Muziek voltijd

Toelatingseisen Muziek

Je kunt een hbo-opleiding volgen als je een diploma havo, vwo of mbo-4 (of gelijkwaardig) hebt.

Havo

Profiel Economie & Maatschappij

Profiel Cultuur & Maatschappij

Profiel Natuur & Gezondheid

Profiel Natuur & Techniek 

Diploma zonder profiel
Mits je geen deficiëntie hebt

Vwo

Profiel Economie & Maatschappij

Profiel Cultuur & Maatschappij

Profiel Natuur & Gezondheid

Profiel Natuur & Techniek 

Diploma zonder profiel
Mits je geen deficiëntie hebt

Mbo en andere

Mbo-4 diploma

Hbo- of wo-propedeuse
Mits je geen deficiëntie hebt

Hbo- of wo-bachelor
Mits je geen deficiëntie hebt

Diploma gelijkwaardig aan bovengenoemde diploma's. 

Mbo 3 of lager

Deficiëntie

Je hebt een vooropleiding zonder de vereiste inhoud (deficiëntie)

Dit is het geval als je een diploma havo of vwo zonder passend profiel of vakkenpakket hebt, of als je hbo-/wo-propedeuse of bachelor niet aansluit bij de opleiding. Dan werk je je achterstand weg en toon je dat aan door een deficiëntietoets met succes af te leggen voordat je studie begint.

Lees meer over deficiëntietoetsen >

Ander diploma

Je hebt een diploma mbo zonder niveauaanduiding, of een ander Nederlands diploma

In het algemeen kun je met de opleiding starten als je diploma vergelijkbaar is met een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Nadat je je hebt aangemeld, beoordeelt Inholland je diploma. Is de uitslag negatief en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je laten zien dat je toch geschikt bent om de opleiding te volgen via de Toelatingstoets.

Lees meer over de Toelatingstoets >

Buitenlandse vooropleiding

Je hebt een buitenlandse vooropleiding

Als je een diploma in het buitenland hebt gehaald en wilt studeren bij Inholland, ben je ook van harte welkom. Daarvoor moet je diploma wel gelijkwaardig zijn aan een Nederlands diploma havo, vwo of mbo-4. Om de lessen te kunnen volgen, moet je daarnaast het Nederlands voldoende verstaan, spreken en schrijven. Alleen dan haal jij het maximale uit je studie bij Inholland. Daarom moeten studenten met een buitenlandse vooropleiding laten zien dat zij de Nederlandse taal beheersen op niveau B2 (Europese Referentiekader). Dit kan onder andere met een diploma NT2-programma II (onderdelen lezen, schrijven, spreken en luisteren). Je kunt een NT2-examen afleggen bij DUO.

Wanneer je een Nederlandstalige opleiding gaat volgen aan Hogeschool Inholland moet je kunnen aantonen dat alle vier de onderdelen van het Staatsexamen NT2 op uiterlijk 1 september 2024 zijn behaald. Het Staatsexamen Nt2 wordt op het laatst in juli aangeboden.

Auditie

Om een opleiding te kunnen volgen aan Conservatorium Haarlem moet je voldoen aan specifieke aanvullende toelatingseisen voor Pop, E-music of Creative Artist. Je dient dus eerst auditie te doen. De auditie bestaat uit drie rondes: de voorselectie, auditieronde 1 en auditieronde 2. Klik op een onderdeel voor meer informatie. Bij elk van de drie onderdelen staat aangegeven wat de betreffende opzet, inhoud en eisen zijn.

Auditie

Om een opleiding te kunnen volgen aan Conservatorium Haarlem moet je voldoen aan specifieke aanvullende toelatingseisen voor Pop, E-music of Creative Artist. Je dient dus eerst auditie te doen en kunt je daarvoor aanmelden via deze website. De eerstvolgende auditie vindt plaats in maart 2024. Aanmelden en inleveren van voorselectiemateriaal kan tot 25 februari 2024.

De auditie bestaat uit drie rondes: de voorselectie, auditieronde 1 en auditieronde 2. Klik op een onderdeel voor meer informatie. Bij elk van de drie onderdelen staat aangegeven wat de betreffende opzet, inhoud en eisen zijn.

