Racisme en discriminatie tegengaan op het hbo

Auteurs
Femke Kaulingfreks, Jeroen Onstenk, Ympkje Albeda, Joke Hermes, Frake Schermer, Guido Walraven, Machteld de Jong en Mai Groenevelt
Onderzoekslijnen
Geïntegreerd Pedagogisch Handelen
Soort object
Artikel
Datum
2020
Samenvatting
Het Hoger Beroepsonderwijs (hbo) kent evenals de samenleving een steeds gemêleerdere populatie. De vraag is hoe instellingen die diversiteit zo goed mogelijk kunnen benutten. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden, maar de strijd tegen racisme en discriminatie in en buiten de academie staat voorop.