Verpleegkundige zorg bij Korsakov

Lectoraat
GGZ-Verpleegkunde
Duur
januari 2017 t/m april 2021
Locatie
Rotterdam
Contact
Berno van Meijel

Het doel van Verpleegkundige zorg bij Korsakov

Uit literatuurstudie komt naar voren dat zorgverleners tegen diverse problemen aanlopen bij het verlenen van zorg bij mensen met het syndroom van Korsakov. Op lichamelijk gebied spelen er zaken als lever-, long- en hart- en vaatziekten. Op psychiatrisch gebied spelen stemmingsproblemen en persoonlijkheidsproblematiek. Ook zijn er een divers aantal gedragsproblemen waarbij angstig zijn en agitatie/agressie het meest benoemd worden in de literatuur. De gedragsproblemen kunnen op zichzelf staan, maar kunnen ook een uiting zijn van onderliggend lijden.

De interactie van problemen op verschillende gebieden en het beperkte ziekte-inzicht van mensen met het syndroom van Korsakov bemoeilijkt de zorg voor deze doelgroep. Het doel van het promotieonderzoek is kwaliteitsverbetering van het primaire proces van zorg en behandeling.

Het onderzoek, met een sterk praktijkgericht karakter, is gericht op het verpleegkundig handelen bij mensen met het syndroom van Korsakov. De toegevoegde waarde van het verpleegkundig onderzoek is dat de verpleegkundige het dichtst bij de cliënt staat. Zij observeert en signaleert als eerst de problemen die ontstaan. De inbreng die de verpleegkundigen geven aan het multidisciplinaire team zijn van groot belang voor de verdere behandeling en uitzetting van zorg voor deze cliënten. Wanneer problemen tijdig onderkend worden, zal de ziektelast mogelijk verminderen wat bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Mirjam van Dam is haar promotieonderzoek, onder begeleiding van lector GGZ Verpleegkunde Berno van Meijel, begonnen met een literatuurstudie naar verpleegkundige diagnoses bij het syndroom van Korsakov. De studie leverde geen resultaten op, behalve dat er nog geen onderzoek is gedaan naar verpleegkundig handelen bij dit syndroom. In een bredere zoektocht heeft Mirjam gekeken naar wat er in de literatuur bekend is over zorgbehoeften en zorgproblemen bij mensen met het syndroom van Korsakov.

In het verdere verloop van de studie legt Mirjam de resultaten van de literatuurstudie voor aan verpleegkundigen en verzorgenden in de praktijk. Zo wordt gekeken in welke mate de verpleegkundigen en verzorgenden de genoemde problemen als een belasting ervaren en in welke mate ze zich competent voelen om er mee om te gaan. De uitkomst hiervan geeft richting aan toekomstige interventieontwikkeling.

Mirjam van Dam is onderzoeker bij Slingedael, Lelie Zorggroep onder begeleiding van Albert Postma, hoogleraar neuropsychologie aan de Universiteit Utrecht en Berno van Meijel, bijzonder hoogleraar GGZ-verpleegkunde aan de Universiteit van Amsterdam en lector GGZ-Verpleegkunde bij Hogeschool Inholland. Haar co-promotor is dr. Erik Oudman, GZ-psycholoog in Slingedael, Lelie Zorggroep.

 

"Bij mensen met het syndroom van Korsakov is van belang dat integrale zorg wordt verleend, met aandacht voor alle gebieden van gezondheid en functioneren."

 

Mirjam van Dam, praktijkverpleegkundige, verplegingswetenschapper Korsakovcentrum Slingedael en onderzoeker GGZ Verpleegkunde

Hoe wordt het onderwijs en de praktijk betrokken?

Uitvoerend onderzoeker Mirjam van Dam is zelf werkzaam in de praktijk. De resultaten uit haar literatuurstudie legt ze aan de praktijk voor, zodat er een interventieontwikkeling plaats kan vinden die aansluit bij de wensen van de praktijk.

De resultaten worden meegenomen in de ontwikkeling van het onderwijs voor medewerkers die werkzaam zijn in de Korsakovcentra in Nederland. Dit onderwijs wordt verzorgd door het Korsakov Kenniscentrum Nederland. Het ontwikkelde onderwijs kan direct worden ingezet ten behoeve van studenten verbonden aan Hogeschool Inholland en andere onderwijsinstellingen.

Wat zijn de resultaten?

Het project levert de volgende resultaten op:

  • Meerdere wetenschappelijke peer-reviewed internationale publicaties
  • Nationale vakpublicaties
  • Interventie met handleiding

De nu beschikbare producten zijn hieronder te vinden.

In dit project werkt Hogeschool Inholland samen met:

Nieuws over Verpleegkundige zorg bij Korsakov:

Heb je vragen?

We staan je graag te woord!

Je kunt contact opnemen met Berno van Meijel.
Telefoon
+31 (0) 623 800 349