Integrale Veiligheidskunde voltijd

Je bent analytisch en je kunt een situatie van alle kanten bekijken.

Hbo Integrale Veiligheidskunde

Voor wie

Vind je veiligheid belangrijk? Voel je je verantwoordelijk voor anderen? Ga je graag met mensen om? Kun je goed samenwerken? Ben je een echte regelaar en heb je geen moeite met het op papier zetten van je bevindingen in de vorm van een rapport? Kan jij je hoofd koel houden in gevaarlijke en spannende situaties? Dan past de vierjarige voltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde bij jou.

Studieprogramma Integrale Veiligheidskunde

De vierjarige opleiding Integrale Veiligheidskunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Hogeschool Inholland onderscheidt zich op een aantal punten. Wat je zeker kunt verwachten:

 • De opleiding sluit aan op de meest actuele veiligheidsproblemen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld cybersecurity.
 • Veiligheidsproblemen worden in een breed maatschappelijk kader geplaatst en geanalyseerd.
 • Een praktijkgerichte insteek waarbij voortdurend wordt gewerkt met het werkveld zoals de Veiligheidsregio, Gemeente Rotterdam, de politie en het Havenbedrijf.
 • De meeste docenten zijn nog werkzaam binnen IV wat zorgt voor boeiende en actuele lessen vol met praktijkvoorbeelden.
 • Ruimte om naast je school ook te kunnen werken door een vaste collegevrije dag.
 • Je kunt veelgevraagde certificaten op school halen zoals CPO en CPTED. Daarnaast VCA, MVK en BHV in voorbereiding.

Programma
De praktijk staat centraal vanaf dag één, en maakt je al snel zelfstandig. Tijdens deze opdrachten draai je echt mee met de bedrijven en evenementen waar je voor werkt. 

Met je medestudenten werk je ook regelmatig in groepsverband aan opdrachten zoals je die ook echt later in je werk zal uitvoeren.  Inspirerende docenten begeleiden uit het werkveld zullen jou hierbij begeleiden.

Studievormen
Je werkt aan thema's in zeer gevarieerde onderwijswerkvormen:

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Trainingen en groepsgericht projectwerk

Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat daarbij centraal. Daarom is er ook veel ruimte voor jouw eigen werkervaringen.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

Gedurende het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je een stevige basis voor de verdere opleiding. Het is een jaar van onderzoek waarin je voor het eerst kennismaakt met het beroepsprofiel en het werkveld. Je verkent de  beroepspraktijk van integrale veiligheid. Interviews, gastsprekers en excursies geven je een goed beeld van de praktijk. Dit zie je ook terug in de toetsing, zoals de beroepsopdracht.

Vakken

Integrale veiligheidSociale wetenschappen / CriminologiePoliticologieBeleidschrijvenEngelsMethoden en TechniekenVeiligheidsbeleid / bestuurskundeCommunicatieNederlandsBestuurlijke kaart

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar zet je de lijn vanuit de propedeuse voort. Je verbreedt je kennis op het gebied van veiligheid en je wordt voorbereid op het maken van een keuze voor een van de drie afstudeerrichtingen. Ook doe je praktijkopdrachten bij bedrijven en andere buitenschoolse studieopdrachten op het gebied van veiligheid.

Thema's
Jaar 2 kent 4 aansprekende thema’s waarmee je aan de slag gaat. Het begint met Quality, Health, Safety and Environment (QHSE). Je gaat een risico-inventarisatie uitvoeren. Daarna ga je aan de slag met het blok crisisbeheersing en rampenbestrijding, waar je zelf een crisissimulatie ondergaat.

In de derde periode verken je veiligheid vanuit een internationaal perspectief, waar je ook met cybersecurity in aanraking komt. Zo krijg je een goed beeld van de Europese wetgeving en organisaties op dit gebied. Immigratie, individualisering, vergrijzing en terrorisme hebben grote invloed op (de gevoelens van) veiligheid in ons land. In de laatste periode leer je van alles over deze vorm: de sociale veiligheid.

Vakken

Security intelligenceGovernance en integriteitTerreurRadicalisering

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In het derde of vierde jaar loop je vijf maanden stage. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. Je zoekt zelf je stageplek zodat deze als ideale voorbereiding kan dienen voor de stap die je wilt maken na je studie. Deze stage kan vervuld worden op verschillende gebieden:

 • multinationals en bedrijven (onder meer objectbeveiliging, fraude, procesveiligheid).
 • woningcorporatie (onder meer overlast, wijk- en buurtbeheer, vernieling) .
 • (rijks)overheid (onder meer rampen- en crisisbeheersing, buurtaanpak, ondermijning, aanpak verwarde personen, integriteit, strafrecht).
 • dienstverlening, politie, defensie en douane (onder meer openbare orde, opsporing, hulpverlening).
 • arbeidsveiligheid of veilig werken/veilige werkomgeving.

Afstudeerrichtingen
In de tweede helft van het derde jaar kies je een afstudeerrichting. Bij Jaar 4 lees je uit welke drie je kunt kiezen.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde studiejaar studeer je af binnen een door jou gekozen afstudeerrichting. Deze kies je in het eerste halfjaar van het derde jaar. Dit onderwijs bestaat uit verdieping in vraagstukken, werkzaamheden, kennis en theorieën binnen een afstudeerrichting die je zelf kiest.

 • City & Security
  Deze afstudeerrichting gaat over het samen leven van mensen in de stad. Hier komen spanningen en conflicten uit voort die deels te maken hebben met de dichtheid van de bevolking van de stad, de diversiteit of de grote sociale ongelijkheid. Dit alles vanuit het groeiende belang van lokaal bestuur.
 • Mainport and Security
  Deze afstudeerrichting focust op veiligheidsvraagstukken in havens, luchthavens en aanverwante bedrijven. Je richt je in het bijzonder op de Rotterdamse haven, waar Inholland een goede connectie mee heeft. Maar 'Mainport’ omvat meer dan alleen de haven: het gaat om alle bedrijven die toegevoegde waarde leveren aan de goederen die een haven binnenkomen. Bij al deze activiteiten is sprake van potentieel risicovolle activiteiten waarin jij een essentiële functie vervult.

 • Law and Safety in Public Service
  De Engelstalige afstudeerrichting Law and Safety in Public Service staat open voor IVK en HBO-rechten studenten die samen met Erasmus exchange studenten aan de slag gaan met vraagstuk op het snijvlak van veiligheid en recht. Onderwerpen als terrorisme en georganiseerde misdaad worden onderzocht middels theorie onderzoek en veldwerk. Dit wordt aangevuld met typische juridische en sociale vraagstukken als human rights en integrity in public institutions. Deze afstudeerrichting geeft daarnaast de mogelijkheid tot doorstroom met studieduurverkorting naar een master aan NUPS te Boedapest.

Een afstudeerrichting bestaat uit 4 blokken van telkens een halfjaar: 2 blokken verdiepend onderwijs, 1 blok stage en tot slot 1 blok afstuderen.

Bachelor of Arts
Als je je opleiding Integrale Veiligheidskunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Online Open Dag 31 oktober

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Integrale Veiligheidskunde

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen, adviseert een studentendecaan je graag. In het eerste halfjaar ondersteunen ook tweedejaarsstudenten jou.

 

 

Studie of stage in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Initiatief, durf en gevoel voor pionieren kunnen je zeker helpen letterlijk je grenzen te verleggen. Een internationale stage is leuk en leerzaam. En het geeft je ongetwijfeld een voorsprong bij je sollicitaties.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!