Wat beweegt studenten?

Lectoraat
Studiesucces
Duur
1 april 2021 t/m 31 december 2021
Locatie
Inholland-breed
Contact
Studiesucces
Contact
Rutger Kappe

Het doel van Wat beweegt studenten?

Het doel van Wat beweegt studenten is om meer inzicht te verkrijgen in studentparticipatie binnen Inholland. We onderzoeken de drijfveren van studenten om zich actief in te zetten voor medestudenten, de opleiding of hogeschool. Bijvoorbeeld als klassenvertegenwoordiger, als buddy, als lid van de opleidingscommissie of in de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Daarbij kijken we ook welke opbrengsten en belemmeringen studenten ervaren en welke tips zij hebben voor medestudenten of de hogeschool.

Hoe pakt Inholland dit onderzoek aan?

Voor het onderzoek zijn drieënveertig Inholland-studenten geïnterviewd die zich actief inzetten voor hun medestudenten, opleiding en/of hogeschool. We hebben studenten benaderd via ons eigen netwerk, via studenten die we in het onderzoek gesproken hebben en via ASA uitzendbureau. Daarnaast hebben we een oproep geplaatst voor deelname aan het onderzoek op social media van Inholland.

"Gewoon doen! Als je bent begonnen, ervaar je hoe leuk het is. Je haalt er heel veel uit. Vind je het toch niks? Dan kan je er altijd weer mee stoppen."

- Tip van studenten aan medestudenten die overwegen om actief te worden

 

Wat is het belang voor het onderwijs?

Met de bevindingen en tips uit het onderzoek kunnen opleidingen geïnspireerd worden met betrekking tot studentparticipatie. Wil je bijvoorbeeld meer studenten actief krijgen binnen je opleiding? Maak de functies dan zichtbaar, maak het makkelijk, maak het leuk en de moeite waard, adviseren de studenten uit dit onderzoek.

Om opleidingen en medestudenten te inspireren hebben we naast een rapport en infographic ook studentportretten gemaakt. Hierin vertellen studenten over hun actieve inzet: Wat doen ze? Waarom doen ze dat? En wat levert het ze op?

Hoe wordt het werkveld betrokken?

De resultaten zijn ter inspiratie voor alle betrokkenen binnen het hoger onderwijs die met studentparticipatie aan de slag zijn of willen gaan. Denk binnen Inholland aan de Studentsucces Centra, Werving en Instroom, Opleidingscommissies, Studenten Initiatieven Fonds, eerstejaars coördinatoren, etc.

Wat zijn de (verwachte) resultaten?

Uit het onderzoek blijkt dat studenten zich vanwege persoonlijke interesse en passie, sociale redenen en carrièregerichte redenen actief zijn gaan inzetten voor medestudenten, de opleiding en/of hogeschool. Dit is ook wat zij als opbrengsten ervaren, met als aanvulling dat studenten vaak een vergoeding voor hun inzet krijgen. Studenten blijken daarbij vaak meer opbrengsten te ervaren dan zij van te voren hadden verwacht. We hebben alle resultaten van het onderzoek uitgebreid beschreven in een onderzoeksrapport. De resultaten hebben we daarnaast beknopt weergegeven in onderstaande infographic (hier te downloaden als pdf). Ook hebben we studentportretten gemaakt, waarin studenten vertellen over hun actieve inzet. De portretten lees je terug op deze pagina.

Studentportretten

We hebben studentportretten gemaakt samen met een aantal geïnterviewde studenten. De studenten vertellen hierin hoe ze zich actief inzetten, waarom ze dit zijn gaan doen en wat dit hen oplevert. De portretten hebben betrekking op de situatie tijdens de interviews, namelijk van april tot juni 2021.

Damian, HMR-lid

Damian Slobbe

“Door mij in te zetten, kom ik in de flow en dat vergroot mijn motivatie voor mijn studie.”

 • Wat: HMR
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: beleid
 • Hoeveel: 10-20 uur per week

Ik ben Damian (19) en zit in mijn tweede jaar van HBO-Rechten (voltijd) in Rotterdam.

Wat doe ik?
Naast dat ik student ben, zet ik me graag in voor alle studenten binnen Hogeschool Inholland. Dit doe ik als student­lid binnen de medezeggenschapsraad van Hogeschool Inholland (HMR). Als student­lid binnen de HMR kijk je vanuit het studentenperspectief naar voorgedragen stukken. Je kijkt dan welk effect een voorgenomen besluit op studenten zou hebben en gaat dan voor de belangen van studenten staan. Doordat je door studenten bent gekozen als HMR-­lid, ben je eigenlijk een soort volksvertegenwoordiger, maar dan voor Inholland­-studenten. Hiernaast ben ik secretaris van SV Novum (de studievereniging voor HBO-­Rechten en SJD-studenten). Ook ben ik klassenvertegenwoordiger en promostudent.

Waarom?
Waarom ik zoveel onderneem binnen de hogeschool? Door de coronapandemie zijn er nieuwe problemen ontstaan en ik wil altijd proberen de kern van die problemen te weten te komen en ze ook proberen op te lossen. Ik denk dat ik door mijn andere functies binnen de hogeschool goed weet wat er speelt en die ervaringen ook kan meenemen in mijn rol als student­lid.

Wat levert het op?
Wat ik leuk vind aan mijn rollen binnen Inholland is dat ik meer inzicht heb gekregen in de structuur van een grote organisatie zoals die van Inholland. Toen ik net begon bij de HMR was ik wel vooral nog bezig met hoe het allemaal precies werkt en wat je wel en niet kan inbrengen, niet elk onderwerp hoort namelijk bij de HMR thuis. Nu weet ik dat ik voor zaken die alleen mijn opleiding betreffen bij de opleidingscommissie moet zijn en voor zaken die een domein betreffen bij een deelraad. Verder vind ik het leuk dat ik door mijn functies nieuwe contacten kan opdoen en kan netwerken. Sinds ik me zo actief inzet heb ik erg veel leuke nieuwe mensen mogen ontmoeten, van medewerkers, docenten en studenten tot aan inspirerende mensen die een lezing gaven voor de studievereniging. Tijdens de periode dat we elkaar alleen online konden ontmoeten vond ik het fijn om via de HMR nog nieuwe contacten op te kunnen doen.

Esther, studentvoorlichter en vlogger

Esther Mantey

“Ik twijfelde of helpen op de open avond wel iets voor mij was, maar het bleek hartstikke leuk.”

 • Wat: voorlichting, vloggen
 • Focus: toekomstige studenten
 • Werkt aan: promotie
 • Hoeveel: 0-10 uur per week

Ik ben Esther (20) en ben tweedejaarsstudent Food Commerce and Technology (voltijd) in Amsterdam.

Wat doe ik?
Ik help met open dagen en open avonden. De open avonden waren de afgelopen tijd door corona via Instagram, waarbij ik vragen van geïnteresseerden beantwoordde. Ook heb ik twee tours mogen hosten, waarbij ik de school op film liet zien aan geïnteresseerden. Daarnaast heb ik voor
Inholland vlogs mogen maken over studeren; het leven van een student. Ik nam anderen dan mee in mijn leefwereld als student.

Waarom?
Een klasgenoot van mij vertelde dat ze nog mensen voor de open avond zochten en vond het leuk als ik ook mee zou doen. Ik twijfelde of dat wel wat voor mij was, maar ze overtuigde me. Toen heb ik me ingeschreven bij studentenuitzendbureau ASA campus om mee te kunnen doen. Sindsdien krijg ik steeds vacatureberichtjes van ASA campus voor verschillende klussen en heb ik al een aantal keer ‘ja’ gezegd, omdat ik het gewoon hartstikke leuk vind om te doen. Ook het vloggen is op die manier op mijn pad gekomen. Corona zorgde er daarbij voor dat ik een lagere drempel ervoer om me in te zetten, want alles was nu immers gewoon online, ik hoefde nergens echt naartoe te gaan. Dat ik niet hoefde te reizen voor een activiteit vond ik prettig.

