Racisme en discriminatie tegengaan op het hbo

Auteurs
Guido Walraven, Machteld de Jong, Femke Kaulingfreks, Joke Hermes, Jeroen Onstenk, Mai Groenevelt, Frake Schermer en Ympkje Albeda
Lectoraten
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen
Soort object
Artikel
Datum
2020
Samenvatting
Het Hoger Beroepsonderwijs (hbo) kent evenals de samenleving een steeds gemêleerdere populatie. De vraag is hoe instellingen die diversiteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar de strijd tegen racisme en discriminatie in en buiten de academie staat voorop.