Muziek voltijd

Toelatingseisen per richting en instrument

Om te kunnen beginnen aan de opleiding moet je voldoen aan de toelatingseisen. Deze bestaan uit een theoretisch en een praktisch deel.

Theorie

Als je gekozen hebt voor de richting Pop of Creative Artist dan doe je tijdens je auditie een theorietoets, die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.

Schriftelijk

 1. Muziektheoretische kennis (algemene muziekleer): toonladders, intervallen, akkoorden, voortekens, akkoordfuncties (I-IV-V), ritme, maatsoorten.
 2. Noteren van een melodie in G- en F-sleutel.
 3. Noteren van een voorgespeeld ritme in een 4/4 en 6/8 maat (t/m zestienden en triolen).
 4. Intervallen noteren vanaf een gegeven noot (t/m octaaf).
 5. Noteren van de noten van een akkoordsymbool: de basnoot in de F-sleutel, de overige noten van het akkoord in de G-sleutel: C, Cmaj7, C7, Cm, Cm7, Cm7b5, C dim7 (en dezelfde akkoorden vanaf andere grondtonen).
 6. Noteren van toonladders vanaf een gegeven grondtoon (majeur, melodisch mineur, harmonisch mineur, aeolisch, pentatonisch, bluestoonladder).

Mondeling

 1. Noten lezen en van blad zingen.
 2. Nazingen van een voorgespeelde melodie.
 3. Intervallen onderscheiden (t/m octaaf).
 4. Onderscheiden van akkoorden (majeur, mineur; drie- en vierklanken).
 5. Akkoordfuncties onderscheiden (I-IV-V).
 6. Ritme uitvoeren (t/m zestienden en triolen).

Praktijk

Verder heeft elke richting en instrument zijn eigen specifieke praktische eisen.

E-music

Bij de auditie E-music letten we op:

 • Je hebt ervaring met produceren van (elektronische) muziek.
 • Uit je producties blijkt dat je over talent en creativiteit beschikt.
 • Je hebt affiniteit met en kennis van studiotechniek, computers en software.
 • Je beschikt over voldoende muziektheoretische kennis en vaardigheden. 
 • Je bent ondernemend.
 • Je hebt een reëel toekomstbeeld.
 • Je bent enthousiast.

Pop

Bij de auditie Pop letten we op: 

 • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek
 • Een overtuigende podiumpresentatie
 • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel
 • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding

Hieronder lees je specifieke toelatingseisen per instrument.

Creative Artist

Bij de auditie presenteer je je eigen songmateriaal/muziekproducties waarbij je gebruik maakt van instrumentarium, je stem en/of apparatuur.

Bij de auditie Creative Artist letten we op:

 • Eigen songmateriaal/muziekproducties (minimaal drie voorbeelden)
 • Een overtuigende podiumpresentatie
 • Je visie op de wijze waarop je je muzikale ideeën/producties wilt gaan vormgeven
 • Een attitude die je in staat stelt samen te werken en een professioneel netwerk op te bouwen
 • Je geeft blijk van een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent, creativiteit en dito persoonlijkheid
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding

Toelatingseisen per instrument (Pop)

Basgitaar

Toelatingseisen Basgitaar

 • Het spelen van drie stukken uit het pop-repertoire met je eigen begeleidingsband. Hierbij wordt gelet op sound (toonvorming), muzikale voorkeur, interactie met medemuzikanten, ritmische vaardigheden (tempo, groove, ritme en vormgevoel).
 • Je moet blijk geven van een duidelijke dispositie voor het instrument.
 • Het vrij spelen over een door de docent te spelen akkoordprogressie.
 • Eenvoudig stuk a vue lezen.
 • Het lezen van een akkoordenschema, en het invullen van een functionele baspartij met een drumtrack.
 • Naspelen van een eenvoudige voorgespeelde melodie.

Drums

Toelatingseisen Drums

Bij het toelatingsexamen drums zal een aantal aspecten betreffende onder andere ritmiek, vormgevoel en onafhankelijkheid worden beoordeeld.

