Pedagogiek deeltijd

Jij wilt het verschil maken voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Jij bent communicatief vaardig, flexibel, kunt reflecteren op je eigen handelen en denkt in oplossingen.

Hbo Pedagogiek deeltijd

Voor wie

Jij:

 • werkt met kinderen, jongeren en/of hun opvoeders en je wilt je verder ontwikkelen;
 • kunt je goed verplaatsen in een ander;
 • durft ook kritisch te kijken naar jezelf en staat open voor feedback van cliënten en vakgenoten;
 • kent jezelf, staat stevig in je schoenen en je voelt je verantwoordelijk;
 • bent zelfstandig en goed in staat om zelf regie te nemen over je leerproces;
 • wilt werken en leren combineren.

Herken jij jezelf hierin? Dan past onze opleiding Pedagogiek in deeltijd goed bij jou.

Studieprogramma Pedagogiek deeltijd

De deeltijdopleiding Pedagogiek bestaat uit verschillende modules. Deze modules staan in het teken van de diverse doelgroepen en beroepscontexten waar je mee te maken kan krijgen: het jonge kind, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren, ouders en professionele opvoeders. Maar je leert ook wat het betekent om met professionals uit andere vakgebieden samen te werken. Daarnaast volg je keuzemodules, ga je aan de slag met pedagogische werkzaamheden op hbo-niveau en werk je aan een meesterproef in de praktijk.

Flexibel studeren

Flexibel studeren

De deeltijdopleiding Pedagogiek is zo ingericht dat je ruimte hebt om je opleiding deels zelf vorm te geven. Per module werk je aan leeruitkomsten. Hierbij kun je het voorgegeven studiepad volgen, maar op verschillende momenten kun je er ook voor kiezen om op je eigen manier aan de leeruitkomsten te werken door opdrachten te laten aansluiten of uit te voeren op je werkplek.

Leercoaching
Aan het begin van de opleiding krijg je een leercoach. De leercoach is je eerste aanspreekpunt en helpt je om je studietraject op eigen wijze vorm te geven.

Onderwijsvormen
Het studieprogramma bestaat onder meer uit:

 • (web)colleges;
 • praktijkopdrachten;
 • kennistoetsen (bijvoorbeeld over ontwikkelingspsychologie en jeugdrecht).

Ook zijn er vaardigheidstrainingen waarin je aan de slag gaat met bijvoorbeeld weerbaarheid, contact maken en analytisch denken.

Studieduur
De studie omvat 240 studiepunten (European Credits of EC's). De duur van de opleiding hangt af van hoeveel werkervaring je hebt en hoeveel tijd je eraan kunt besteden. Ter vergelijking: een reguliere (voltijd)student volgt 60 studiepunten per jaar. In de deeltijdopleiding kun je, afhankelijk van je opgedane kennis en werkervaring, mogelijk versnellen (of, als daar behoefte aan is, vertragen). Het gaat hierbij dus om maatwerk.

Onderwijsdag
Het onderwijs vindt op een vaste dag plaats (op woensdag); gemiddeld kom je één woensdag per twee weken naar de hogeschool voor toelichting en verdieping van de lesstof, trainingen en uitwisseling van ervaringen met je studiegenoten. We adviseren je om de andere woensdagen vrij te houden voor eventuele online contactmomenten met je docent of medestudenten. Als je studie vordert, dan kan het zijn dat je vaker of minder vaak op de hogeschool bent. Dit is afhankelijk van de vakken die je op dat moment volgt. De lesdag vindt dan wel op één vaste dag in de week plaats.

Naast de onderwijsdagen ga je thuis aan de slag met bijvoorbeeld webcolleges en literatuur en werk je thuis en op je werkplek aan opdrachten.

Studieopbouw

Studieopbouw

In de opleiding staan de verschillende kerntaken van een hbo-pedagoog centraal. Het eerste jaar bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Oriënteren op het beroep
 • Ontwikkelingspsychologie (0-12 jaar) A
 • Ontwikkelingspsychologie (0-12 jaar) B
 • Begeleiden kind in de ontwikkeling
 • Ondersteuning ouders/verzorgers in niet-problematische situaties
 • Ouderschap en opvoeding
 • Werken in een jeugdwijkteam
 • Jeugdzorg in Nederland

Daarna ga je aan de slag met thema’s als: het begeleiden van gezinnen met jonge kinderen, begeleiden van jongeren, begeleiden in complexe opvoedsituaties en regie voeren over gezinnen in de knel.

