Integrale Veiligheidskunde voltijd

Je bent analytisch en je kunt een situatie van alle kanten bekijken.

Hbo Integrale Veiligheidskunde

Voor wie

Vind je veiligheid belangrijk? Voel je je verantwoordelijk voor anderen? Ga je graag met mensen om? Kun je goed samenwerken? Ben je een echte regelaar en heb je geen moeite met het op papier zetten van je bevindingen in de vorm van een rapport? Kan jij je hoofd koel houden in gevaarlijke en spannende situaties? Dan past de vierjarige voltijdopleiding Integrale Veiligheidskunde bij jou.

Studieprogramma Integrale Veiligheidskunde

De vierjarige opleiding Integrale Veiligheidskunde combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met bedrijven uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De opleiding Integrale Veiligheidskunde aan Hogeschool Inholland onderscheidt zich op een aantal punten. Wat je zeker kunt verwachten:

 • De opleiding sluit aan op de meest actuele veiligheidsproblemen in de samenleving, zoals bijvoorbeeld cybersecurity.
 • Veiligheidsproblemen worden in een breed maatschappelijk kader geplaatst en geanalyseerd.
 • Een praktijkgerichte insteek waarbij voortdurend wordt gewerkt met het werkveld zoals de Veiligheidsregio, Gemeente Rotterdam, de politie en het Havenbedrijf.
 • De meeste docenten zijn nog werkzaam binnen IV wat zorgt voor boeiende en actuele lessen vol met praktijkvoorbeelden.
 • Ruimte om naast je school ook te kunnen werken door een vaste collegevrije dag.
 • Je kunt veelgevraagde certificaten op school halen zoals CPO en CPTED. Daarnaast VCA, MVK en BHV in voorbereiding.

Programma
De praktijk staat centraal vanaf dag één, en maakt je al snel zelfstandig. Tijdens deze opdrachten draai je echt mee met de bedrijven en evenementen waar je voor werkt. 

Met je medestudenten werk je ook regelmatig in groepsverband aan opdrachten zoals je die ook echt later in je werk zal uitvoeren.  Inspirerende docenten begeleiden uit het werkveld zullen jou hierbij begeleiden.

Studievormen
Je werkt aan thema's in zeer gevarieerde onderwijswerkvormen:

 • Hoorcolleges
 • Werkcolleges
 • Trainingen en groepsgericht projectwerk

Het ontwikkelen van beroepscompetenties staat daarbij centraal. Daarom is er ook veel ruimte voor jouw eigen werkervaringen.

Jaar 1 - Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste studiejaar, de propedeuse, leg je een stevige basis voor de rest van de opleiding. Je start in periode 1 met het verkennen van het beroep. Wat hoort bij het beroep veiligheidskundige? Waar kun je terechtkomen in het werkveld? 

In periode 2 gaan we dieper in op het beroep door (delen van) wijken te analyseren en aanbevelingen te geven over veiligheid. In periode 3 komen andere aspecten van veiligheidskunde aan bod: risicomanagement en securitymanagement. We sluiten het jaar in periode 4 af met externe veiligheid.

Ondertussen krijg je ook studieloopbaanbegeleiding (SLB). Hierin wordt het hele jaar door aandacht besteed aan hoe de inhoud van het onderwijs zich verhoudt tot jouw persoonlijke (beroeps) ontwikkeling. Ook nemen we bij de SLB je studievoortgang door. Hoe zijn je resultaten? Wat heb je nodig?

Vakken
Deze vakken kun je in het eerste jaar verwachten:

Inleiding VeiligheidskundeInleiding SecurityRecht & BestuurCriminologieCommunicatieEngels

Deze vakken worden hoofdzakelijk afgenomen met een kennistoets. We werken ook met beroepsproducten. In een projectgroep ga je aan de slag met opdrachten die gelinkt zijn aan het beroep: zaken waar een echte veiligheidskundige voor komt te staan. Deze groepen worden begeleid, zowel inhoudelijk als in de samenwerking. Dat noemen we Atelier.

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar zet je de lijn van de propedeuse voort. Je verbreedt je kennis op het gebied van veiligheid en je wordt voorbereid op de keuze voor een van de opties van keuzeonderwijs. Ook doe je praktijkopdrachten bij bedrijven en andere buitenschoolse studieopdrachten op het gebied van veiligheid.

Thema's
Jaar 2 kent 4 aansprekende thema’s waarmee je aan de slag gaat.

 • In de eerste periode verdiep je je in Information Security Management & Ethics. De periode gaat over hoe een kwaadwillende (ook wel social engineer genoemd) de zwakte in de psychologie kan misbruiken om een negatief effect te bewerkstelligen bij particulieren, bedrijven of de overheid. Tijdens deze periode voer je voor het eerst een opdracht uit met een ‘echte’ opdrachtgever uit het werkveld.
 • In periode 2 staat Security & Resilience centraal: dit gaat over hoe de continuïteit te waarborgen in geval van een calamiteit in organisaties met een internationale context.
 • De derde periode is gericht op de SHEQ-adviseur en welke rol deze persona aanneemt binnen het werkveld. Je gaat je verdiepen in arbeidsveiligheid en wet- en regelgeving die daarmee gepaard gaat.
 • Ten slotte staat in periode 4 de persona Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid centraal. Je gaat je verdiepen in de implementatie van lokale micro-interventies. Je zult erachter komen dat er vaak verschil is tussen het beleid op papier en de uitvoering ervan. Hoe komt dit en hoe moet hiermee om worden gegaan?