Voorselectiemateriaal dient vóór 25 februari 2024 ingeleverd te zijn.

 1. Auditieronde 1:
  Alle richtingen: 25 t/m 28 maart 2024
 2. Auditieronde 2: 
  E-music en Ad Electronic Music: 2 t/m 5 april 2024
  Pop en Creative Artist: 8 t/m 12 april 2024

Voorselectie

Om deel te kunnen nemen aan de voorselectie moet je jouw voorselectiemateriaal vóór 25 februari 2024 inleveren. Dit zijn de stappen die je daarvoor moet doorlopen:

 1. Meld je aan via Studielink.
 2. Log in met je Inholland-mailadres en -wachtwoord op de Selfservice-pagina.
 3. Klik op ‘Inschrijving’.
 4. Klik op ‘Auditie’ óf naast het onderdeel ‘Toelating na selectie’ op de actieknop.
 5. Klik op ‘Auditieformulier’ en vul dit volledig in.
 6. Klik op ‘verzenden’.

Houd er rekening mee dat het na je aanmelding via Studielink enkele dagen kan duren voordat je de inloggegevens van Inholland ontvangt. Zorg dus dat je je tijdig aanmeldt. Log na ontvangst van deze gegevens meteen even in op de Selfservice-pagina. Hiermee voorkom je dat je wachtwoord vervalt en die opnieuw zal moeten aanvragen.

Richtlijnen voor het uploaden van je audio- en video-opnames:
Voeg op je aanmeldingsformulier voor je audio-opnames een link toe naar een streamingplatform (SoundCloud, Spotify of YouTube). Voeg voor je video een link toe naar YouTube. Zorg dat de audio en video tot 1 september beschikbaar blijven zodat de beoordelingscommissie je materiaal kan betrekken bij de eventuele selectie van kandidaten van de wachtlijst.

Richtlijn voor de video:

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer ‘Content’ in het linkermenu.
 3. Plaats de muisaanwijzer op de video die je wilt updaten. Selecteer het tabblad ‘Live’ om je live uploads te bekijken.
 4. Klik op de pijl-omlaag onder ‘Zichtbaarheid’ en kies ‘Verborgen’.
 5. Opslaan.

De beoordelingscommissie van Conservatorium Haarlem beluistert, bekijkt en beoordeelt zorgvuldig je audio- en video-opnames en bepaalt vervolgens of je wordt uitgenodigd voor de eerste auditieronde.

Pop

Voor de voorselectie van de richting Pop lever je opnames van drie volledige songs in. Eigen werk is welkom. Minimaal 1 song is een video waarop je duidelijk te zien en te horen bent.

E-music  

Voor de voorselectie van de richting E-music lever je het volgende in:

 • 2 recente electronic music-producties. Voor beide producties maak je een verslag (1/2 A4 per verslag), waarin je uitlegt hoe de producties tot stand gekomen zijn en welke technieken je hebt gebruikt. 
 • Een videopresentatie van maximaal 5 minuten (mag met je telefoon worden opgenomen), waarin je iets vertelt over de volgende onderwerpen:
  • Wat betekent muziek voor jou?
  • Hoe zie jij je toekomst binnen de muziekscene?
  • Noem je favoriete producers en/of artiesten en licht je keuze toe.
  • Geef aan welke ervaringen en activiteiten belangrijk zijn geweest voor de manier waarop je nu met muziek bezig bent (gevolgde lessen, produceren, optredens, studio-ervaring, organiseren, etc.).
  • Met welke softwareprogramma’s produceer jij je muziek? En geef aan waarom je juist voor deze programma’s hebt gekozen.

Creative Artist

Voor de voorselectie van de richting Creative Artist lever je opnames van drie volledige zelfgeschreven songs/tracks in. Minimaal één song/track is een video waarop je duidelijk te zien en te horen bent.

Auditieronde 1

Auditieronde 1 is een motivatiegesprek en er wordt getoetst of je over een goed en ontwikkelbaar muzikaal gehoor beschikt en over voldoende muziektheoretische kennis en vaardigheden (bij Pop en Creative Artist). Zie de eisen voor Muziektheorie hieronder.

