conceptueel model is het Student Wellbeing Model gebruikt, een model dat ontwikkeld is door de onderzoekslijn Studiesucces om het welzijn van studenten te onderzoeken.

Er is inzicht verkregen in de voornaamste stressoren, stressreacties en consequenties van stress voor studenten. Daarnaast hebben de onderzoeksuitkomsten meer inzicht gegeven in de energiebronnen die studenten helpen om met stress om te gaan en waar studenten bevlogen van raken.

'Je hebt positieve stress nodig om een beetje die drive te krijgen. Op school zitten en ook nog een leven willen hebben, dat levert stress op.'

Student, respondent van het onderzoek.

Heb je een (onderzoeks)vraag over dit project?

Wij staan je graag te woord.

 
Je kunt contact opnemen met Nikkie Gubbels, onderzoeker.
Telefoon
0611449733