Pedagogiek voltijd

Jij brengt kinderen en jeugd in beweging om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden.

Hbo Pedagogiek

Voor wie

Jij:

  • bent geïnteresseerd in het welzijn van kinderen en jongeren;
  • bent communicatief vaardig, flexibel en je denkt in oplossingen;
  • wilt graag werken met kinderen, jongeren en hun opvoeders;
  • kent jezelf, staat  stevig in je schoenen en je voelt je verantwoordelijk.

Als pedagoog ga je werken met heel verschillende gezinnen en ouders en zoek je aansluiting bij hun leefwerelden. Jij bent degene die anderen motiveert tot het aanleren van nieuw gedrag. Je activeert en ondersteunt mensen om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden. 

Studieprogramma Pedagogiek

De vierjarige opleiding Pedagogiek combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met instellingen uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Pedagogiek is een brede opleiding. Wie jij zelf bent heeft veel invloed op hoe je met pedagogische vraagstukken omgaat. Al tijdens de opleiding werk je met docenten, onderzoekers en andere studenten samen aan projecten in de praktijk en kijk je ook kritisch naar jezelf.

Programma
Het studieprogramma bestaat uit (gast)colleges, vaardigheidstrainingen en praktijkopdrachten op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en communicatie. Ook loop je vanaf het eerste jaar stage. De opleiding is praktijkgericht, met veel aandacht voor het trainen van jouw pedagogische vaardigheden en je professioneel handelen daarin. 

Vaardigheden
Ook leer je alles over de (persoonlijke) vaardigheden die je straks nodig hebt. Bijvoorbeeld weerbaarheid, contact maken en analytisch denken. Zo maak je zelf een goede inschatting van het kind en zijn context en durf je daarnaar te handelen. De eerste jaren staat het onderwijs in het teken van de verschillende doelgroepen waar je mee werkt: het jonge kind, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren, ouders en professionele opvoeders. Maar je leert ook wat het betekent om in een organisatie te werken of  met professionals uit andere vakgebieden.

Jij helpt
Hoe draag jij straks bij aan het verbeteren van het opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren? Dit leer je door het begeleiden van kinderen en jongeren zelf, door het begeleiden van ouders en/of gezinnen en door het verbeteren van de leefomgeving van jeugd. Tijdens je ontmoetingen met een kind leer je met een brede blik te kijken naar wat hij of zij nodig heeft. Ook leer je hoe je belangrijke mensen uit de directe omgeving ondersteunt, en hen een steuntje in de rug geeft. Hierbij kun je denken aan:

  • Je leert mensen het beste uit zichzelf te halen.
  • Je helpt ze hun grenzen aan te geven, adviseert en verleent deskundige hulp.
  • Je combineert deskundigheid, creativiteit en ondernemerschap.

Twijfel je nog?
Weet je nog niet zeker of de opleiding Pedagogiek wat voor jou is, dan kun je ook kijken bij opleidingen die hierop lijken. Wie weet passen die ook of zelfs beter bij jou. Hbo-opleidingen die qua inhoud lijken op Pedagogiek, zijn:

Jaar 1- Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar doe je algemene kennis en vaardigheden op die je nodig hebt als pedagoog. Je oefent en leert zo hoe je kunt handelen bij eenvoudige ontwikkelings- en begeleidingsvragen van kinderen en jongeren en hun ouders. Je vormt een goed beeld van het pedagogisch beroepenveld. Dit begint met een oriënterende stage in het eerste jaar, waarbij je een kijkje neemt in de leefwereld van kinderen.

Vakken

Communiceren en reflecterenKinderspel begeleidingOpvoeden kind van 4-12 jaarCommuniceren met kinderenCommuniceren met ouders
Organisatiedynamiek en beleidWerken in gezinssystemen

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar verdiep je je kennis en oefen je met allerlei vaardigheden. Je leert hoe je kunt werken met kind, gezin, school, buurt en beroepsopvoeders. Je richt je op probleemsituaties in de ontwikkeling en opvoeding. Je loopt tijdens dit studiejaar 1 dag per week stage. Ook lever je een bijdrage aan projecten in het pedagogisch werkveld in de regio.