Uit het gesprek moet blijken of je een reëel toekomstbeeld hebt en of je ondernemend, enthousiast en gemotiveerd bent om vier jaar bij ons te komen studeren. Ook moet uit het gesprek blijken dat je communicatief bent, ervaring hebt met samenwerken en een beeld hebt van de eisen die door de beroepspraktijk aan muziekprofessionals worden gesteld.

Hieronder staan de inhoud en opdrachten per richting aangegeven:

Pop 

 • Mondelinge presentatie, theorietoets en motivatiegesprek (totaal 30 min):
  Je presenteert jezelf aan de commissie en vertelt over je achtergrond, ervaring, ambitie en hoe je je hebt voorbereid op de auditie. Dit mag je ook laten zien in een presentatie op je eigen laptop (maximaal 5 minuten).
  Vervolgens vindt het mondelinge deel van de theorietoets plaats en gaat de commissie met je in gesprek over je motivatie en verwachtingen.
 • Schriftelijk deel van de theorietoets (algemene muziekleer*).

E-music

 • Je wordt getest op de ontwikkelbaarheid van je muzikale gehoor. Je krijgt een aantal korte opdrachten waarvoor muziektheoretische kennis niet per se noodzakelijk is.
 • We gaan met je in gesprek over je motivatie voor het volgen van een conservatoriumopleiding.  De muziekproducties die je voor de voorselectie hebt ingestuurd, worden bij het gesprek betrokken.

Creative Artist

 • Motivatiegesprek. De muziek die je voor de voorselectie hebt ingestuurd, wordt bij het gesprek betrokken.
 • Mondelinge deel van de theorietoets.
 • Schriftelijk deel van de theorietoets (algemene muziekleer*).

Muziektheorie

Onderdeel van auditieronde 1 voor de richtingen Pop of Creative Artist is een theorietoets die bestaat uit een schriftelijk en een mondeling deel.  
Bij de auditie voor de richting E-music word je getest op de ontwikkelbaarheid van je muzikale gehoor. Je krijgt een aantal korte opdrachten waarvoor muziektheoretische kennis niet per se noodzakelijk is.

Schriftelijke deel

 • Lezen en noteren van een melodie in notenschrift in de G- en F-sleutel
 • Intervallen t/m het octaaf (stijgend) herkennen, benoemen en noteren
 • Herkennen en noteren van drieklanken, kennis van akkoordsymbolen en noteren van de noten in de G- en F-sleutel: majeur, mineur, overmatig, verminderd, sus2, sus4.
 • Herkennen en noteren van vierklanken, kennis van akkoordsymbolen en noteren van de noten in de G- en F-sleutel) : majeur7, mineur7, mineur-majeur7, dominant7, halfverminderd, verminderd7.
 • Noteren van toonladders vanaf een gegeven grondtoon (majeur, mineur, harmonisch mineur, melodisch mineur, majeur pentatonisch, mineur pentatonisch, bluestoonladder).
 • Noteren van een melodie van twee maten (majeur, in 4/4, 3/4 of 6/8 maatsoort).
 • Noteren van een voorgespeeld ritme van twee maten (t/m zestiende noten en rusten, in 4/4,3/4 of 6/8 maatsoort).
 • Noteren van de toontrappen van voorgespeelde akkoorden: I, II, IV, V en VI.

Mondelinge deel

 • Kennis van notenschrift, voortekens en akkoordsymbolen.
 • Herkennen en zingen van intervallen t/m het octaaf, stijgend.
 • Lezen en zingen van een genoteerde melodie in de G- en F-sleutel (majeur, in 4/4, 3/4 of 6/8 maatsoort).
 • Lezen en zingen of klappen van een genoteerd ritme (t/m zestiende noten en rusten, in 4/4,3/4 of 6/8 maatsoort).
 • Herkennen en zingen van drieklanken (akkoorden): majeur, mineur, overmatig, verminderd, sus2, sus4. 
 • Herkennen en zingen van vierklanken (akkoorden): majeur7, mineur7, mineur-majeur7, dominant7, halfverminderd, verminderd7. 

