Master Educational Leadership

Studieprogramma Master Educational Leadership

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

De Master Educational Leadership is verdeeld in vier semesters, twee in elk jaar. Elk semester heeft een eigen thema:

 • Educational Leadership
 • Organisatie en innovatie
 • School en context
 • Onderzoeksmatig leiderschap

Daarnaast werk je steeds aan je persoonlijke ontwikkeling en onderzoeksvaardigheden.

Persoonlijke ontwikkeling

Jouw persoonlijke ontwikkeling is belangrijk tijdens de master. Hierbij gaat het over onder meer jezelf kunnen zijn, persoonlijke effectiviteit en over op een gebalanceerde, vitaliserende manier kunnen omgaan met grote uitdagingen van werk en leven van nu. Deze persoonlijke lijn bestaat uit vier onderdelen:

 • Persoonlijke effectiviteit
 • Reflecteren
 • Communicatie
 • Onderzoekende houding

Je tutor begeleidt je hierbij door de hele opleiding heen. Op een vast aantal momenten staan tutorgesprekken ingepland, waarin we jouw leerpunten en studievoortgang bespreken. Heb je meer tutorgesprekken nodig? Per jaar kun je er facultatief drie extra aanvragen.

Onderzoeksvaardigheden

Ook aan je onderzoeksvaardigheden werk je alle vier de semesters. Deze leerlijn is gekoppeld aan je subcompetentie onderzoek. Versterk je onderzoeksattitude, leer over onderzoek en methodologie en ontwikkel tijdens de onderzoeksdagen je onderzoeksvaardigheden. Met jouw nieuwe kennis en kunde creëer je uiteindelijk zelf een onderzoekscultuur binnen jouw organisatie. Per semester komt het volgende aan bod:

 • Semester 1 (jaar 1): Literatuuronderzoek
 • Semester 2 (jaar 1): Werken met data uit jouw eigen school
 • Semester 3 (jaar 2): Onderzoeksvoorstel
 • Semester 4 (jaar 2): Masterthesis

Jaar 1

Eerste jaar

Het eerste jaar van deze opleiding staan de volgende twee thema's centraal: Educational Leadership en Organisatie en Innovatie. Ook is er in dit jaar ruimte voor het verkennen van andere vakgebieden: wat kun je leren van leiderschap buiten het onderwijs? Deze oriëntatie bereid je op basis van jouw persoonlijk ontwikkelplan voor in het eerste semester, en voer je uit in het tweede semester.

Semester 1: Educational Leadership

Goede schoolleiders kunnen meerdere stijlen van leidinggeven inzetten. En ze weten op de juiste momenten een bepaalde stijl te gebruiken. Daarom focussen we ons in dit eerste semester op het geven van sturing met behulp van verschillende leiderschapsstijlen. Hierbij gaat het om organiseren van leiderschap op alle niveaus:

 • leiderschap als functie van de school als een complex adaptief systeem;
 • leiderschap met als doel het realiseren van opbrengsten;
 • leiderschap gericht op het ontwikkelen van een op onderzoek gerichte cultuur.

Thema's

 • Ontwikkelingen in leiderschap
 • Onderwijskundig leiderschap
 • Transformationeel leiderschap
 • Systeemleiderschap
 • Gespreid leiderschap
 • Waardegericht leiderschap

Semester 2: Organisatie en innovatie

In dit semester ontwikkel je inzicht en vaardigheden om jouw school en het daar gegeven onderwijs zo te organiseren en te innoveren, dat dit resulteert in optimale leerlingresultaten. Dat doe je door allereerst alle betrokkenen van de school mee te nemen in dit proces van vaststellen, bewaken, uitvoeren en evalueren van een heldere visie, missie en ambitie. Ook leer je hoe je de kwaliteit van jouw school naar de samenleving toe kunt verantwoorden. Recente nationale en internationale inzichten, concepten en ontwikkelingen betrekken we hierbij, zoals professionele leergemeenschappen en evidence based onderwijs.

Door onderschatting van de complexiteit van innovaties mislukken veel verandertrajecten. In dit semester onderzoeken we hoe dit komt en wat je daarvan in jouw eigen schoolorganisatie herkent. Vervolgens leer je welke factoren cruciaal zijn voor duurzame verandering en succesvolle implementatie.

Thema's

 • Leidinggeven aan organisatieontwikkeling
 • Visies op veranderen
 • Veranderdiagnose
 • Veranderstrategieën
 • Complexiteit van veranderprocessen
 • Rol van de veranderaar

Jaar 2

Tweede jaar

In het tweede en laatste jaar leer je over de thema's School en context, en Onderzoeksmatig leiderschap. Ook maak je een internationale studiereis in het derde semester.