Wat levert het op?
Ik deed het vooral voor de lol. Ik ben zelf sowieso al heel erg bezig met social media, ook voor mijn werk als social media engagement specialist, waardoor het een soort extraatje is om te mogen doen. Ik ben ook heel enthousiast over mijn opleiding en zou het best leuk vinden als meer mensen erover te weten komen, omdat het nu nog niet echt bekend is. Ook vind ik het leuk om uit te leggen wat de opleiding inhoudt. Het is vooral heel leuk dat ik anderen een goed en positief beeld van de school en opleiding kan geven.

Julia, studievereniging

 Julia van Oijen

“Ik merkte al in mijn eerste jaar dat ik het heel leuk vond om bij de studievereniging te gaan. Ik vond het heel leuk om al die sociale contacten om me heen te hebben. Daardoor kreeg ik meer binding met de school.”

 • Wat: comissie studievereniging
 • Focus: studenten Inholland Delft
 • Werkt aan: studievereniging
 • Hoeveel: 1-40 uur per week

Ik ben Julia (19) en zit in mijn derde jaar van de opleiding Food Commerce and Technology in Delft (voltijd). Om wat bij te verdienen heb ik nog een bijbaan.

Wat doe ik?
Ik zet mij in voor verschillende commissies van onze studievereniging “Futurum Mundus Clementia”. Momenteel zit ik in drie commissies: de eerstejaarsweekend-commissie, de reiscommissie en sinds kort ook de activiteitencommissie. Voor de eerstejaarsweekend-commissie houd ik me vooral bezig met het sociale contact, zoals Instagram bijhouden en mailtjes naar de juiste personen (door)sturen. Bij de reiscommissie ben ik notulist, al heeft dit in de coronaperiode helaas wel een beetje stilgelegen. Bij de activiteitencommissie ben ik voorzitter.

Waarom?
Bij mijn studievereniging was ik sowieso al heel actief. Aan het eind van mijn eerste studiejaar ben ik zo gemakkelijk de activiteitencommissie ingerold. De studiereis in mijn eerste jaar vond ik fantastisch. Het leek me heel leuk om zoiets zelf eens te mogen organiseren, dus toen heb ik gesolliciteerd voor de voorzittersfunctie van de reiscommissie. Doordat de vereniging mij goed kent en weet wat ze aan me hebben, kon ik ook gemakkelijk actief worden in de eerstejaarsweekend-commissie. Voor mij was het sociale contact de nummer één reden om mij voor mijn studievereniging in te zetten. Je organiseert met z'n allen iets sociaals, dat is heel leuk.

Wat levert het op?
Naast veel sociale contacten en heel veel gezelligheid, draagt het ook bij aan mijn persoonlijke ontwikkeling. Je leert goed plannen, want je wil ervoor zorgen dat zowel je studie als de vereniging goed lopen. Van een periode waarin ik te veel werk had opgepakt, heb ik geleerd dat je niet altijd alles moet willen aanpakken. Ook was ik altijd erg verlegen, maar ben ik door mijn rol als voorzitter veel meer uit mijn schulp gekropen: om alles goed georganiseerd te krijgen moest ik actief de leiding nemen. Verder zijn mijn functies vrijwilligersfuncties, maar ik kon mijn inzet wel opgeven als “IKA (Individuele Keuze Activiteit)”, iets wat in onze opleiding een verplicht onderdeel is. 

Maarten, projectmedewerker nieuwbouw

 Maarten Mansveld

“Door mij naast mijn opleiding actief in te zetten voor Inholland, houd ik me ‘aangehaakt’ bij de opleiding. Dat helpt me om gemotiveerd te blijven deze opleiding af te maken!”

 • Wat: projectmedewerker nieuwbouw
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: projectondersteuning
 • Hoeveel: 8 uur per week

Mijn naam is Maarten (26) en ik studeer Facility Management (voltijd) in Diemen. Ik zit nu in mijn laatste jaar. Voor ik deze studie ben gestart, heb ik twee andere studies gedaan die het toch niet helemaal voor mij waren.

Wat doe ik?
Naast projectmedewerker van de nieuwbouw van Inholland, zet ik me ook in als studentcoach voor eerstejaars en ben ik klassenvertegenwoordiger. Als projectmedewerker nieuwbouw, heb ik een student-adviesteam opgezet met 20 studenten afkomstig van alle domeinen die zich straks in de nieuwe locatie in Amsterdam gaan huisvesten. Ik bespreek met hen de vragen vanuit het algemene projectteam over bijvoorbeeld wat studenten belangrijk vinden bij de catering en wat voor faciliteiten ze in het nieuwe gebouw graag zouden willen zien.

Waarom?
Veel dingen ben ik ingerold, doordat ik vanuit mijn enthousiasme snel ‘ja’ zeg op dingen. Tijdens mijn minor raakte ik in gesprek met de projectleider van de Inholland-nieuwbouw en heb toen voor haar wat klusjes gedaan. Na een half jaar vroeg ze mij om erbij te komen, omdat ze ook een studentenperspectief wilden hebben in het team. Daar zei ik natuurlijk ook ‘ja!’ op, want dat leek me hartstikke leuk. Overigens moet ik wel uitkijken dat ik door mijn enthousiasme voor alles niet overvraagd word, maar dat houd ik goed in de gaten.

Wat levert het op?
Van mijn vorige twee opleidingservaringen heb ik geleerd, dat ik snel mijn interesse verlies als ik onvoldoende actief betrokken ben en dan van de opleiding ‘verdwijn’. Door mijzelf uit te dagen door mij naast mijn opleiding in te zetten voor Inholland, voel ik me meer betrokken en behoud ik mijn motivatie. Ook kon ik er een persoonlijk leertraject van 10 studiepunten aan hangen. Na een aantal klussen, werd aangegeven dat ze zich bezwaard zouden voelen nog meer van me te vragen zonder me te betalen. Vanaf toen kreeg ik betaald. Dat was helemaal leuk! Daarnaast is het een manier om praktijkervaring op te doen op facilitair vlak en daardoor beter te weten wat ik na mijn afstuderen wil doen.

Maike, promoteam

Maike Segers

“Veel jongeren weten in deze tijd nog niet echt wat ze met hun leven willen. En als je dan op zo’n manier kan helpen om toch een leuke periode van hun leven te beginnen, dan is dat toch geweldig?”

 • Wat: promoteam
 • Focus: toekomstige studenten
 • Werkt aan: promotie
 • Hoeveel: gemiddeld 6 uur per week

Mijn naam is Maike, derdejaars Food Commerce & Technology student, met afstudeerrichting voedingsmiddelentechnologie. Ik woon in Delft op kamers. Ik kook graag en heb een eigen moestuintje als hobby.

Wat doe ik?
In de groepsapp van ons jaar werd door iemand genoemd dat er studenten voor het promoteam werden gezocht. Daar had ik op gereageerd, want ik vind het altijd leuk om mensen enthousiast te maken over dingen waar ik zelf ook enthousiast over ben. Met het promoteam gaan we bijvoorbeeld met de Inholland-bus naar middelbare scholen om met scholieren te praten over alles wat te maken heeft met studeren. Over studierichtingen, maar ook over op kamers wonen en alle andere mogelijke zaken. Het gaat erom dat we ze helpen zich beter te oriënteren. En natuurlijk willen we dat ze een positiever beeld krijgen van Inholland, maar we hoeven het niet te verkopen. Als een scholier iets anders wil doen op een andere hogeschool dan is dat helemaal prima. We nemen altijd studenten mee van verschillende locaties in Zuid-Holland, zodat we een breed publiek kunnen aanspreken.