De kandidaat wordt gevraagd:

 • Eén van de tien solo's te spelen uit 'Advanced Funk Studies' van Rick Latham.
 • A prima vista een ritmisch fragment te spelen
 • Een aantal drum-rudiments te spelen.
 • Met een eigen begeleidingsband maximaal drie stukken te spelen: een shuffle, rock- en funk- stuk. Maximale totale lengte van de drie stukken: tien minuten.
 • Een stuk jammen met het combo in een door de commissie aangegeven groove.

Bij de beoordeling wordt erop gelet of je beschikt over:

 • Voldoende affiniteit en praktische ervaring met de uitvoeringspraktijk van de popmuziek.
 • Een overtuigende podiumpresentatie.
 • Vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel.
 • Een binnen het onderwijstraject ontwikkelbaar muzikaal talent en dito persoonlijkheid.
 • Voldoende affiniteit en motivatie voor het volgen van een vierjarige hbo-muziekopleiding.

Gitaar

Toelatingseisen Gitaar

 • Het spelen van twee stukken met je eigen begeleidingsband met voldoende diversiteit (drie stukken voorbereiden waar de commissie er twee uit kiest). In deze stukken moet een gitaarsolo en een gitaarbegeleiding voorkomen. Eigen werk is altijd welkom.
 • Het op het gehoor naspelen van melodische fragmenten en enkele akkoorden. Tevens een melodische improvisatie op deze voorgespeelde akkoorden.
 • Het a prima vista spelen van een eenvoudig muziekfragment.
 • Het met plectrum spelen van de volgende toonladders: majeur (drie octaven) , mineur harmonisch, dorisch en aeolisch (twee octaven).
 • Bij de presentatie wordt gelet op de muzikale benadering, het samenspel, het technisch niveau, de aanleg en de motivatie.

Toetsen

Toelatingseisen Toetsen

 • Het spelen van twee stukken met je eigen begeleidingsband: eigen composities en/of arrangementen in stijlen naar keuze
 • Het spelen van één solopiano/keyboardstuk uit het pop/jazzrepertoire, mag eigen compositie zijn
 • Het spelen van één technische etude of technisch voordrachtstuk (niveau-indicatie: Czerny opus 299, Bach Kleine Präludien und Fughetten, tweestemmige inventies)
 • Verder moet aangetoond worden dat je beschikt over voldoende speel- en leesvaardigheid (niveau-indicatie Stylistic Etudes - John Novello, Rock Piano - Jurgen Moser)
 • Voldoende handigheid in het begeleiden en improviseren (niveau-indicatie Jazz Methode für Klavier - Klaus Ignatzek, Blues Keyboard deel II - Tricia Woods)
 • Naspelen van akkoordenschema en melodische fragmenten, improviseren over een gegeven schema
 • A prima vista van blad lezen van een korte leadsheet, melodie en akkoordsymbolen
 • Voorspelen van enkele majeur- en mineurtoonladders (dorisch, melodisch) over twee octaven en gebroken akkoorden
 • Beschikken over voldoende flexibiliteit om een gespeeld stuk in een andere stijl/opvatting of met andere articulatie te spelen.

Bij de beoordeling wordt gelet op timing, coördinatie, sounds, speeltechniek, ontwikkelbaarheid, repertoirekeus, samenspel, spelen van piano en/of synth solo's.

Zang

Toelatingseisen Zang

 • Het zingen van drie songs uit het pop-idioom (pop, rock, r&b, soul etc). Van de drie songs is minimaal één en zijn maximaal twee eigen composities.
 • Minimaal één onderdeel van een song (tekst, melodie of akkoorden/groove) dient zelf te zijn gemaakt, al dan niet in samenwerking met medemuzikanten.
 • Minimaal twee stukken zijn Engelstalig en maximaal één is Nederlandstalig.
 • Tenminste één ballad en één uptempo 'groove' stuk. De stukken moeten met een eigen band of begeleider worden gepresenteerd. Het gebruik van meespeel-cd's of -tapes is bij het presenteren van bestaand poprepertoire niet toegestaan. Bij het presenteren van de eigen stukken kan er eventueel wel gebruik worden gemaakt van een zelfgemaakte begeleidingstrack.
 • Tenminste één stuk dient zonder microfoon gezongen te worden.
 • Het a prima vista zingen en performen van een eenvoudig muziekfragment.
 • Als onderdeel van het praktijkgedeelte is het mogelijk dat er een korte stemtest en of gehoortest wordt afgenomen.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228