Syrische vluchtelingen aan het werk

Lectoraat
HRM & Persoonlijk Ondernemerschap
Duur
januari 2017 t/m november 2018
Locatie
Diverse locaties
Contact
Petra Biemans

Het doel van 'Syrische vluchtelingen aan het werk' 

In de periode januari 2017 tot en met september 2018 is het praktijkgericht onderzoek ‘Syrische vluchtelingen aan het werk’ uitgevoerd. Het onderzoeksproject is opgezet omdat er nog weinig bekend is over wat effectieve manieren zijn om Syrische vluchtelingen op de werkvloer te begeleiden. Met het onderzoek is kennis opgebouwd over wat werkt in de praktijk en wat niet. Het doel van het onderzoeksproject was samen met werkgevers, vluchtelingen en andere betrokken partijen meer kennis op te bouwen over het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen en deze kennis breed toegankelijk te maken voor werkgevers die met Syrische vluchtelingen aan de slag willen. 

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

De onderzoeksvraag van het onderzoek luidt: Welke factoren helpen en hinderen bij het duurzaam aan het werk houden van Syrische vluchtelingen?  Er heeft een literatuurstudie plaatsgevonden, er zijn leernetwerkbijeenkomsten geweest en er hebben casestudies plaatsgevonden. Alle kennis is verwerkt in een e-boek met tips voor werkgevers.

Hoe worden de andere partijen hierbij betrokken?

Inholland (HRM & Persoonlijk Ondernemerschap), Windesheim (Sociale Innovatie), de Haagse Hogeschool (Duurzame Talentontwikkeling) en de Hanzehogeschool (Duurzaam HRM en Arbeidsparticipatie) hebben dit onderzoeksproject samen opgepakt. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingscommissie waarin o.a. de Stichting voor Vluchteling-studenten UAF, het Ministerie van SZW en New Dutch Connections zitting hadden. Het onderzoeksproject is een initiatief van het HRM Lectoren Netwerk Nederland en is gefinancierd door het Instituut Gak.

"De meeste Syriërs willen zo graag werken in Nederland. Werken geeft een goed gevoel, dan hoor je erbij. Je doet iets belangrijks."

Syrische vluchteling

De onderzoekers van Syrische vluchtelingen aan het werk:

Hogeschool Inholland werkt samen met:

Nieuws vanuit Syrische vluchtelingen aan het werk:

Werk samen met Petra

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279712