Syrische vluchtelingen aan het werk

Welke factoren helpen en hinderen bij het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen?

 

In de periode januari 2017 tot en met september 2018 is het praktijkgericht onderzoek ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’ uitgevoerd. Het onderzoeksproject is opgezet omdat er nog weinig bekend is over wat effectieve manieren zijn om Syrische vluchtelingen op de werkvloer te begeleiden. Met het onderzoek is kennis opgebouwd over wat werkt in de praktijk en wat niet.

Het doel van het onderzoeksproject was samen met werkgevers, vluchtelingen en andere betrokken partijen meer kennis op te bouwen over het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen en deze kennis breed toegankelijk te maken voor werkgevers die met Syrische vluchtelingen aan de slag willen. De onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: Welke factoren helpen en hinderen bij het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen?  Er heeft een literatuurstudie plaatsgevonden, er zijn leernetwerkbijeenkomsten geweest en er hebben casestudies plaatsgevonden. Alle kennis is verwerkt in een e-boek met tips voor werkgevers.

Samenwerking

Inholland (HRM & Persoonlijk Ondernemerschap), Windesheim (Sociale Innovatie), de Haagse Hogeschool (Duurzame Talentontwikkeling) en de Hanzehogeschool (Duurzaam HRM en Arbeidsparticipatie) hebben dit onderzoeksproject samen opgepakt. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie waarin o.a. de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF, het Ministerie van SZW en New Dutch Connections zitting hadden. Het onderzoeksproject is een initiatief van het HRM Lectoren Netwerk Nederland en is gefinancierd door het Instituut Gak.

'De meeste Syriërs willen zo graag werken in Nederland. Werken geeft een goed gevoel, dan hoor je erbij. Je doet iets belangrijks.'

Syrische vluchteling

Wil je samenwerken of heb je een (onderzoeks)vraag?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Petra Biemans
Telefoon
+ (31) 615 279 712