Waarom?
Ik zocht na mijn stage weer een bijbaan, en had eigenlijk niet meer zo’n zin in de horeca waar ik hiervoor in gewerkt had. Toen kwam dit voorbij en het leek me gezellig en nuttig.
Ik was zelf best lastig te bereiken toen ik een puber was, dus ik vind het nu leuk om deze ondersteuning aan andere jongeren aan te bieden. Op een gelijkwaardig niveau, niet
als een ouder of docent.

Wat levert het op?
Je kunt echt iets bijdragen. Laatst was er een jongen die echt niet wist wat hij wilde doen. Informatica vond hij leuk, maar ook biologie, totaal verschillende dingen volgens hem.
Toen kon ik hem op het idee brengen om bio-informatica te bekijken, precies wat hij zocht! Daarnaast leer ik ook dingen over organiseren, presenteren en voor de camera staan. En er is gewoon een hele fijne sfeer! Naast het promoteam ben ik ook klassenvertegenwoordiger en lid van de opleidingscommissie. Dat geeft dezelfde soort voldoening: we dragen bij aan iets wat ertoe doet.

Maria, studentvoorlichter en studentbuddy

 Maria Pardjinjan

“Ik leer er veel van en help anderen ermee. Ik vind het zelf een fijn idee om behulpzaam te zijn.”

 • Wat: voorlichting, buddy
 • Focus: toekomstige studenten en eerstejaars BIM
 • Werkt aan: promotie, buddy
 • Hoeveel: 3-5 uur per week

Mijn naam is Maria (20) en ik ben tweedejaars student Business, IT & Management (voltijd) in Diemen.

Wat doe ik?
Ik doe verschillende dingen. Zo geef ik voorlichting op open dagen, beantwoord ik vragen bij het proefstuderen en ben ik studentbuddy. Bij de voorlichting houd ik samen met een medestudent een presentatie over de opleiding en daarna is er een Q&A. Als studentbuddy kunnen eerstejaars bij mij terecht met vragen over van alles, bijvoorbeeld over hoe ze een rapport moeten opbouwen of welke boeken ze moeten hebben. Elke donderdagmiddag zijn we er als buddy’s standaard bij om ze te helpen met vragen tijdens hun project. Daarnaast beheer ik samen met een studiegenoot het Instagram-account (ter promotie) van onze opleiding en ben ik onderdeel van het COVID-team waarbij we iedereen in het gebouw op de maatregelen wijzen.

Waarom?
Eén van mijn klasgenoten was voorlichter en vroeg aan me of ik dat ook zou willen doen. Ik vind presenteren namelijk heel erg leuk. Ook om wat bij te verdienen besloot ik het samen met haar te gaan doen. Voor corona er was, gaven we ook presentaties op middelbare scholen, iets wat ik superleuk vond om te doen. Doordat ik al hielp met voorlichtingen en proefstuderen, vroeg mijn docent of het mij wat leek om ook buddy te worden. Dat sprak me aan, want zelf had ik het ook leuk gevonden als er in mijn eerste jaar studentbuddy’s aanwezig waren geweest tijdens projecten, die hetzelfde hebben meegemaakt als ik.

Wat levert het op?
Door de voorlichtingen heb ik mijn presenteer skills kunnen verbeteren en voel ik me comfortabeler voor een publiek met onbekende mensen. In het begin was ik nog zenuwachtig als we moesten presenteren, maar nu heb ik dat helemaal niet meer. Als buddy merkte ik dat de eerstejaars nog wat terughoudend waren met vragen stellen online, maar nu we elkaar weer op locatie zien gebeurt dit gelukkig sneller. Nu kan ik ze nog beter op weg helpen en dat is een fijn gevoel. Voor beide functies krijg ik betaald.

Mees, HMR-lid en activiteitencommissie

Mees Hopstaken

"Door mijn inzet kom ik meer te weten over dingen buiten mijn vakgebied en doe ik meer werkervaring op. Het staat goed op je cv.”

 • Wat: o.a. HMR-lid en activiteitencommissie
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: onderwijsontwikkeling
 • Hoeveel: gemiddeld 8-9 uur per week

Ik ben Mees (18) en zit in het eerste jaar van de studie Life Sciences & Chemistry (voltijd) op locatie Amsterdam.

Wat doe ik?
Ik ben op allerlei fronten actief; als klassenvertegenwoordiger, lid van de Hogeschool Medezeggenschapsraad en bij de activiteitencommissie van onze studievereniging DNA. Als klassenvertegenwoordiger bespreek ik elke periode wat er goed ging en wat beter kon wat betreft het onderwijs. Dat geef ik dan door aan de manager van de opleiding. In de HMR praat ik mee over grote beslissingen die de hogeschool wil nemen. Vervolgens stemmen we hierover. Met de activiteitencommissie organiseren we activiteiten, zoals borrels.

Waarom?
Toen de studie begon was er een klassenvertegenwoordiger nodig en iedereen wees toen naar mij. Ik vond het wel grappig dat mijn klasgenoten me blijkbaar al in zo’n korte tijd goed genoeg kenden om te zeggen dat ik daar geschikt voor ben. Zelf vond ik het ook een leuke taak, dus toen ben ik het gaan doen. Voor de activiteitencommissie werd ik tijdens een borrel aan het begin van dit studiejaar gevraagd en ik dacht: ‘waarom niet?’ Toen mijn studie makkelijk bleek te gaan, wilde ik er nog wel wat extra’s bij doen en toen heb ik me kandidaat gesteld voor de HMR. Ik wil graag veel dingen uitproberen en dit leek me ook wel leuk!

Wat levert het op?
Meer dan ik had verwacht. Bij de HMR moest ik in het begin wel wennen, het gaat daar allemaal heel formeel. Nu ik wat vaardiger ben geworden in het formeel formuleren van mijn standpunten, vind ik het heel leuk. De vergaderingen zijn wel lang, maar je komt veel nieuwe dingen te weten, ook buiten je eigen vakgebied, zoals over de financiële wereld. Ik doe er ook ervaring mee op en het staat goed op je cv. De activiteiten die we organiseren met de DNA-activiteitencommissie zorgen voor meer contact tussen docenten en studenten, wat ik heel belangrijk en leuk vind. Een fijne bijkomstigheid is dat we met de commissie gratis naar de activiteiten mogen. 

Merel vd D, activiteitencommissie

Merel van den Doel

“Ondanks dat ik door corona bijna niet op school ben geweest, heb ik zoveel leuke mensen leren kennen door mijn inzet bij onder andere de activiteitencommissie.”

 • Wat: o.a. ACIV-lid
 • Focus: Integrale Veiligheidskunde
 • Werkt aan: sociaal
 • Hoeveel: 3-5 uur per week

Ik ben Merel (20) en eerstejaarsstudent Integrale Veiligheidskunde (voltijd) op locatie Rotterdam.

Wat doe ik?
Momenteel ben ik actief als promostudent, klassenvertegenwoordiger en lid van de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid (ACIV). Als promostudent help ik bij open avonden, waarbij ik docenten tijdens hun presentatie assisteer en vragen van potentiële IVK-studenten beantwoord. Als klassenvertegenwoordiger ben ik vooral iemand die voor de klas uitkomt. Wanneer er dingen zijn die ik kan regelen voor de klas dan doe ik dat. Bij de ACIV ben ik nu lid en zet mezelf in voor verschillende activiteiten. Ik regel bijvoorbeeld gastcolleges en ik ben bezig met een nieuwe ontwikkeling binnen de ACIV. Ik zal hier bij 'Wat levert het op?' verder over vertellen!

