Vallende takken of bomen

Lectoraat
Leven in de Metropool
Duur
3 december 2019 t/m heden
Locatie
Delft
Contact
Marinus van Haaften

Het doel van Vallende takken of bomen

Het doel van dit project is om risico's van bomen in het stedelijk gebied inzichtelijk maken. Dit wordt gedaan door de relatie tussen de oorzaken en gevolgen van vallende takken en/of bomen en bijbehorende boomeigenschappen te onderzoeken.

Marinus van Haaften doet als promovendus onderzoek naar dit onderwerp. Hij studeerde MSc Management, Economics and Consumer Studies met een specialisatie in Economics, Environment and Policy bij de leerstoelgroep Agricultural Economics and Rural Policy (AEP) van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR).

Wat is het belang voor het onderwijs?

Vanuit dit onderzoeksproject begeleiden we jaarlijks studenten bij afstudeerprojecten van de opleidingen Landscape and Environment Management en het Double Degree programma Horticulture & Agribusiness, onderdeel van de opleiding Tuinbouw & Agribusiness. Enerzijds kan het daarbij gaan om de praktische toepassing van bomen in de stad, anderzijds kiezen sommige studenten voor een wetenschappelijk georiënteerde scriptie. In dat geval leveren zij soms een bijdrage aan een wetenschappelijke studie. Zo leverden drie studenten uit China een bijdrage aan een literatuurstudie en meta-analyse, die een overzicht gaf van factoren die een rol spelen bij het vallen van bomen of takken.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Sinds eeuwen planten wij in Nederland bomen langs de grachten. Bomen leveren in het stedelijk gebied een belangrijke bijdrage aan onze gezondheid. In wijken met voldoende openbaar groen worden minder kinderen geboren met een te laag geboortegewicht. Daarnaast heeft openbaar groen een rustgevende invloed op het psychologisch gestel van mensen. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat bomen bijdragen aan gezonde luchtwegen.

De risico's van bomen in het stedelijk gebied zijn wel vaak beschreven, maar niet vaak onderzocht. Risico's ontstaan door vallende taken en bomen. Dit onderzoek brengt in beeld wat de oorzaken zijn van deze risico's en welke boomtechnische eigenschappen daarin een rol spelen. Wetgeving en rechtsbeginselen vormen het kader dat boomeigenaren verplicht tot regelmatig onderhoud om deze risico's te voorkomen. Toch vermeldt het nieuws regelmatig ongelukken die veroorzaakt zijn door vallende taken of bomen. Dit onderzoek brengt voor heel Nederland in beeld hoe en hoe vaak daarbij letsel ontstaat, onder welke omstandigheden en welke impact dit heeft. Tegelijkertijd onderzoeken we of er patronen zijn ten aanzien van boomtechnische factoren die in Nederland een rol spelen bij het ontstaan van deze risico's.

Hoe betrekken we het werkveld?

Overheidsorganisaties en particuliere organisaties participeren op grote schaal door informatie aan te leveren. Daarbij gaat het zowel om boomtechnische informatie, als om algemene informatie rondom ongevallen die hebben plaatsgevonden.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Er is veel belangstelling naar de resultaten van dit onderzoek, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de praktijk. In de praktijk zijn veel mensen en organisaties betrokken bij het openbaar groen. Bovendien is het wereldwijd voor het eerst dat deze materie op deze schaal in beeld wordt gebracht. Voor particuliere organisaties, overheidsinstellingen en boomeigenaren, biedt dit onderzoek een raamwerk om het huidige boombeleid verder te ontwikkelen, formuleren en evalueren.

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met:

Werk samen met Marinus

Kom in contact en stel je vragen

Telefoon
0615279420