Vaardigheden e-Health voor Leefstijlverbetering in het Onderwijs (VELO)

Resultaten van dit onderzoeksproject

Het onderzoeksproject VELO leverde de volgende resultaten op: 

  • Er is een opzet gemaakt van een nieuwe module over eHealth voor leefstijlverbetering en gedragsverandering, bestemd voor studenten Sportkunde en Social Work. Na een behoefte-analyse in het onderwijs en een co-creatie sessie met professionals en docenten, zijn de kaders geschetst en de leerdoelen voor de module geformuleerd.
  • Voor een van de leerdoelen is een kennisclip, achtergrondkennis en een opdrachtomschrijving uitgewerkt.

bekijk hier een uitgebreide beschrijving van de resultaten

Het doel van VELO: Vaardigheden e-Health voor Leefstijlverbetering in het Onderwijs

Online of blended leefstijlbegeleiding is in opkomst, maar vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Hoe worden studenten opgeleid om e-Health in te zetten in de begeleiding van cliënten naar een gezonde leefstijl?

In dit project ontwikkelen we nieuw onderwijs dat structureel kan worden gebruikt in de curricula van Sportkunde en Social Work. Deze opleidingen zijn samen met het lectoraat E-Health de opdrachtgevers van dit project. Momenteel wordt weinig aandacht besteed aan e-Health voor leefstijlverbetering in het onderwijs. Wel komt vanuit docenten sterk de vraag naar voren hoe we e-Health-kennis en -vaardigheden structureel kunnen integreren in ons onderwijs en onze studenten interprofessioneel laten samenwerken gebruik makend van e-Health. En vanuit de praktijk komt de vraag hoe studenten worden opgeleid om e-Health in te kunnen zetten in de begeleiding van cliënten naar een gezonde leefstijl.

Kortom: met een nieuwe basis onderwijsmodule over e-Health willen we onze studenten voorbereiden op een werkveld, waarin online en blended leefstijlcoaching een steeds grotere rol krijgt.

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met het ontwikkelen van een nieuwe basis onderwijsmodule over e-Health en het inbedden in het onderwijs willen we de toekomstige leefstijl-, zorg- en welzijnsprofessionals optimaal voorbereiden op de toepassing van e-Health voor leefstijlverbetering (BRAVO) en gedragsverandering voor hun cliënten.

Hoe betrekken we het werkveld?

De impact voor het werkveld is dat de toekomstige professionals beter voorbereid zijn op een werkveld waarin online en blended leefstijlcoaching een steeds grotere rol krijgt.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

We starten met een inventarisatie van waar in het onderswijs al e-Health wordt geïntegreerd. Ook brengen we in kaart welke kansen de studenten en docenten zien om e-Health te integreren in het onderwijsprogramma. Op basis van eerdere onderzoeksprojecten zijn verschillende producten opgeleverd of resultaten gepubliceerd, gerelateerd aan het onderwerp e-Health voor leefstijlverandering. Deze resultaten en producten worden verzameld vanuit het perspectief van Sportkunde en Social Work.

Na deze inventarisatie gaan we met docenten en werkveldpartners in co-creatie-sessies toewerken naar een concept van de onderwijsmodule. Gevolgd door ontwikkeling ervan. Ook leveren we een viertal kennisclips op.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

  • Aan het eind van 2021 staan de kaders van een nieuwe onderwijsmodule over e-Health voor leefstijlverbetering (BRAVO) en gedragsverandering voor Sportkunde en Social Work (1e-4e jaars) met aandacht voor interprofessioneel samenwerken. Hierbij zijn de inhoudelijke (sub)thema’s geformuleerd en is een inventarisatie gemaakt van benodigd onderwijsmateriaal ter ondersteuning van het leerproces.
  • Er worden minimaal 4 kennisclips gemaakt over e-Health met aandacht voor specifieke competenties, kennis en kunde van de verschillende leerjaren van de hbo student.
  • Binnen de module wordt minimaal 1 themadag georganiseerd waarop studenten van de verschillende opleidingen elkaar ontmoeten en interdisciplinair samenwerken.
  • Short report: Ontwikkeling van een basis onderwijsmodule over e-Health voor leefstijlverbetering (BRAVO) en gedragsverandering, geschikt voor SK en SW studenten.

"Techniek maakt steeds meer mogelijk, maar we zetten techniek nog onvoldoende functioneel in om leefstijldoelen te behalen. Digital fitness helpt de fitnessprofessional om data om te zetten naar gepersonaliseerde inspiratie en motivatie voor de consument.”

Ronald Wouters, NLActief

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met

Werk samen met Katja

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0884660623