Waarom?
In september had ik de introdagen online en ik vroeg me af wie dat nu eigenlijk had georganiseerd. Toen ben ik gaan informeren en kwam ik bij de voorzitter van ACIV terecht die zei: ‘als je je wil aansluiten, dan moeten we maar even een gesprekje voeren’. Ik vond de commissie ontzettend interessant en zodra ik hoorde wat zij allemaal organiseren wist ik het zeker, ik wilde me hier heel graag bij aansluiten. Het leek mij ontzettend leuk om mezelf in te zetten voor activiteiten die de motivatie bij studenten tijdens hun studie IVK vergroten. Het is vooral belangrijk dat we studenten in contact brengen met het werkveld.

Wat levert het op?
Mijn netwerk is ondertussen flink uitgebreid en de activiteiten brengen mij plezier. Mijn inzet verhoogt daardoor mijn motivatie voor mijn studie. Daarnaast heb ik mezelf ontwikkeld in mijn communicatie skills en heb ik een groot verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkeld. Wanneer de ACIV activiteiten organiseert zoals gastcolleges, werkveldbezoeken of evenementen voel je een bepaalde druk om het goed te doen. Het allermooiste is als er naderhand studenten of docenten naar je toe komen en je vertellen dat ze het tof vonden! Een leuke ontwikkeling die eraan komt is dat de Activiteitencommissie Integrale Veiligheid (ACIV), gaat veranderen naar een studievereniging genaamd: SV Salutem Integralis. Er is mij gevraagd of ik secretaris wil worden van deze vereniging.

Merel Z, klassenvertegenwoordiger en HMR-lid

Merel Zuijderwijk

“Beide functies leken me een hele leuke ervaring en tot nu toe heb ik nog geen seconde spijt gehad.”

 • Wat: klassenvertegenwoordiger, HMR-lid
 • Focus: Integrale Veiligheidskunde
 • Werkt aan: onderwijsontwikkeling, beleid
 • Hoeveel: maximaal 8 uur per week

Ik ben Merel (20) en zit in mijn eerste jaar van Integrale Veiligheidskunde (voltijd) in Rotterdam. Hiernaast geef ik bijles wiskunde. In mijn vrije tijd ben ik graag met mijn vriendinnen.

Wat doe ik?
In september ben ik begonnen als klassenvertegenwoordiger. Hiervoor komen we elke periode één of twee keer bij elkaar met de klassenvertegenwoordigers en wisselen we gedachten uit over hoe het in de klassen gaat en waar er tegenaan gelopen wordt. Zo kijken we wat kan worden verbeterd en hoe. Bij de HMR vergaderen we vooral veel. Vooraf lezen we de stukken, waarna we hierover onze mening geven. We kijken vervolgens met onze commissie, Personeel en Arbeid, of we instemmen met wat er in de stukken staat.

Waarom?
Ik ben vrij afwachtend, dus toen mijn PCM’er aan onze klas vroeg wie klassenvertegenwoordiger wilde zijn, wachtte ik eerst af of niemand anders het wilde doen. Toen niemand het bleek te willen oppakken, ben ik het samen met een studiegenoot gaan doen. Het klassenvertegenwoordigerschap en mijn studie bleken me best makkelijk af te gaan. Dus toen ik door corona toch alleen maar thuis zat, heb ik me ook aangemeld voor de HMR. Voor mij betekende de HMR dat ik totaal buiten mijn comfortzone moest treden, dat was ook precies de reden dat ik het wilde doen. Zo zou ik er namelijk echt iets van kunnen leren.

Wat levert het op?
Veel. Ik voel me meer betrokken bij mijn opleiding en weet ook wat er binnen de hogeschool speelt. Als klassenvertegenwoordiger heb ik het gevoel iets te kunnen betekenen voor mijn klas. Enerzijds doordat ik relevante zaken naar hen communiceer en anderzijds doordat zij naar mij toe komen met waar ze tegenaan lopen. Bij de HMR ontwikkel ik onder meer mijn communicatievaardigheden; ik leer hoe te vergaderen en hoe formeler te communiceren. Soms mis ik door de HMR-vergaderingen een overleg met mijn projectgroep van de opleiding, dat vind ik wel vervelend. Toch wegen de voordelen absoluut op tegen de nadelen!

Noortje, HMR-lid

Noortje Kwikkers

“De HMR is gewoon een fijne omgeving om te zijn en te kunnen zeggen wat je wil. Daarbij helpt het je ook verder als persoon en met je vaardigheden binnen de medezeggenschapsraad.”

 • Wat: Hogeschool Medezeggenschapsraad
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: beleid
 • Hoeveel: ongeveer 1 dag per 2 weken

Mijn naam is Noortje (20) en ik doe de verkorte pabo voor vwo’ers (voltijd). Momenteel loop ik twee dagen in de week stage.

Wat doe ik?
Ik ben lid van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR), waarbij we adviezen kunnen uitbrengen over bepaalde zaken binnen Inholland en soms instemmingsrecht hebben. Er zijn een aantal commissies, en ik zit in de commissie Finance & Huisvesting. Met deze commissie houd ik me bezig met de nieuwe gebouwen die gebouwd worden en eventuele verbeteringen aan gebouwen, de begroting, het collegegeld et cetera.

Waarom?
We kregen een mail dat ze verkiezingen gingen houden voor de HMR. En toen heb ik heel erg zitten twijfelen, want ik ben meestal niet iemand die zich daar goed genoeg voor voelt. Maar toen dacht ik: ‘weet je, ik ga het gewoon proberen’. En toen heb ik samen met een vriend filmpjes gemaakt en via mijn opleiding gepromoot dat mensen op me konden gaan stemmen. Ik heb best wel een brede interesse en zag de HMR als een kans om mezelf breder te ontwikkelen. Daarnaast zet ik me graag in voor een betere studentomgeving en een positiever imago van Inholland.

Wat levert het op?
Door mijn inzet bij de HMR durf ik wat meer naar de voorgrond te treden en een bepaald standpunt in te nemen en te verdedigen. Daarnaast heb ik nieuwe mensen leren kennen, die ook wat breder georiënteerd zijn, net als ik. Dat voelt fijn. Verder ga je bij de HMR dieper in op dingen, waarbij je echt het ‘waarom’ van de dingen uitzoekt. Ik leer graag en vind dat erg leuk. Op de pabo mis ik dat een beetje. Wat ik soms wel een nadeel vind is dat de vergaderingen voorgaan op opleidingsonderdelen en ik extra dingen moet regelen om die in te halen. Gelukkig is mijn stageplek flexibel en is het daar geen probleem als ik stage op een andere dag inhaal. Door het online-onderwijs tijdens corona voelde Inholland een tijdje redelijk ver weg, maar door mijn inzet bij de HMR voel ik me weer meer betrokken bij Inholland.

Orsine, startte eigen studiegroep

Orsine Bajna

“Imagination is everything. It’s the preview to life’s coming attractions.”

 • Wat: eigen studiegroep
 • Focus: alle studenten
 • Werkt aan: overig
 • Hoeveel: 6 uur per week, voornamelijk op zaterdag

Ik ben Orsine (43). Lang wist ik niet precies wat ik wilde studeren, maar ik wist wel dát ik wilde studeren. Afgelopen september ben ik gestart met de Associatie degree Sociaal Financiële Dienstverlening (deeltijd) in Den Haag. Naast mijn studie werk ik 4 dagen per week en sport ik veel.