* Conservatorium Haarlem maakt in de voorbereidende cursus Muziektheorie gebruik van het volgende boek: Intro muziek voor de bovenbouw havo/vwo deel 1 – uitg. Thieme Meulenhoff Utrecht. De volgende hoofdstukken worden tijdens de cursus behandeld en sluiten aan bij de eisen: 1.1, 1.2, 2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1 t/m 5.8, 6.1, 7.1 t/m 7.4, 8.1 t/m 8.6, 11.7, 13.1, 13.2.

Op basis van het resultaat van auditieronde 1 bepalen we of je uitgenodigd wordt voor auditieronde 2.

Auditieronde 2

Bij auditieronde 2 staat de praktijktoets centraal. Je wordt beoordeeld op je muzikale en artistieke zeggingskracht, je talent, creativiteit en ambitie. Bij Pop gaat het met name om de beheersing van je stem of instrument en je podiumpresentatie. Bij E-music beoordelen we je vaardigheden op het gebied van muziekproductie. Ook willen we weten wat je ervaring is met het produceren van (elektronische) muziek en of je voldoende ervaring hebt met (en kennis van) hard- en software en studiotechniek. Bij Creative Artist gaat het om je vocale en instrumentale skills en je songs.

Pop

Je bereidt drie stukken voor die onderling verschillen in stijl en karakter. Je dient zelf te zorgen voor een begeleidingsband en laat twee of drie stukken aan de beoordelingscommissie horen.

Klik op "Praktische eisen Pop" voor de praktische toelatingseisen voor zang, gitaar, toetsen, drums en bas.

Beoordeling
Je wordt beoordeeld op het muzikale en speeltechnische niveau van je instrumentale of vocale skills, je aanleg, muzikale talent en persoonlijkheid, je muzikale benadering, praktijkervaring, vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel, interactie met medemuzikanten en je presentatie.

E-music

Deze auditieronde bestaat uit twee onderdelen:

 • Praktijkopdracht (3 uur): bij de praktijkopdracht werk je samen met medekandidaten aan een muziekproductie. Je wordt daarbij begeleid door een student E-music. Je hoeft je voor deze opdracht niet voor te bereiden. Breng wel je laptop en een koptelefoon mee.
 • Presentatie (5-10 min): je presenteert je aan de commissie, waarbij je in ieder geval ingaat op de volgende vragen:
  • Wie ben jij als artiest en/of producer?
  • Wat is je ambitie (wat wil je bereiken)?
  • Wat heb je tot nu toe gedaan om je ambitie te verwezenlijken?
  • Heb je tracks gereleased? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Treed je op? Zo ja, vertel daar iets over.
  • Hoe ziet jouw netwerk eruit?
  • Hoe wil je je carrière en de opleiding gaan combineren?
  • Laat van je beste twee eigen tracks 1 minuut horen. 

Naar aanleiding van de opdracht en je presentatie gaat de commissie met je in gesprek (5-10 min.).

Creative Artist

Deze auditieronde bestaat uit een praktijktoets en een creatieve opdracht:

 • Praktijktoets: je presenteert je met drie zelfgeschreven songs die je live uitvoert. Dat kan solo, maar ook met begeleiders. Bij minimaal 1 song begeleid je jezelf instrumentaal.

Je wordt beoordeeld op je vocale en instrumentale skills en je composities. Bij de beoordeling betrekken we ook je aanleg, muzikale talent en persoonlijkheid, je muzikale benadering, praktijkervaring, vaardigheden en ervaring op het gebied van samenspel, interactie met medemuzikanten en je presentatie.

 • Creatieve opdracht (je hoeft je niet voor te bereiden).

Praktische eisen Pop 

Toelatingseisen Zang
Het uitvoeren van twee songs uit het poprepertoire met je eigen begeleidingsband of begeleider. Bereid drie songs voor waarvan minimaal één en maximaal twee eigen composities. De commissie kiest er twee uit. Het gebruik van meespeel-cd's of -tapes is bij het presenteren van bestaand poprepertoire niet toegestaan. Bij de eigen songs kan er wél gebruik worden gemaakt van een zelfgemaakte begeleidingstrack.

