Integrale Veiligheidskunde voltijd

Je bent maatschappelijk betrokken en wilt bijdragen aan veiligheid.

Hbo Integrale Veiligheidskunde

Voor wie

Vind je veiligheid belangrijk? Voel je je verantwoordelijk voor anderen? Ga je graag met mensen om? Kun je goed samenwerken? Ben je een echte regelaar en heb je geen moeite met het op papier zetten van je bevindingen in de vorm van een rapport? Kan jij je hoofd koel houden in gevaarlijke en spannende situaties? Dan past de vierjarige voltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde bij jou.

Studieprogramma Integrale Veiligheidskunde

De vierjarige opleiding Integrale Veiligheidskunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Vanaf dag één staat de praktijk centraal. Daar gebeurt het tenslotte. Je gaat meteen aan de slag met actuele veiligheidsvraagstukken zoals het tegengaan van cybercriminaliteit, bescherming van vliegvelden, veiligheid bij grote festivals en evenementen, openbare orde en veiligheid in steden, terrorisme en het weerbaarder maken van onze havens in de strijd tegen drugscriminaliteit.

Persoonlijke ontwikkeling
In de hele onderwijsperiode is er veel aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onze docenten kennen de praktijk, werken daar vaak zelf ook, en delen graag hun kennis uit eigen ervaring.

Samenwerken met de praktijk
Dankzij goede en langdurige samenwerkingen met de gemeente Rotterdam, onze wereldhaven, de Veiligheidsregio en andere organisaties en bedrijven bieden wij een stevige basis voor de stap van opleiding naar de praktijk.

Studievormen
Ons onderwijs is gevarieerd. Je werkt aan veiligheidsthema's in onderwijswerkvormen als hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en groepsgericht projectwerk. Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat daarbij centraal. 

De opleiding Integrale Veiligheidskunde Inholland onderscheidt zich op een aantal punten.
• De opleiding sluit aan op de meest actuele veiligheidsproblemen in de samenleving, zoals maatschappelijke onrust en veiligheid.
• Veiligheidsproblemen worden in een breed maatschappelijk kader geplaatst en geanalyseerd.
• Een praktijkgerichte insteek waarbij wordt gewerkt met echte praktijkopdrachten vanuit het werkveld.
• Soepele overstap van opleiding naar praktijk dankzij onze goede en langdurige samenwerkingen met de gemeente Rotterdam, onze wereldhaven, de Veiligheidsregio en andere organisaties en bedrijven in de regio.
• De meeste docenten werken binnen het vakgebied, daardoor staan de lessen vol met boeiende en actuele praktijkvoorbeelden. 
• Sterke focus op professionele ontwikkeling.
• Je kunt het veelgevraagde certificaat CPTED halen.
• De opleiding is verbonden aan het lectoraat Publiek Vertrouwen in Veiligheid.

Onderwijsprogramma
De eerste twee jaar krijg je een uitdagend basisprogramma waarin alle facetten rond integrale veiligheid centraal staan. Het eerste studiejaar sluit je af met een propedeusediploma. De laatste twee jaar zijn voor specialisaties, stage en afstuderen.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je een stevige basis voor de rest van de opleiding.

  • Periode 1 start met het verkennen van het beroep veiligheidskundige. Wat hoort bij de functie van een veiligheidskundige? Welke vraagstukken spelen in het veiligheidsdomein? Waar kun je terechtkomen in het werkveld?
  • Periode 2 geeft een inkijk in stedelijke veiligheid door wijken te analyseren en oplossingen aan te dragen.
  • Periode 3 gaat over risicomanagement en securitymanagement.
  • Periode 4 eindigt met externe veiligheid en bedrijfsveiligheid.

Vanaf je introductieweek krijg je studieloopbaanbegeleiding. Hierin krijg je ondersteuning in het verkennen en ontdekken van je talenten en ontwikkeling als professional.