Wat doe ik?
Ik ben een eigen studiegroep gestart, waarin iedereen die mee wil doen welkom is. Elke zaterdagmorgen komen we online samen. We beginnen dan met een half uurtje sporten voor wie wil. Daarna gaan we samen de opdrachten maken. Tijdens de online meeting is er veel ruimte om te bespreken hoe het met iedereen gaat, omdat ik merk dat dat heel belangrijk is. Verder sparren we over de dingen die we tegenkomen. Dat kan zowel inhoudelijk zijn, als meer gericht op hoe je het studeren het best kan aanpakken. In principe kunnen studenten van alle studies aansluiten. Ook zorg ik voor de promotie van de studiegroep, wat ik nog wel een uitdaging vind.

Waarom?
Om te sparren met medestudenten. In het begin van mijn studie wist ik niet goed hoe ik het studeren moest organiseren. Bij Inholland heb ik toen om extra handvatten gevraagd. Ik maakte me daarna wat minder druk om alles, maar vond dat ik te weinig contact had met andere studenten. Studygroup is ontstaan omdat ik dacht: ‘dan ga ik het zelf doen, dan zorg ik er zelf voor dat ik meer contact heb met medestudenten.’

Wat levert het op?
Ik heb veel steun aan de groep. We zijn allemaal heel verschillend, waardoor we elkaar in evenwicht houden. Ik ben bijvoorbeeld perfectionistisch en iemand anders wijst me er dan op dat ‘goed’ ook goed genoeg kan zijn. Daarnaast zorgt het ervoor dat ik met regelmaat met mijn studie aan de slag ga. Als organisator van de groep heb ik wel de verantwoordelijkheid om er altijd te zijn. Van andere studenten die hebben deelgenomen hoor ik dat ze het fijn vonden. Één student vertelde me zelfs dat als ze hier niet zou bij zijn aangesloten, ze zou zijn gestopt. Dat geeft me het gevoel dat mijn initiatief er echt toe doet.

Recargie, HMR-lid

Recargie Perez

“Er zijn zoveel hogescholen in het land, er zijn zoveel universiteiten in het land. Op een gegeven moment als je klaar bent, beland je allemaal op één grote stapel. Dan moet je toch jezelf op een of andere manier ontwikkeld hebben als je wilt opvallen!”

 • Wat: HMR-lid
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: beleid
 • Hoeveel: gemiddeld 4 uur per week

Ik ben Recargie Perez, 19 jaar oud, zit in mijn eerste jaar van Business Studies bij Inholland Rotterdam.

Wat doe ik?
Ik was toevallig op de interne Inholland-website (Iris) omdat ik iets moest inleveren. Daar zag ik toen een berichtje van de Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR) met een introductiefilmpje. Het leek me leuk, dus ik dacht: laat ik me verkiesbaar stellen. Ik ben toen gekozen en voorzitter van de commissie Financiën en Huisvesting geworden. We hebben het nu bijvoorbeeld over de nieuwbouw van Inholland Amsterdam. Mijn commissie neemt dan de stukken door en dan stellen we vragen aan het College van Bestuur.

Waarom?
Je hoort alles als eerste natuurlijk. En je praat met mensen van het College van Bestuur en andere mensen van andere vestigingen die je normaal als student echt nooit tegen zou komen. Het is echt een leuke manier om jezelf te ontwikkelen naast je studie en met allemaal verschillende mensen in contact te zijn.

Wat levert het op?
Persoonlijke ontwikkeling. Vergaderen, andere mensen begrijpen, discussiëren, stukken lezen: het sluit perfect aan bij de competenties die ik leer in mijn studie Business Studies. Het klinkt raar maar ik wist van tevoren niet eens dat er een vergoeding voor was. Ik denk ook dat het goed is dat studenten die bij de HMR willen, dit niet doen om de vergoeding maar omdat ze echt graag willen meedenken.

Om meer studenten te betrekken, denk ik dat het goed zou zijn om de HMR bekender te maken. Sommige studenten weten misschien niet van de mogelijkheden of wat het werk inhoudt. Het enige bezwaar dat ik zie van de HMR is dat de vergaderingen altijd op vrijdag zijn. Soms moet ik daardoor bij groepswerk op vrijdag afzeggen. Gelukkig worden de lessen en toetsen door Inholland wel altijd vrijgeroosterd, waardoor het goed te combineren valt met mijn studie.

 

 

Renée, SSC Buddy, Frisse Gedachtes

Renée Verbree

“Als ik niks te doen heb naast mijn studie dan kak ik gewoon helemaal in, lekker bezig blijven helpt voor mij.”

 • Wat: SSC buddy, frisse gedachtes
 • Focus: Alkmaar
 • Werkt aan: buddy, coaching, beleid
 • Hoeveel: 4+ uur per week

Mijn naam is Renée (22) en ik ben tweedejaars student van de opleiding Social Work (voltijd) in Amsterdam. Naast mijn studie ben ik onder andere vrijwilliger bij de Kindertelefoon.

Wat doe ik?
Ik ben studentbuddy bij het Studentsucces Centrum (SSC). Het SSC was nieuw, alles moest nog worden opgezet. We zijn daardoor in het begin vooral bezig geweest met naamsbekendheid creëren door klassen rond te gaan en via social media. Momenteel ben ik voornamelijk bezig met het regelen van studiesessies, intervisies en supervisies voor de studentbuddy’s. Daarnaast begeleid ik een aantal studenten die wat vastlopen bij het studeren. Ook organiseer ik workshops. Naast mijn werk voor het SSC werk ik voor het chatproject ‘Frisse Gedachtes’ en help ik weleens bij de open dagen.

Waarom?
Werken bij het SSC leek me erg leuk. De functie zag ik als een mooie kans om mijn gesprekstechnieken te oefenen en daarmee mezelf te ontwikkelen. Via ASA Campus wist ik van het bestaan van deze functie. Doordat ik hier sta ingeschreven, krijg ik steeds nieuwe vacatures via de mail.

Wat levert het op?
Het opzetten van het SSC was drukker en omvatte meer taken dan gedacht, maar hierdoor heb ik er ook meer uit kunnen halen. Er is veel ruimte voor eigen inbreng, wat super tof is. Zo heb ik bijvoorbeeld tijdens corona een aantal weken een tekengroepje georganiseerd, zodat er even een ‘bondingsmoment’ was. De uren die je werkt, krijg je ook betaald. Het geeft me een goed gevoel dat het SSC met onze inzet steeds groter en bekender is geworden. En ook is het fijn om iets te kunnen bijdragen door studenten te begeleiden. Ik heb me in een heel fijn team persoonlijk kunnen ontwikkelen, waaronder mijn communicatievaardigheden. Daarnaast heb ik een groter netwerk opgebouwd. Bovendien blijf ik door mijn inzet voor het SSC en door mijn andere functies lekker bezig, wat mij helpt om ook actief te blijven voor mijn studie.

Robin, klassenvertegenwoordiger

Robin Tollenaar

“Het is een andere dynamiek, je leert docenten kennen in een minder formele context, je hoort wat zij belangrijk vinden in hun lesgeven en waarom ze eigenlijk lesgeven.”

 • Wat: klassenvertegenwoordiger
 • Focus: eigen opleiding 
 • Werkt aan: onderwijsbeleid
 • Hoeveel: 1-2 uur per week

Ik ben Robin, 19 en zit in mijn eerste jaar van Mathematical Engineering.

Wat doe ik?
Aan het begin van het jaar vertelde een docent dat er een klassenvertegenwoordiger gezocht werd. Ik heb toen meteen gemaild en ben het toen geworden. We komen eens per studieblok bij elkaar om het afgelopen blok te bespreken. Wij vragen als klassenvertegenwoordigers aan onze klasgenoten of zij nog feedback hebben, wat er beter kan in het algemeen, aan bepaalde vakken en aan het rooster. Tijdens de meeting met klassenvertegenwoordigers van alle studiejaren, docenten en staf brengen we deze punten in. Een voorbeeld is de invulling van de online lessen. Wij hebben aangegeven dat we de theorie online willen, maar de praktijk en oefeningen juist fysiek. Docenten nemen het zeer serieus, ze vinden het belangrijk om inzicht te krijgen in hoe de klas denkt over hun vak.