Semester 3: School en context

Hoe kunnen scholen succesvol werken in een veranderende wereld? Scholen staan voor vraagstukken die te complex zijn geworden om als autonome organisatie aan te pakken. De samenleving vraagt namelijk van scholen om maatschappelijk waardevolle dienstverlening te realiseren, zoals het vormgeven aan passend onderwijs. Daarnaast verken je in dit semester het type leiderschap dat nodig is om je effectief te positioneren en een complex vraagstuk kansrijk aan te pakken.

Thema's

 • Netwerkanalyse
 • Maatschappelijke opdracht van de school
 • Scenariodenken
 • Maatschappelijke waarde en visie
 • Leidinggeven aan samenwerken
 • Toezicht en verantwoording

Internationale studiereis
Ook maak je in semester 3 een internationale studiereis. Deze bereid je samen met je medestudenten voor in semester 2. De reis is opgezet als een onderzoek. Je verkent het leiderschap in het buitenland samen met andere studenten en een kerndocent.

Semester 4: Onderzoeksmatig leiderschap

Wat je in de voorgaande semesters hebt voorbereid voor jouw onderzoek, ga je in het laatste semester uitvoeren en een verslag over schrijven. Dit resulteert uiteindelijk in de masterthesis. Ook volg je inhoudelijke masterclasses op het gebied van onderzoeksmatig en waardegericht leiderschap.

Eindkwalificaties

Afronding en registratie 

De MEL rond je af met een masterthesis. Na positieve afronding ontvang je een getuigschrift en een door de overheid erkende hbo-mastergraad (Master of Arts). De masteropleiding is geaccrediteerd door de NVAO en erkend en geregistreerd door het Schoolleidersregister PO. Met het getuigschrift kun je je registreren bij het SRPO als directeur primair onderwijs.

Na het afronden van de master beschik je over de volgende leiderschapscompetenties:

✓ Leidinggeven aan visiegestuurd werken
✓ Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers 
✓ Leidinggeven aan schoolontwikkeling
✓ Leidinggeven aan de onderwijskwaliteit 
✓ Leidinggeven aan verbinding met de omgeving

Daarnaast heb je de persoonlijke kwaliteiten ontwikkeld die jou helpen om je leiderschapspraktijken vorm te geven. 

Onderwijsvormen

Onderwijsvormen

In deze masteropleiding leer je op verschillende manieren. Hieronder lees je daar meer over.

Studiedagen

Elk semester heb je studiedagen. In het eerste semester zijn dat er meer dan in het vierde en laatste semester. De studiedagen volg je met een groep medestudenten (zie ook Tutorbijeenkomsten).

Tutorbijeenkomsten

Tijdens de studiedagen organiseren we ook tutorbijeenkomsten. Daarin werk je aan je professionele ontwikkeling. De groep houden we bewust klein: maximaal acht studenten. Al jouw vragen worden beantwoord.

Masterclasses

Leer van de werkpraktijk van een ander. Gastdocenten delen hun ervaring en inzichten met je in de masterclasses. Eén of meerdere groepen binnen de opleiding krijgen de masterclasses.

Zelfstudie

Thuis of op je werkplek voer je zelfstudie-activiteiten en -opdrachten uit. Deze doe je zelfstandig én in samenwerking met anderen.

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Keuze gemaakt?

Inschrijven

'Ik geef les in alle thema's die te maken hebben met gedrag in organisaties'

Marieke van Vliet

Kerndocent en tutor/coach Master Educational Leadership
De Master Educational Leadership is een opleiding van Penta Nova, een samenwerkingsverband van zes hogescholen. Met dit samenwerkingsverband willen de hogescholen hun professionele krachten bundelen om leiderschap in het onderwijs breed te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Hogeschool Inholland is een van deze zes hogescholen. Marieke van Vliet is bij de Master Educational leadership kerndocent en tutor/coach.

Lees haar verhaal

Studiebelasting

De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding en duurt twee jaar. Voor deze masteropleiding geldt een studielast van 30 ECTS (studiepunten) per jaar, wat neerkomt op 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur.

Toetsing

Ieder semester wordt afgesloten met een toetsopdracht. Deze beoordeling is altijd tweeledig: wat ging er goed en wat kan er beter? Je krijgt daarom zowel formatieve als summatieve toetsen. Hierdoor kunnen we jouw leerproces volgen en beoordelen.

 • Formatieve toetsen: feedback, feedup en feedforward.
 • Summatieve toetsen: beoordelen.

Docenten en tutoren geven de beoordeling. In het vierde semester beoordelen ook onafhankelijke externen de toetsen.