 • Minimaal twee Engelstalige songs en maximaal één Nederlandstalige.
 • Tenminste één ballad en één uptempo 'groove' song.
 • Tenminste één song dient zonder microfoon gezongen te worden.
 • Het a prima vista zingen en performen van een eenvoudig muziekfragment.
 • Het is mogelijk dat er een korte stem- en/of gehoortest wordt afgenomen.

Toelatingseisen Gitaar

 • Het spelen van twee stukken met je eigen begeleidingsband. Bereid drie stukken voor in verschillende stijlen of tempi; de commissie kiest er twee uit. In de stukken moet een gitaarsolo en een gitaarbegeleiding voorkomen. Eigen werk is welkom.
 • Op het gehoor naspelen van melodische fragmenten en akkoorden.
 • Het spelen van een melodische improvisatie op voorgespeelde akkoorden.
 • Het a prima vista spelen van een eenvoudig muziekfragment.
 • Het met plectrum spelen van de volgende toonladders: majeur (over drie octaven), harmonisch mineur, dorisch en aeolisch (over twee octaven).

Toelatingseisen Toetsen

 • Het spelen van twee stukken met je eigen begeleidingsband.
  Bereid drie stukken voor; de commissie kan er een keuze uit maken. Eigen werk is welkom.
 • Het spelen van een solopiano/keyboardstuk uit het pop/jazzrepertoire, het mag een eigen compositie zijn.
  Niveau-indicatie: Stylistic Etudes - John Novello, Rock Piano - Jürgen Moser.
 • Het spelen van een technische etude of technisch voordrachtstuk.
  Niveau-indicatie: Czerny opus 299, Bach - Kleine Präludien und Fughetten, Bach - Tweestemmige Inventies.
 • Je toont handigheid in het begeleiden en improviseren: een pianobegeleiding spelen en improviseren in diverse stijlen (pop, rock, latin. jazz, ballad) aan de hand van een eenvoudig akkoordenschema.

Niveau-indicatie: Rock Piano deel 1 en 2 - Jürgen Moser.

 • Het spelen van een piano- en/of synth-solo.
 • Op het gehoor naspelen van een akkoordenschema en melodische fragmenten.
 • A prima vista van blad lezen van een leadsheet (melodie en akkoordsymbolen)
 • Spelen van majeur-, mineurtoonladders en gebroken akkoorden over twee octaven. Bereid alle toonsoorten voor. De commissie maakt een keuze.

Toelatingseisen Basgitaar

 • Het spelen van twee stukken uit het poprepertoire met je eigen begeleidingsband. Bereid drie stukken voor in verschillende stijlen of tempi; de commissie kiest er twee uit. Eigen werk is welkom.
 • Het vrij spelen over een voorgespeelde akkoordprogressie.
 • Een eenvoudig stuk a prima vista van bladmuziek spelen.
 • Het spelen van een functionele baspartij op basis van een akkoordenschema (met een drumtrack).
 • Op het gehoor naspelen van een eenvoudige voorgespeelde melodie.

Toelatingseisen Drums

 • Het spelen van twee stukken uit het poprepertoire met je eigen begeleidingsband. Bereid drie stukken voor: een shuffle-, rock- en funkstuk. De commissie kiest er twee uit. Eigen werk is welkom.
 • Speel één van de tien solo's uit 'Advanced Funk Studies' van Rick Latham.
 • Het a prima vista spelen van een gegeven ritmisch fragment.
 • Het spelen van tijdens de auditie gegeven drum-rudiments.
 • Het meespelen met een tijdens de auditie gegeven groove.

Na de auditie

Op basis van de resultaten van de voorselectie, de twee auditierondes en het beschikbare aantal opleidingsplaatsen bepalen we of je wordt toegelaten tot de opleiding. Als je niet toegelaten wordt tot de opleiding, kan de commissie besluiten om je het aanbod te doen een jaar lang de parttime vooropleidingscursus te gaan volgen (voor de richtingen Pop en Creative Artist). Zie de informatie onder "Vooropleiding en Proefstuderen".