Overzicht programma eerste jaar
Periode 1: inleiding in veiligheid

BeroepsoriëntatieInleidg Recht en BestuurInleiding integrale veiligheidInleiding securityProfessionaliseringNederlands

Periode 2: Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid (OO&V)

Lokaal veiligheidsbeleidStedelijk veiligheidsbeleidPubliekrechtBestuurskundeProfessionaliseringInner Safety Day

Periode 3: Securitymanager

SecurityEngelsSecuritymanagementCriminologieProfessionalisering

Periode 4: Safety, Health, Environment & Quality (SHEQ)

BedrijfsveiligheidKwaliteitsmanagementSafetymanagementExterne VeiligheidProfessionalisering

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar verbreedt jouw kennis op het gebied van veiligheid en bereid je je voor op de verschillende opties binnen het keuzeonderwijs. Je gaat aan de slag met opdrachten die gelinkt zijn aan het beroep: zaken waar een echte veiligheidskundige voor komt te staan.

  • Periode 1 gaat over Information Security Management & Ethics. Tijdens deze periode voer je voor het eerst een opdracht uit met een opdrachtgever uit het werkveld.
  • Periode 2 staat in het teken van de securitymanager. Hier leer je hoe je continuïteit waarborgt in geval van een calamiteit in organisaties.
  • Periode 3 ga je aan de slag met arbeidsveiligheid, crisismanagement en wet- en regelgeving.
  • Periode 4 staat in het teken van implementatie van lokale micro-interventies. Hier ontdek je dat er vaak verschil is tussen het beleid op papier en de uitvoering in de praktijk. Jij gaat onderzoeken hoe dit komt en welke interventies nodig zijn.

Overzicht programma tweede jaar
Periode 1: Information Security

Information Security ManagementInformation Risk ManagementSocial Engineering & EthicsEU- en Internationaal rechtProfessionalisering

Periode 2: Security Manager

ContinuïteitsmanagementLiteratuuronderzoekContinuïteitsplanProfessionalisering

Periode 3: Safety, Health, Environment, Quality (SHEQ)

Arbo-portfolioKAM managementPlan van Aanpak voor monitoronderzoekCrisissimulatieProfessionalisering

Periode 4: Beleidsmedewerker Openbare Orde & Veiligheid (OO&V)

ImplementatieplanVictimologie & PreventieMonitoronderzoekProfessionalisering

Jaar 3 en 4 - Keuzeonderwijs en stage

Vanaf jaar 3 en 4 begin je in het eerste halfjaar met jouw keuzeonderwijs. Het tweede halfjaar staat in het teken van stage of afstuderen.

Keuzeonderwijs

In het keuzeonderwijs ga je aan de slag met opdrachten van opdrachtgevers uit de praktijk. Je werkt bijvoorbeeld aan de implementatie van een awareness programma, maak je een veiligheidsplan voor een evenement, doe je een onderzoek naar cybersecurity van een organisatie of voer je een herstructureringsopgave in een Europese stad. Actuele vraagstukken komen ook aan de orde in het keuze onderwijs. Denk maar aan maatschappelijke onrust, veiligheidsvraagstukken bij energietransitie, veiligheidsbeleving.

Law en Safety
Ook kun je kiezen voor het Engelstalige keuzeonderwijs van Law & Safety. Dit programma volg je met studenten van HBO Rechten en het Erasmus exchange programma via een 'International Classroom'.  Samen ga je aan de slag met vraagstukken op het snijvlak van veiligheid en recht. Onderwerpen als terrorisme en georganiseerde misdaad onderzoek je door middel van theorethisch onderzoek en veldwerk. Dit wordt aangevuld met typische juridische en sociale vraagstukken zoals Human Rights en Integrity in Public Institutions.

Met dit keuzeonderwijs kun je doorstromen met studieduurverkorting naar een master aan NUPS in Boedapest.

