Integrale Veiligheidskunde voltijd

"De student Integrale Veiligheid vind ik iemand die zich betrokken voelt bij de veiligheid van anderen."

Docent Pieter Jan Esselbrugge

Mijn naam is Pieter Jan Esselbrugge en ik geef les op de hbo-opleiding Integrale Veiligheid in Rotterdam. Ik ben in dienst bij Inholland sinds 2003.

In welke vakken geef je les?
Bestuurlijke Kaart van Nederland en de Europese Unie en Politicologie zijn vakken waarin ik les geef. Hierin laat ik zien hoe de overheid werkt en hoe beleid tot stand komt.

Aan welke jaren geef je les?
Aan alle jaren binnen de opleiding geef ik les. Naarmate studenten verder in de studie komen worden ze geacht zelfstandiger te werken. Met de student ontstaat dan meer een één-op-één relatie.

Welke opleiding(en) heb je zelf gevolgd?
Zelf heb ik Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd.

Heb je bij andere bedrijven/scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Na mijn studie heb ik altijd gewerkt in het hoger onderwijs. Dit heb ik gecombineerd met een rol in de lokale politiek.

Heb je op dit moment overige activiteiten/werkzaamheden/banen naast je docentschap bij Inholland die relevant zijn voor het vakgebied waarin je les geeft?
Momenteel ben ik actief in een bestuur dat zich bezig houdt met sociale projecten voor jongeren in Rotterdam.

Zo ja, gebruik je deze ervaringen uit het werkveld tijdens het lesgeven?
Mijn ervaringen met het beleid van de gemeente Rotterdam gebruik ik in mijn lessen.

Heb je binnen Inholland naast docent zijn ook nog een andere rol zoals SLB-er, coördinator etc.?
Naast mijn verschillende docent-rollen ben ik projectleider van een Europees project voor lokale besluitvorming. Samen met studenten en collega's ga ik naar het buitenland om te werken aan dit project.

Kun je aangeven welk type student kiest voor deze opleiding en waarom?
De student Integrale Veiligheid vind ik iemand die zich betrokken voelt bij de veiligheid van anderen. Een baan waarin hij of zij zowel achter een bureau zit als operationeel werk verricht spreekt het meest aan.

Kun je aangeven bij welk soort bedrijven studenten van deze opleiding over het algemeen terecht komen?
Studenten Integrale Veiligheid kunnen zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid terecht met hun studie.

Op welke manieren heb je binnen jouw opleiding contact met de studenten?
Vooral binnen de tutorgroepen waarbij aan projecten gewerkt wordt. Tijdens deze projecten leer ik de studenten en hun drijfveren het beste kennen.

Kun je aangeven bij welk soort bedrijven studenten van deze opleiding over het algemeen terecht komen?
Studenten Integrale Veiligheid kunnen zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid terecht met hun studie.

Mijn tip voor aankomende studenten:
Bouw een band op met de andere studenten zodat je goed en efficiënt samen kunt werken. Dit komt je met name in de projectgroepen goed van pas.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228