Zelfverwondend gedrag

De afgelopen jaren hebben de onderzoekers van GGZ Verpleegkunde meerdere onderzoeken uitgevoerd op het gebied van zelfverwondend gedrag. De pagina Zelfverwondend gedrag biedt een beknopt overzicht van de onderstaande afgeronde projecten, inclusief de publicaties en beroepsproducten die hieruit zijn voortgekomen:

  • Begeleiden van cliënten met zelfverwondend gedrag: contact maken en herstellen
  • ‘Moeilijke’ patiënten in de GGZ: een interventieprogramma voor cliënten met een niet-psychotische stoornis

Begeleiden van cliënten met zelfverwondend gedrag: contact maken en herstellen

Voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is het vaak moeilijk om het zelfverwondende gedrag van cliënten goed te begrijpen en om effectieve begeleiding te bieden. Wij ontwikkelden een interventiepakket met als doel om:

  1. de communicatie met de cliënt over diens zelfverwondende gedrag te bevorderen;
  2. de achterliggende oorzaken van dit gedrag nader te analyseren;
  3. om effectieve interventies in te zetten ter vermindering van zelfverwonding.

Dit interventiepakket is vertaald naar een trainingsprogramma dat op effecten is onderzocht.

Auteurs:
drs. Maartje Bosman, dr. Nienke Kool, dr. Bauke Koekkoek, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Ad Kerkhof

Pakket:

Het pakket bestaat uit twee delen:

Proefschrift:
Improving the Management of Self-Harm in Psychiatry

Samenwerkingspartners

Publicaties:

‘Moeilijke’ patiënten in de GGZ: een interventieprogramma voor cliënten met een niet-psychotische stoornis

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidzorg komen frequent in contact met cliënten met wie de interactie als ‘moeilijk’ wordt ervaren. Dr. Koekkoek onderzocht dit fenomeen in het contact tussen hulpverleners en cliënten met een niet-psychotische stoornis. Op basis van de bevindingen ontwikkelde en testte hij een methodiek zoals beschreven in het ‘Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding’.

Auteurs:
dr. Bauke Koekkoek, prof. dr. Berno van Meijel, prof. dr. Giel Hutschemaekers

Praktijkproduct:
Praktijkboek sociaal-psychiatrische begeleiding

Proefschrift:
Ambivalent connections - Improving community mental health care for non-psychotic chronic patients perceived as ‘difficult’

Samenwerkingspartners