Waarom?
Het wordt betaald, het is niet zwaar en je kunt er ook nog medestudenten en docenten mee helpen. Vanuit mijn positie als student kan ik beter zien en vragen wat er speelt onder studenten en hier iets van zeggen. Zo wordt het voor iedereen prettiger. Ik zou het zonde vinden als er dingen niet goed gaan, maar niemand er iets van zou zeggen.

Wat levert het op?
Ik heb veel meer contact met de docenten gekregen en ook op een andere manier dan in de klas. Je hebt bijvoorbeeld leuke gesprekjes met docenten over waarom ze eigenlijk lesgeven. Je komt er ook achter hoe kritisch en hoe serieus er naar allerlei zaken gekeken wordt door Inholland. Het is ook breder dan ik had verwacht, zo hebben we bijvoorbeeld ook een bijdrage geleverd aan de accreditatie. Verder is het leuk om met ouderejaarsstudenten in contact te komen, zij kunnen je toch een beetje vertellen hoe de studie is in de volgende jaren.

Roos, HMR-lid

Roos van Lunsen

“Ik vind het belangrijk om een stem te hebben en anderen een stem te geven.”

 • Wat: HMR-lid
 • Focus: Inholland-breed
 • Werkt aan: beleid
 • Hoeveel: 1 dag per week

Mijn naam is Roos (25) en ik ben derdejaars student Tourism Management (voltijd) in Diemen.

Wat doe ik?
Ik ben lid van de Hogeschool Medezeggenschapsraad. Hierin bespreek ik samen met de andere studentleden de stukken die door het CvB, het College van Bestuur, zijn ingestuurd. Het gaat dan over problemen zoals werkdruk en problemen die onder studenten leven. Het CvB wil besluiten nemen om die problemen op te lossen. Wij kijken dan als HMR of we het eens zijn met die besluiten en stellen op basis daarvan kritische vragen om hen tot meer inzicht – vanuit het studenten-­ en medewerkersperspectief – te laten komen. Van de drie HMR-­commissies die er zijn, zit ik in de commissie Personeel & Organisatie, waar ik ook voorzitter van ben.

Waarom?
Om me niet te vervelen en mezelf genoeg uitgedaagd te houden, probeer ik mezelf bezig te houden met nevenacti­viteiten, zoals nu de HMR. Daarnaast heb ik het idee dat er nog niet voldoende naar studenten wordt geluisterd, en via de HMR kan ik de studenten een stem geven. Bovendien doe ik een opleiding waaraan veel buitenlandse studenten deelnemen en zij kunnen niet meedoen met de HMR, waardoor ik het extra belangrijk vind om ook hun stem te laten horen. Verder is het ideaal dat het goed op mijn cv staat. Een prettige bijkomstigheid is dat ik er ook een inkomen door heb. Het is een baan die makkelijker te combineren is met studie dan andere banen, aangezien het binnen Inholland wordt geregeld en zij hiermee rekening houden.

Wat levert het op?
Het voorzitterschap en deelnemen aan de bijeenkomsten is lastiger dan ik had ingeschat, waardoor ik merk dat ik er echt nog veel kan leren, bijvoorbeeld hoe je professioneel meetings ingaat en hoe je jezelf representeert tegenover partners. Ik vind het belangrijk om mezelf verder te ontwikkelen en merk dat dat hierin mogelijk is. Ook heb ik meer inzicht in de organisatie van de hogeschool en zie ik de kant van een verhaal vanuit de docenten. Daarnaast maak ik mooie connecties, waar ik veel waarde aan hecht!

Senna, klassenvertegenwoordiger

Senna Heppe

“Om klassenvertegenwoordiger te zijn, maakt het denk ik niet echt uit wie je bent, als je maar iets in te brengen hebt. En dat heeft iedereen."

 • Wat: klassenvertegen­woordiger
 • Focus: eigen opleiding
 • Werkt aan: onderwijs­ontwikkeling
 • Hoeveel: 3-4 uur per periode

Mijn naam is Senna (19) en ik zit in mijn tweede jaar van Facility Management (voltijd) in Diemen.

Wat doe ik?
Sinds het begin van dit studiejaar zet ik me vrijwillig in als klassenvertegenwoordiger. In deze rol ben ik eigenlijk een soort communicatiekanaal tussen mijn medestudenten en de docenten en teamleider. Aan de docenten en teamleider geef ik terug wat ik van studenten hoor, zowel de mindere als betere dingen. Om dit goed te kunnen doen, is er in ieder geval elke periode een groepsmeeting met de team­leider en de andere klassenvertegenwoordigers van onze opleiding en de associate degree. Aan mijn klasgenoten geef ik terug wat ik hoor van de docenten en teamleider, bijvoorbeeld waarom iets niet zo lekker liep. Op die manier hoop ik dat we elkaar beter begrijpen en beter op elkaar aan kunnen sluiten om zo de opleiding verder te verbeteren.

Waarom?
Aan het begin van dit studiejaar had ik een rustige periode qua schoolwerk. Toen ik hoorde dat één van de twee klassenvertegenwoordigers uit ons eerste jaar ermee was gestopt, kreeg ik het idee om haar rol in het tweede jaar te vervullen. Ik zag het als een manier om direct wat te kunnen zeggen van dingen die voor onvrede zorgen, zoals bijvoorbeeld de onduidelijke communicatie die er af en toe was over bepaalde zaken naar de studenten toe. Ik heb de blijvende klassenvertegenwoordiger toen een mail gestuurd en gevraagd of ze het leuk zou vinden als ik het samen met haar verder op zou pakken. Dat leek haar ook een leuk idee en zodoende ben ik als klassenvertegenwoordiger gestart.

Wat levert het op?
Doordat ik nu ook de kant van de docenten en de team­leider hoor, kan ik beter begrijpen waarom sommige zaken zo lopen en dat het nog best een opgave is om een hele opleiding te managen. Klasgenoten kan ik meer duidelijk­heid geven over bepaalde zaken. De groepsmeetings met onder andere de teamleider zorgen ervoor dat ik leer hoe ik mijn eigen inbreng kan geven in een wat professionelere setting. Ook kom ik via de meetings in contact met studen­ten Facility Management uit andere klassen en leerjaren. Ondanks dat ik mezelf niet echt het type vond voor klassen­vertegenwoordiger, vind ik het heel leuk om te doen!

Tim, lid van opleidingscommissie

Tim van Werkhoven

“Ik krijg er energie van om me in te zetten voor de opleiding en mijn medestudenten.”

 • Wat: o.a. opleidings- en activiteitencommissie
 • Focus: Integrale Veilingheidskunde 
 • Werkt aan: onderwijsontwikkeling
 • Hoeveel: 4-5 uur per week

Mijn naam is Tim en ik ben 19 jaar. Ik ben eerstejaars student Integrale Veiligheidskunde (voltijd) in Rotterdam. Daarnaast werk ik bij de vrijwillige brandweer. Het is een leuke combinatie om deze praktische functie te combineren met de theorie op het hbo. Ik hou van sporten, zo zwem en hardloop ik graag.