Vakken (onder andere)

Beroepsproduct Social Engineering & EthicsInformation Risk ManagementContinuiteitsmanagementOnderzoeksvaardighedenBeroepsproduct CrisissimulatieBeroepsproduct Arbo-portfolioPrivaatrechtBeroepsproduct Victimologie & PreventieBeroepsproduct Monitoronderzoek en veiligheidsinterventiesStudieloopbaanbegeleiding

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

In het derde of vierde jaar loop je vijf maanden stage. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van. Je zoekt zelf je stageplek zodat deze als ideale voorbereiding kan dienen voor de stap die je wilt maken na je studie. Deze stage kan vervuld worden op verschillende gebieden:

 • multinationals en bedrijven (onder meer objectbeveiliging, fraude, procesveiligheid).
 • woningcorporatie (onder meer overlast, wijk- en buurtbeheer, vernieling) .
 • (rijks)overheid (onder meer rampen- en crisisbeheersing, buurtaanpak, ondermijning, aanpak verwarde personen, integriteit, strafrecht).
 • dienstverlening, politie, defensie en douane (onder meer openbare orde, opsporing, hulpverlening).
 • arbeidsveiligheid of veilig werken/veilige werkomgeving.

Keuzeonderwijs
In de tweede helft van het derde jaar kies je welk keuzeonderwijs je in jaar 4 wilt gaan volgen. Je kunt hierbij op dit moment kiezen uit de richtingen Mainport en Veiligheid of Stad en Veiligheid.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

In het vierde studiejaar start je met het door jouw gekozen keuzeonderwijs. De tweede helft van het studiejaar staat in het teken van afstuderen. Dat doe je op basis van een vraagstuk uit de beroepspraktijk. Normaal gesproken is dat jouw eigen beroepspraktijk, maar als je de voorkeur geeft aan een andere organisatie is dat bespreekbaar. 

 • City & Security
  Dit keuzeonderwijs gaat over het samen leven van mensen in de stad. Hier komen spanningen en conflicten uit voort die deels te maken hebben met de dichtheid van de bevolking van de stad, de diversiteit of de grote sociale ongelijkheid. Dit alles vanuit het groeiende belang van lokaal bestuur.
 • Mainport and Security
  Dit keuzeonderwijs focust op veiligheidsvraagstukken in havens, luchthavens en aanverwante bedrijven. Je richt je in het bijzonder op de Rotterdamse haven, waar Inholland een goede connectie mee heeft. Maar 'Mainport’ omvat meer dan alleen de haven: het gaat om alle bedrijven die toegevoegde waarde leveren aan de goederen die een haven binnenkomen. Bij al deze activiteiten is sprake van potentieel risicovolle activiteiten waarin jij een essentiële functie vervult.

 • Law and Safety in Public Service
  Het Engelstalige keuzeonderwijs Law and Safety in Public Service staat open voor IVK en HBO-rechten studenten die samen met Erasmus exchange studenten aan de slag gaan met vraagstuk op het snijvlak van veiligheid en recht. Onderwerpen als terrorisme en georganiseerde misdaad worden onderzocht middels theorie onderzoek en veldwerk. Dit wordt aangevuld met typische juridische en sociale vraagstukken als human rights en integrity in public institutions. Dit keuzeonderwijs geeft daarnaast de mogelijkheid tot doorstroom met studieduurverkorting naar een master aan NUPS te Boedapest.

Ieder keuzeonderwijs bestaat uit 4 blokken van telkens een halfjaar: 2 blokken verdiepend onderwijs, 1 blok stage en tot slot 1 blok afstuderen.

Bachelor of Arts
Als je je opleiding Integrale Veiligheidskunde met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Studievereniging Salutem Integralis

Wil jij meer uit je opleiding Intergrale Veiligheidskunde halen? Tijdens je studie werken aan je persoonlijke ontwikkeling én cv? En wil op de hoogte blijven van het werkveld waarin jij straks aan de slag gaat? Sluit je dan aan bij de Studievereniging Salutem Integralis!

Lees meer hierover

Open Avond 8 juni

Meld je aan!

Alle info op een rij

Download de flyer

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Integrale Veiligheidskunde

Studiebegeleiding

We vinden het belangrijk dat je je snel thuis voelt bij Inholland. Dat je weet hoe je opleiding in elkaar zit en hoe je effectief studeert. Onze studieloopbaanbegeleiders helpen je op weg. Het overleg vindt plaats in jouw mentorgroep en door middel van groepsgesprekken en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen adviseert een studentendecaan je graag.

 

 

Studie of stage in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt ook stage lopen in het buitenland. Initiatief, durf en gevoel voor pionieren kunnen je zeker helpen letterlijk je grenzen te verleggen. Een internationale stage is leuk en leerzaam. En het geeft je ongetwijfeld een voorsprong bij je sollicitaties.

Nieuws vanuit de opleiding Integrale Veiligheidskunde

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!