Stage
In het tweede deel van je derde studiejaar loop je stage bij een organisatie die jij gekozen hebt. Jouw stageperiode is de ideale voorbereiding om aan de slag te gaan als professional. Daarnaast werk je aan je competenties in de praktijk.

Tijdens de stage werk je 4 dagen in de praktijk en kom je 1 dag naar school voor stagekringen en het generieke programma.

Afstudeertraject
In de laatste fase van je opleiding laat jij zien dat je de competenties van een veiligheidskundige beheerst. Je voert je afstudeeropdracht bij een organisatie of het lectoraat. De afstudeeropdracht is productgericht. Dit houdt in dat je een daadwerkelijk vraagstuk oplost door middel van onderzoek, analyse en oplossingen. Een afstudeerproduct kan verschillende vormen hebben, zoals een implementatieplan, het herinrichten van een werkproces, een adviesrapport op basis van onderzoek of een onderzoeksrapport bij het lectoraat.

Wat is er nog meer?

Lab BFL
Lijkt het je leuk om deel te nemen aan een multidisciplinair project voor een echte opdrachtgever? Dat kan in het lab BFL (Business, Finance & Law). Hier werk je samen met studenten uit verschillende opleidingen aan een vraagstuk uit de praktijk.

Study abroad
Je kunt een deel van je opleiding in het buitenland studeren (30EC's). Dat kan bijvoorbeeld aan één van de partnerinstellingen van Hogeschool Inholland.

Bachelor of Arts
Als je je opleiding Integrale Veiligheidskunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Zelf in te vullen onderwijs (Vrije keuzeruimte)
Het is ook mogelijk om maximaal 30 EC’s `vrij’ in te vullen. Je dient als student persoonlijk een verzoek in bij de examencommissie voor het invullen van deze vrije keuzeruimte. Je maakt een voorstel en verantwoordt de competenties, het niveau en de omvang.
Ook een elders gevolgde of te volgen opleiding die qua inhoud en niveau goed aansluit op de competenties en prestatie-indicatoren van ons onderwijs hoort bij de mogelijkheden. Je onderbouwt aan welke competenties je werkt voor de vrije keuzeruimte. Nb. Zie voor de mogelijkheden voor het volgen van onderwijs bij een andere instelling https://www.kiesopmaat.nl.

Studiebegeleiding
We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe de opleiding is opgebouwd en hoe je effectief kunt studeren. Je studieloopbaandocent helpt je op weg. Met ondersteuning van je docenten werk je aan persoonlijke- en beroepsontwikkeling. Ook bespreek je je studievoortgang met je SLB docent. Bij specifieke leerproblemen adviseert een studentendecaan je graag.

Studie of stage in het buitenland
Als je wilt kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Ook kun je stagelopen in het buitenland. Studeren in het buitenland verruimt je blik en biedt ervaring waar je persoonlijk en beroepsmatig veel aan hebt. Initiatief, durf en gevoel voor pionieren helpen letterlijk je grenzen te verleggen. Daarnaast is een internationale stage leuk en het geeft je ongetwijfeld een voorsprong bij je sollicitaties.

Studievereniging Salutem Integralis

Wil jij meer uit je opleiding Intergrale Veiligheidskunde halen? Tijdens je studie werken aan je persoonlijke ontwikkeling én cv? En wil op de hoogte blijven van het werkveld waarin jij straks aan de slag gaat? Sluit je dan aan bij de Studievereniging Salutem Integralis!

Lees meer hierover

Extra Open Avond 7 juni

Meld je aan!

Alle info op een rij

Download de flyer

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Integrale Veiligheidskunde

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groepsgesprekken en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen adviseert een studentendecaan je graag.

 

 

Studie of stage in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Initiatief, durf en gevoel voor pionieren kunnen je zeker helpen letterlijk je grenzen te verleggen. Een internationale stage is leuk en leerzaam. En het geeft je ongetwijfeld een voorsprong bij je sollicitaties.

Nieuws vanuit de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!