Wat doe ik?
Ik zit in de opleidingscommissie en heb een rol gehad bij de accreditatie van onze opleiding. In de opleidings­commissie bespreken we zaken zoals onduidelijkheden over beleid en de onderwijs-­ en examenregeling. Voor de accreditatie heb ik een presentatie gegeven over een opdracht uit de afgelopen periode, om zo aan te tonen wat we als studenten daadwerkelijk hebben gedaan bij één van onze vakken. Daarnaast ben ik klassenvertegenwoordiger en help ik bij de activiteitencommissie van onze opleiding (ACIV). ACIV is nu inmiddels een studievereniging geworden, waar ik volgend jaar werkveldbezoeken mag plannen en organiseren.

Waarom?
Toen mijn jaarcoördinator mij belde om te vragen of ik wilde helpen bij de accreditatie, zei ik niet direct ‘ja’. Ik wilde eerst weten wat het zou betekenen voor mij en hoeveel tijd het zou kosten. Vanuit de accreditatie ben ik gevraagd voor de opleidingscommissie, waar ik toen nog nooit van had gehoord. Het bleek een logisch vervolg op de accreditatie, omdat je verder gaat met wat je in de accreditatie hebt gedaan, om zo de opleiding te verbeteren. In het begin was het wel even zoeken naar een balans, want je doet het natuurlijk allemaal – samen met het klassenvertegenwoordigerschap en ACIV – wel naast je opleiding, maar die heb ik nu gevonden.

Wat levert het op?
De verbinding die je creëert als je iets kan betekenen voor anderen, geeft mij energie. Daarnaast leer ik allerlei vaardigheden, zoals evalueren, zaken bespreekbaar maken en hoe uitkomsten terug te koppelen aan een groep. Ook kom ik steeds meer te weten over hoe iets te organiseren in een grote organisatie als Inholland, waarbij verschillende mensen hun input moeten geven alvorens iets doorgang kan vinden.

Whitney, studentbuddy

Whitney Evora

“Wat nou als ik in die tijd als ADHD’er een studentbuddy had, bij wie ik honderden vragen kon stellen en die mij gerust kon stellen dat het goed zou komen, dan was ik misschien niet zo erg gaan struikelen als gebeurde. Zo gezegd, zo gedaan. Ik ben studentbuddy. Allemaal om te voorkomen dat andere studenten niet net zo hard struikelen als ik destijds heb gedaan.”

 • Wat: studentbuddy
 • Focus: Business, IT & Management
 • Werkt aan: coaching
 • Hoeveel: 6 uur per week

Ik ben Whitney (21) en zit in mijn 2e jaar van BIM op locatie Diemen. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om me te verdiepen in IT-gerelateerde zaken om zo mijn IT-vaardigheden te verbeteren. Momenteel probeer ik me bijvoorbeeld Adobe, InDesign en Illustrator eigen te maken.

Wat doe ik?
Ik ben buddy voor eerstejaars studenten. Als buddy help ik eerstejaars BIM-studenten met verschillende vragen over hun studie en studievaardigheden. Studie-inhoudelijk help ik studenten met vragen als; hoe breng ik een analyse van knelpunten het beste in kaart van een bedrijf? Daarnaast beantwoord ik vragen over hoe studenten het studeren handig kunnen aanpakken, bijvoorbeeld hoe kan ik het beste voor het tentamen van een bepaald vak leren? Wat ik eerder zelf heb geleerd over de inhoud van mijn studie en studievaardigheden kan ik zo doorgeven aan studenten voor wie dit nog nieuw is.

Waarom?
Ik help anderen graag met iets dat ik zelf heb gemist. Als ADHD’er liep het in het begin niet lekker met mijn studie op het hbo. Ik was verbaasd dat ik in het eerste semester van mijn opleiding een aantal van mijn tentamens niet gehaald had en heb toen actief docenten om feedback gevraagd. Toen ik naar aanleiding van hun feedback mijn manier van leren veranderde, heb ik alsnog mijn propedeuse binnen één jaar kunnen behalen. Bij mij heeft het echter een tijdje geduurd voor ik erachter kwam waar het fout ging. Ik help graag studenten die nu tegen hetzelfde aanlopen, zodat zij in het eerste semester al starten met voldoendes in plaats van onvoldoendes.

Wat levert het op?
Het geeft mij voldoening wanneer iemand aan mij terugkoppelt een voldoende te hebben gehaald voor iets waarbij ik diegene geholpen heb. Studenten lijken soms een drempel te ervaren om ons iets te vragen, maar als ik in de klas rondloop op zoek naar vragen, blijken er eigenlijk altijd wel vragen te zijn. Daarnaast krijg ik ook een vergoeding voor mijn werkzaamheden, maar dat is niet de reden dat ik me als buddy inzet.

Yalda, COVID-team

Yalda Ahmadzai

“Als er nieuwe werkzaamheden zijn, dan krijgen we per direct een mailtje van ASA en dan kan je je er ook makkelijk voor opgeven.”

 • Wat: o.a. LOB-begeleiding
 • Focus: Amsterdam, Diemen
 • Werkt aan: promotie, voorlichting
 • Hoeveel: 12-15 uur per week

Mijn naam is Yalda (21) en ik ben eerstejaars Mondzorgkunde op locatie Amsterdam (voltijd).

Wat doe ik?
Ik zet mij in voor het COVID-team en de (online) LOB-begeleiding voor middelbare scholieren. Met het COVID-team zorgen we ervoor dat de aanwezigen op de Inholland-locaties zich zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen houden, zodat de locaties veilig en toegankelijk blijven. Met de LOB-begeleiding vertel ik aan middelbare scholieren over hoe ik mijn studiekeuze heb ervaren en mijn opleiding. Ook neem ik deel aan het actieve participatie onderzoek ‘de mondhygiënist 2026’.

Waarom?
Naast mijn studie wilde ik graag wat bij verdienen. Via vrienden had ik van ASA Campus gehoord, het interne uitzendbureau van Inholland. Daar heb ik me aangemeld en zo ben ik begonnen met de online LOB-begeleiding. Na twee maanden hoorde ik van het COVID-team en ik dacht: ‘laat ik me aanmelden en we zien wel’. Het voordeel van werken via ASA Campus is dat je elke week kan aangeven hoeveel en wanneer je wil werken. In tentamenperiodes werk ik dan bijvoorbeeld veel minder. Door deel te nemen aan ‘de mondhygiënist 2026’ wil ik helpen de onderwijskwaliteit van mijn opleiding te verbeteren.

Wat levert het op?
Ik hou ervan om bezig te blijven, nieuwe dingen te doen en in contact te blijven met andere studenten. Het is fijn om dit in coronatijd via deze baantjes te kunnen blijven doen. Bij het COVID-team is het soms wel lastig dat sommige studenten moeilijk lijken te luisteren, al snap ik dat wel. Zelf zou ik ook graag met mijn vrienden tegelijk in de lift willen stappen. Met de online – en hopelijk na corona fysieke – LOB-begeleiding ontwikkel ik mijn presentatievaardigheden. Door deelname aan het onderzoek ‘de mondhygiënist 2026’, leer ik om kritisch te denken over bepaalde vraagstukken. Ook ben ik me ervan bewust geworden dat je als student zijnde veel invloed hebt op het onderwijs dat je ontvangt. Als je je hiervoor inzet, zie je de mogelijkheden vanzelf opkomen. Het leuke is dat ik door deze werkzaamheden ook mensen van andere opleidingen heb leren kennen, sommigen zijn nu ook mijn vrienden!

Zen, Studentsucces Centrum

Zen Schrieken

 • Wat: SSC Buddy
 • Focus: Alkmaar
 • Werkt aan: bonding
 • Hoeveel: 12 uur per week

“De skills die ik leer bij het SSC, pas ik meteen weer toe op andere gebieden, bijvoorbeeld bij de jongerenadviesraad in Den Helder.”

Mijn naam is Zen (20) en ik ben tweedejaars student van de opleiding Werktuigbouwkunde (voltijd) in Alkmaar.