Keuzemodules
Ook volg je enkele keuzemodules, waarmee je je kennis op verschillende pedagogische thema's verdiept of verbreed.

Voorbeelden keuzemodules
Het aanbod kan variëren, maar je kunt denken aan de volgende keuzemodules:

 • Pedagogisch passend onderwijs
 • Nieuwe samengestelde gezinnen
 • Intensieve jeugdhulp
 • Herstelgericht werken
 • Residentieel groepswerk

Verder voer je (op je eigen of op een andere werkplek) pedagogische werkzaamheden op hbo-niveau uit. Je ontwikkelt je op die manier tot een ervaren pedagogische professional en bent zo goed voorbereid op het hanteren van complexe pedagogische problematiek in de beroepspraktijk.

Afstuderen
Tijdens de afstudeerfase werk je aan een beroepsproduct voor een opdrachtgever, op basis van literatuur- en praktijkonderzoek. Daarnaast maak je je ontwikkeling tot beginnend hbo-pedagoog duidelijk en vertel je hoe jij zelf tegen het vak aankijkt.

Doorstromen na Ad PEP

Doorstromen na Associate degree Pedagogisch Educatief Professional

Heb je de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional (Ad PEP) afgerond bij Hogeschool Inholland? Dan volg je een verkorte variant van Pedagogiek in deeltijd. Het startmoment voor dit doorstroomprogramma is februari.

Let op: de februaristart Pedagogiek DT is uitsluitend bedoeld voor doorstromers van de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional-opleiding.

Het eerstvolgende startmoment voor het doorstroomprogramma is februari 2024.

Onderwijsonderdelen en thema's
Het eerste half jaar van dit doorstroomprogramma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Ondersteuning ouders/verzorgers in niet-problematische situaties
 • Ouderschap en opvoeding
 • Werken in een jeugdwijkteam
 • Jeugdzorg in Nederland

Daarna ga je aan de slag met thema’s als:

 • het begeleiden van gezinnen met jonge kinderen;
 • het begeleiden van jongeren;
 • het begeleiden in complexe opvoedsituaties;
 • en regie voeren over gezinnen in de knel.

Ook volg je enkele keuzemodules, waarmee je je kennis op verschillende pedagogische thema's verdiept of verbreed. Het aanbod kan variëren, maar je kunt denken aan keuzemodules als:

 • Pedagogisch passend onderwijs
 • Nieuwe samengestelde gezinnen
 • Intensieve jeugdhulp
 • Herstelgericht werken
 • Residentieel groepswerk

Afstuderen
Tijdens de afstudeerfase werk je aan een beroepsproduct voor een opdrachtgever, op basis van literatuur- en praktijkonderzoek. Daarnaast maak je je ontwikkeling tot beginnend hbo-pedagoog duidelijk en vertel je hoe jij zelf tegen het vak aankijkt.

Studieduur
Het doorstroomprogramma omvat 150 studiepunten (European Credits of EC's). De overige 90 studiepunten van de bacheloropleiding krijg je vrijgesteld op basis van je diploma (Ad PEP - Hogeschool Inholland). De duur van de opleiding hangt af van hoeveel tijd je eraan kan besteden thuis en op je werkplek. Ter vergelijking: een reguliere (voltijd)student volgt 60 studiepunten per jaar.

Ad PEP ergens anders behaald?
Het doorstroomprogramma is op maat ontwikkeld voor studenten die de Associate degree Pedagogisch Educatief Professional hebben afgerond aan Hogeschool Inholland. Heb jij jouw diploma aan een andere hogeschool behaald? Neem dan contact op met de opleiding om de mogelijkheden te bespreken.

Extra Open Avond 7 juni

Meld je aan!

Heb je vragen?

We helpen je graag verder!