Vakken

Leefwereld jongerenOpvoeden jonge kind 0-4 jaarLeefwereld jongeren (12-25 jr)Kindermishandeling, huiselijk geweldComplexe contacten ouders
Omgaan met diagnostiek

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

De laatste twee jaren van je studie bepaal je zelf waar jij je in verdiept. Je kunt zelf je eigen keuzeonderwijs samenstellen. Pedagogiek biedt ongeveer acht keuzeonderdelen aan, die aansluiten bij verschillende werkvelden. Ook werk je in jaar 3 aan de vakken die je de mogelijkheid geven je na je opleiding te registreren als Jeugdzorgwerker bij SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Daarna ga je zelf een beroepsstage kiezen, die past bij jouw interessegebied. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

Keuzeonderwijs
In het derde jaar kun je voor 1 periode je kennis en vaardigheden zó kiezen dat ze passen bij je eigen interessegebieden. Pedagogiek biedt ongeveer acht keuzeonderdelen aan, die aansluiten bij verschillende werkvelden.

Registratie Jeugdzorgwerker
Wil je graag in de jeugdzorg werken? Het is tegenwoordig verplicht om hiervoor de officiële registratie Jeugdzorgwerker aan te vragen. Het onderwijsprogramma dat deze registratie mogelijk maakt zit standaard in het derde jaar van de opleiding.

Beroepsstage
Tijdens je beroepsstage loop je vier dagen per week stage en leer je om zelfstandig pedagogische werkzaamheden uit te voeren op hbo-niveau. Bij de instelling waar je stageloopt, krijg je een praktijkbegeleider. Die ondersteunt je bij de uitvoering van je werk. Van Inholland krijg je supervisie, stagebegeleiding en ondersteunend onderwijs. Je ontwikkelt je tijdens dit studiejaar professioneel en bent zo beter voorbereid op het hanteren van complexe pedagogische problematiek in de beroepspraktijk. We leren je om kritisch te verkennen wat werkt en wat niet werkt. Hiervoor is het ook belangrijk dat je verder leert kijken dan je eigen opleiding.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Tijdens de afstudeerfase werk je aan een advies voor je opdrachtgever. Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek stel je zelfstandig een onderbouwd en passend adviesrapport op.

Daarnaast maak je je ontwikkeling tot beginnend pedagoog duidelijk en vertel je hoe jij zelf tegen het vak aankijkt.

Bachelor of Arts
Als je de opleiding Pedagogiek met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Vakbekwaam pedagoog
Aan Inholland afgestudeerde pedagogen kunnen zich registreren als jeugdzorgwerker (SKJ) en komen terecht in allerlei pedagogische werkvelden. Denk bijvoorbeeld aan: wijkteams, ouder en kind-teams, ambulante en residentiële jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, opvoedondersteuning en jeugdbeleid.

Een vakbekwaam pedagoog werkt persoonsgericht. Dat combineer je met deskundige oordeelsvorming vanuit een onderzoekende houding. Je werkt transparant, methodisch en resultaatgericht.

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Inholland heeft goede contacten met regionale zorg- en welzijnsinstellingen die zich richten op jeugd/jongeren, hun gezinnen en hun directe omgeving. Veel studenten doen bij deze instellingen praktijkervaring op tijdens hun stages of praktijkopdrachten. Je krijgt les van gastdocenten uit deze instellingen. Zo sluit jouw studie Pedagogiek aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Enkele instellingen uit het netwerk zijn:

Online Open Avond 9 juni

Meld je aan

Lees meer

Download de brochure

 

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Pedagogiek

Studiebegeleiding

Aan het begin van de opleiding krijg je een docent toegewezen voor studieloopbaanbegeleiding. Deze persoon is je steun en toeverlaat tijdens de studie. Hij of zij zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt in het hbo en leert je effectief studeren. Het overleg met de studieloopbaanbegeleider vindt plaats in jouw mentorgroep, in groeps- en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen adviseert een studentendecaan je graag. Tijdens het eerste halfjaar van de opleiding word je gekoppeld aan een tweedejaarsstudent, een zogenaamde peercoach.

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!