Wat doe ik?
Ik zet me in voor het Studentsucces Centrum (SSC), een soort sociale helpdesk waar studenten terecht kunnen met problemen, bijvoorbeeld met planning of motivatie. Ook voor leuke dingen kunnen ze erheen zoals een borrel of een pubquiz. Samen met de andere studenten van het SSC ondersteun ik dus medestudenten. Het SSC is een nieuw initiatief binnen Inholland en mijn taak is op het moment vooral het opbouwen van een community. Hiervoor zoek ik contact met andere SSC’s en ook studieverenigingen, waarbij ik probeer een vruchtbare samenwerking tot stand te brengen om zo evenementen voor studenten te organiseren. Naast mijn functie bij het SSC ben ik ook nog klassenvertegenwoordiger en lid van de opleidingscommissie, en heb ik gepresenteerd tijdens ‘Alkmaar live’.

Waarom?
Ik was nog helemaal niet zo actief buiten mijn opleiding, maar toen er een uitnodiging voor het SSC voorbij kwam, dacht ik op de één of andere manier: ‘Laat ik het doen!’ En zo rolde ik erin. Vanaf dat moment realiseerde ik me ook dat ik niet alleen via de opleiding Werktuigbouwkunde over werktuigbouwkunde wil leren, maar ook over andere dingen wat te weten wil komen. Dan helpt het om je voor iets buiten je studie in te zetten, zoals het SSC. Het SSC trok me denk ik omdat er elementen van technische bedrijfskunde in de functie zitten, zoals het opbouwen, onderhouden en ontwikkelen van het ‘bedrijf’ SSC.

Wat levert het op?
Door corona werkten we binnen het SSC veel individueel en leerde ik dingen zelfstandig op te pakken, te onderzoeken en te doen. Ook leerde ik hoe je samenwerkt en een community bouwt, want daar had ik eerder nog geen flauw benul van. Het leren van dit soort dingen geeft me voldoening. Daarnaast zag ik in dat het eigenlijk best leuk is om je aan te melden voor bepaalde verenigingen en toen heb ik me ook aangemeld voor de Jongerenadviesraad van Den Helder, waar ik nu met veel plezier lid van ben. Tot slot zie ik mijn functie bij het SSC als mijn baan, waar ik mijn geld mee verdien.

Kameliya (EN), Student Succes Center Buddy

 Kameliya Stancheva

”If you feel you’re not getting the most out of your student experience, becoming active for Inholland is a good way to boost it!”

 • What: promotion team, SSC buddy
 • Focus: all first year students 
 • Area: promotion, coaching
 • Hours: 4-8 per week

I’m Kameliya, 22 years old, from Bulgaria. I study Tourism Management (fulltime) at Inholland Diemen.

What I do
Right at the beginning of my studies at Inholland Diemen, I asked my study coach for possibilities to become more involved with Inholland. My coach informed me of the possibilities to join the promotion team for open days. I joined the first open day (before corona!), liked it, and then continued working for the open days when they turned online. Later, in my second year, I received an email about becoming a Student Succes Center (SSC) buddy. Considering my positive prior experience I decided to join the SSC as well! As a buddy, I help first year students with all questions they might have about studying, living in the Netherlands or any other topics.

Why?
My goals were primarily social: getting in touch with more people and expanding my network. For international students, there aren’t many clubs or organizations to join. Of course the fact that these activities are paid jobs is also relevant. Working for Inholland provides income and a sense of community, working together to achieve goals. Of course corona has affected these goals, especially the social goals. I hope that next study year will be even more social and enjoyable.

What I get out of it
I’m happy to have achieved my social and financial goals. Next to that, because of the flexibility in my schedule and tasks, my active participation didn’t hamper my study results. Some of my friends joined the promotion team as well and they have similar experiences. Not all students want to commit the time and effort in doing something for Inholland besides their studies. Or maybe they are busy with other stuff. On the other hand, there is a lot of flexibility in these activities and it’s really a nice experience. I’m proud that the work we do impacts Inholland as well: the open days result in more students and the SSC is a valuable service for all students that I would have really liked to have in my first year myself!

Kirill (EN), Student Succes Center Buddy

 Kirill Gassul

“It’s an experience and chance to help someone, work, and make new connections at the same time.”

 • What: SSC Buddy + Frisse Gedachtes 
 • Focus: first year students
 • Area: coaching
 • Hours: 6-8 per week

I’m Kirill Gassul, 19 years old, originally from Russia. I’ve been living in the Netherlands for almost two years. I moved here with my family, my father also works here. I’m in my second year of Creative Business.

What I do
All Creative Business students got an email saying there’s a vacancy for student buddies at the Student Success Center. As soon as I read the description I thought it was a really good opportunity for me: It’s an experience and chance to help someone, work, find new friends maybe, new connections. We organise different kinds of events for students which helps them educate themselves, improve their skills. We also try to implement student ideas. We offer one-to-one meetings with our buddies so students have someone available who really listens to them. I’m also a student buddy for Frisse Gedachtes, this is a similar service, but then via online chat.

Why?
I experienced some problems in my first year as well and back then, I wished there was someone who would help me. It is really important to have a place, an organization, where you can go, to discuss whatever issues you are experiencing. It is great that I can now offer that to other students, helping others who go through a similar process.

What I get out of it
Firstly, it’s fun. Some of my colleagues have already become friends. We are with around eight buddies, all from different programs of Inholland The Hague. I enjoy organizing events together with them. I wish there would be more students who would know we are a student initiative and they would approach us, so we could do even more for them. Secondly, Inholland offers several trainings for student buddies, at different Inholland locations. These trainings are good opportunities for me to improve my communication and coaching skills. Through these trainings I have also found new friends and made connections. Finally, the experience I gained being a student buddy is invaluable. I have learned about communication skills and coaching skills in my studies and through my work for the SSC I can apply these skills in real life situations.

Mia (EN), Unibuddy en blogger

 Mia Jovetic

“You do not really know how much you will get out of it, until you step in.”

 • What: unibuddy, blog author
 • Focus: prospective students
 • Area: coaching, promotion
 • Hours: 12 per week

My name is Mia Jovetic. I am 21 years old. I come from Montenegro. I am a third-year student of aeronautical engineering at Inholland Delft. Currently I am in my design and development minor. I have been an international student for a long time. I finished my high school in England and then I moved to the Netherlands.

What I do
About a year ago, I had a part-time job in the catering industry, but I was looking for something else, more related to my studies. So, I sent an email to my study coach, asking whether there was anything I could do for Inholland. He then put me in contact with the head of the department, who suggested the position of international student ambassador. Prospective students can approach me on the Unibuddy platform with any questions regarding admissions, the course, accommodation, etcetera. I am available to answer those questions almost 24/7. Besides that, I write blogs for the platform, for example on cv writing, internship search and about projects in aeronautical engineering. We are with around 15 ambassadors, creating content to promote Inholland and its programs.

Why?
I was primarily looking for a part-time job, but it was important to me that it was related to my studies. I really like my study program and I enjoy helping to promote it. I got so much out of the program already, so I genuinely want to contribute to more students experiencing the same.

What I get out of it
It’s so much better than a regular part-time job. This teaches you much more than, for example, working in the catering industry. Next to that, I got to know a lot more people from different study programs. Also I worked on many projects that I did not expect to be working on, for example I was asked to help evaluating another study program to get accreditation. The work is very flexible: if you like to write blogs you can write blogs. If you want to record a video or a podcast, also fine. You do not really know how much you will get out of it, until you step in!

De onderzoeker van Wat beweegt studenten?

Werk samen met Rutger

Kom in contact en stel al je vragen

Telefoon
0648277354