HBO - Rechten voltijd

"Wanneer ik eigen praktijkervaringen behandel, dan levert dat vaak zeer interessante discussies op."

Docent Afra Kotiso

Ik geef les aan de opleidingen Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD) en HBO-Rechten in Rotterdam, zowel aan voltijdstudenten als aan deeltijdstudenten. De vakken waarin ik lesgeef aan eerste- en tweedejaarsstudenten zijn: inleiding sociale wetenschappen, verdieping sociale wetenschappen, inleiding psychologie, methoden van onderzoek en projectmatig werken.

Zelf heb ik een mastergraad Sociologie gehaald aan de Universiteit van Tilburg. Voor ik in mei 2009 docent werd bij Inholland was ik adviseur bij Expertisecentrum LEEFtijd. Daar deed ik deskresearch en verzorgde workshops en trainingen bij organisaties op het gebied van levensfasebewust personeelsbeleid. Naast mijn baan als docent ben ik één dag in de week werkzaam als onderzoeker bij het lectoraat 'Dynamiek van de Stad' van Inholland. We houden ons bij het lectoraat bezig met onderwerpen die raakvlakken hebben met de thema's die aan bod komen bij de sociologievakken en de onderzoeksvakken. Hierdoor kan ik de ervaring die ik bij het lectoraat op doe ook gebruiken in mijn colleges. Naast docent ben ik ook studieloopbaanbegeleider, tutor, stagebegeleider, afstudeerbegeleider en lid van de introductiecommissie.

Bij de opleiding SJD zie je vooral studenten die graag opkomen voor de zwakkeren in de samenleving, die hun steentje willen bijdragen aan de samenleving en in het bezit zijn van een groot recht(vaardigheid)sgevoel. Afgestudeerden kunnen bij veel organisaties terecht: gemeenten, Kredietbank, UWV, juridisch loket, rechtbank, reclassering en de verzekeringsbedrijven.

Het persoonlijk contact tussen student en docent? Behalve het feit dat iedere student een eigen studieloopbaanbegeleider heeft waarmee intensief contact is, is ook de drempel naar andere docenten laag. Je kunt docenten in de les en in de wandelgangen gemakkelijk benaderen en de meeste docenten kennen hun studenten ook bij naam.

Deeltijdstudenten zijn uiteraard minder vaak 'in huis'. Ze stellen je vaker vragen via e-mail en op andere tijden, dat is geen probleem. In de deeltijdlessen neem ik meer tijd en ruimte voor de eigen praktijkervaringen van de studenten en dat levert vaak zeer interessante discussies op. Je speelt hiermee ook meer in op de behoeften van deeltijdstudenten, zij weten vaak al heel goed wat ze willen weten en wat ze uit de colleges willen halen.

Een deeltijdopleiding is vooral geschikt voor studenten die goed hun tijd kunnen verdelen en efficiënt kunnen werken. Er gaat natuurlijk veel tijd in een studie zitten en deeltijdstudenten moeten dit meestal combineren met werk en een gezin. Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik dan ook graag de volgende tip meegeven: 'Je moet zeker weten dat dit dé studie is die je wilt gaan doen. Als dat zo is, kan het je veel opleveren!'

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228