Landscape and Environment Management voltijd

"De stad is ons laboratorium!"

Docent Ted van der Klaauw

Milieu Steden zijn nooit af
Wat ik zo leuk vind aan onze steden is dat ze nooit af zijn. Er ontstaan steeds nieuwe behoeften en wensen, bijvoorbeeld omdat de bevolking verandert of omdat er zich nieuwe bedrijven willen vestigen in de stad. De wereld om ons heen verandert voortdurend. Daar moet je de inrichting van de stadsplattegrond op aanpassen. Hoe doe je dat? En waar moet je allemaal rekening mee houden?

Omgevingsmanager
Een adviseur op het gebied van Stad & Milieu-vraagstukken heet tegenwoordig ook wel een omgevingsmanager. Als 'manager van de omgeving' moet je allerlei vraagstukken met elkaar verbinden. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen in Spoorzone Delft, vlakbij onze Hogeschool: een groot project waar de treinsporen onder de grond zijn gebracht en ruimte is ontstaan voor nieuwe woningen, bedrijfjes, een school en een stadspark. Deze nieuwe ontwikkelingen moeten goed worden ingepast in de bestaande omgeving en afgestemd met alle gebruikers in het gebied.

Duurzaamheid
Natuurlijk wil je zo'n nieuw stadsgebied duurzaam inrichten. Dan moet je al bij het plannen en ontwerpen rekening houden met mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van regenwater of het optimaal scheiden en recyclen van afval. Je moet dus veel overleggen en samenwerken met andere partijen en disciplines, zoals architecten, verkeerskundigen en projectontwikkelaars.

Samenwerken
Als adviseur Stad & Milieu kun je bij veel organisaties terecht. Denk aan een waterschap, gemeente of een adviesbureau. Hier kun je dan bijvoorbeeld de milieu-effecten van een nieuwe weg in kaart brengen, of een beheerplan maken voor de openbare ruimte of innovatieve maatregelen doorrekenen voor waterberging.

Wij leiden je op om dergelijke vraagstukken op te lossen. Niet alleen vanuit de theorie, maar vooral in de praktijk. De stad is ons laboratorium!

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228