Conservatorium Haarlem kan maar een beperkt aantal studenten toelaten. Als het maximale aantal studenten voor een van de richtingen is bereikt, is het mogelijk dat je op de wachtlijst wordt geplaatst. Tot aan de start van het studiejaar bestaat de kans dat er alsnog een opleidingsplaats voor je vrijkomt.

De uitslag van de auditie ontvang je per e-mail.

Vooropleiding en Proefstuderen

Vooropleiding Pop

Tijdens de auditie kan blijken dat je wél getalenteerd bent, maar nog niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikt. De beoordelingscommissie kan besluiten kandidaten voor Pop en Creative Artist te adviseren om de eenjarige parttime vooropleidingscursus te gaan volgen. Dat kan een goede voorbereiding zijn op de auditie voor het volgende studiejaar. Voor E-music is er geen vooropleiding.
Het is ook mogelijk om auditie te doen voor de vooropleiding (dus niet voor de hbo-opleiding). Dan gelden dezelfde toelatingseisen. Je dient blijk te geven van muzikaal talent en te beschikken over muziektheoretische basiskennis.
De vooropleidingscursus bestaat uit 20 lesweken; tijdens vakanties, tentamen- en projectweken zijn er geen lessen. Het rooster wordt tijdig bekendgemaakt.

Lessen in de vooropleiding

Je krijgt 45 minuten instrumentaal/vocaal les per week, een wekelijkse muziektheorieles en een bandles (er wordt een band samengesteld met de vooropleidingscursisten).
De bandlessen en theorielessen worden geroosterd op dinsdagmiddag (tussen ca. 15.00 uur en 20.00 uur). Ook de instrumentale/vocale lessen vinden zoveel mogelijk op dinsdag plaats, maar helaas is dat niet altijd mogelijk in verband met de beschikbaarheid van docenten. Deze les zal dan op een ander moment plaatsvinden.
De lessen starten in de eerste lesweek van het studiejaar (begin september) en lopen tot aan de audities in april. 

De kosten van de vooropleidingscursus voor het komend studiejaar zijn €1325. De factuur mag in drie termijnen betaald worden.

Proefstuderen

Als je wilt komen proefstuderen word je gekoppeld aan een student van Conservatorium Haarlem. Je maakt dan een individuele afspraak. Proefstuderen kan bestaan uit het volgen van een les/college/workshop of een rondleiding. Je kunt ook meelopen in het actuele lesrooster en krijgt de gelegenheid om in gesprek te gaan met studenten en docenten. Je krijgt zo een goed beeld van wat de opleiding inhoudt en je kunt na afloop beter inschatten of de opleiding echt iets voor je is.

Meld je aan door een mail te sturen aan conservatorium@inholland.nl.

Theoriecursus

Conservatorium Haarlem biedt een voorbereidende theoriecursus aan, waarin je in vijf lessen van anderhalf uur wordt klaargestoomd voor het theoretisch gedeelte van de auditie. 

De eerstvolgende theoriecursus start in februari 2024, op de volgende data:

 • 12 februari 2024
 • 26 februari 2024
 • 4 maart 2024
 • 11 maart 2024
 • 18 maart 2024

Lestijd: maandagavonden (tijd wordt nog nader bepaald)

Kosten voor de serie van 5 lessen: 120,- incl. btw.

Voor informatie of aanmelden kun je contact opnemen met conservatorium@inholland.nl.

Kom 6 april naar de Open Dag

Meld je aan!

Schrijf je in voor 25 februari

Inschrijven

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Hulp nodig bij je studiekeuze?

 • Weet je nog niet wat en waar je wil studeren? Doe dan de online Studiekeuzetest, of volg een Studiekeuzeworkshop met andere studiekiezers.
 • Heb je al een beetje een idee welke opleiding je wil volgen, en wil je nog een paar laatste punten checken? Stel dan je vraag aan een student of neem contact op met een van onze vijf Studiekeuze Adviescentra.
 • Wil je kennismaken met de opleiding en de sfeer proeven? Bezoek dan een (online) Open Dag.
 • Wil je weten of deze opleiding echt bij je past? Kom dan een dag Proefstuderen. Zo ervaar je hoe het is wanneer je voor deze studie kiest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228