Master Educational Leadership

'Ik geef les in alle thema's die te maken hebben met gedrag in organisaties'

Marieke van Vliet

Kerndocent en tutor/coach Master Educational Leadership

De Master Educational Leadership is een opleiding van Penta Nova, een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Met dit samenwerkingsverband willen de hogescholen hun professionele krachten bundelen om leiderschap in het onderwijs breed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Hogeschool Inholland is een van deze zes hogescholen. Marieke van Vliet is bij de Master Educational leadership kerndocent en tutor/coach.

Werken met groepen

'Van oorsprong ben ik Neerlandicus: vanuit mijn passie voor taal en literatuur studeerde ik Nederlandse taal- en letterkunde. Maar al snel na mijn aanstelling als opleidingsdocent Nederlands binnen de Pabo groeide mijn fascinatie voor 'werken met groepen'. Wat maakt dat groepen 'goed' functioneren? Wat maakt dat het soms ook zo misgaat? Kortom, ik raakte geboeid door gedrag van mensen: in groepen en als individu. Vanuit die interesse deed ik een heel aantal coachopleidingen en volgde ik zelf een veelheid aan trainingen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling. 'Leren' en 'ontwikkelen' zijn twee belangrijke pijlers onder mijn werk geworden.'

Gedrag in organisaties

'Ik geef les in alle thema's die te maken hebben met gedrag in organisaties. Denk aan communicatieleer, gespreksvoering en communiceren met ouders, allemaal 'interpersoonlijke communicatie'. Maar ook gaat het om teamontwikkeling, groepsdynamica en leiderschap. Voor de Master Educational Leadership ben ik kerndocent en tutor/coach, maar daarnaast ben ik voor Penta Nova lesplaatscoördinator en themadocent bij de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Voor Hogeschool Inholland werk ik verder onder andere bij de Master Leren en Innoveren.'

Coaching en begeleiding

'In mijn rol als docent en coach ben ik voortdurend met studenten aan het werk: op studiedagen, waarin we inhoudelijk met elkaar aan de slag gaan en in coachbijeenkomsten, waarin met name het persoonlijk leiderschap en de persoonlijke effectiviteit van de studenten centraal staat. Voor schoolleiders zijn de begrippen coaching en begeleiding daarbij steeds belangrijker geworden. Het is inmiddels geen hype meer en geen modegril. Sterker nog, het zijn begrippen die niet meer weg te denken zijn uit onze maatschappij en dus ook niet uit ons onderwijs. Begrippen ook, die aansluiten op de veranderende opvatting over schoolleiderschap: leiding geven aan leren. Hierin wordt door de schoolleiding niet alleen het leren van leerlingen/studenten centraal gesteld, maar ook dat van docenten, teams en de organisatie als geheel.'

Leerproces begeleiden

'Als je van de Master Educational Leadership een succes wilt maken, moet je nieuwsgierig en onderzoekend zijn en gedreven om een bijdrage te leveren aan 'het beste onderwijs voor alle kinderen in Nederland'. De master is praktijkgericht, wat betekent dat vraagstukken uit de eigen praktijk het uitgangspunt vormen voor het leren in de opleiding. Voor welke vorm van leiderschap je uiteindelijk ook kiest, geen van de vormen gaat simpelweg over het 'krijgen van de ander (collega's, team, ouders) van A naar B'. Uiteraard, het bereiken van een gewenst resultaat is belangrijk, maar waar het in essentie over gaat, is het begeleiden van een leerproces. Een leerproces dat zich ontwikkelt van niet weten naar bewust handelen. Datgene dus, waar we als collega's binnen Penta Nova met onze opleidingen voor staan, een proces waar we van harte onze bijdrage aan leveren.'