Pedagogiek voltijd

Jij brengt kinderen en jeugd in beweging om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden.

Hbo Pedagogiek voltijd

Voor wie

Jij:

 • bent geïnteresseerd in het welzijn van kinderen en jongeren;
 • bent communicatief vaardig, flexibel en je denkt in oplossingen;
 • wilt graag werken met kinderen, jongeren en hun opvoeders;
 • kent jezelf, staat stevig in je schoenen en je voelt je verantwoordelijk.

Als pedagoog ga je werken met verschillende gezinnen en ouders en zoek je aansluiting bij hun leefwerelden. Jij bent degene die anderen motiveert tot het aanleren van nieuw gedrag. Je activeert en ondersteunt mensen om een zo gezond en sociaal mogelijk leven te leiden. 

Studieprogramma Pedagogiek voltijd

De vierjarige voltijdopleiding Pedagogiek combineert de praktijk met theorie. Al tijdens de opleiding kom je in contact met instellingen uit het werkveld. Hieronder lees je wat je in vier jaar doet. 

Studieopbouw

Studieopbouw in het kort

Pedagogiek is een brede opleiding. Wie jij zelf bent, heeft veel invloed op hoe je met pedagogische vraagstukken omgaat. Al tijdens de opleiding werk je met docenten, onderzoekers en andere studenten samen aan projecten in de praktijk en kijk je ook kritisch naar jezelf.

Programma
De eerste twee jaren staat het onderwijs in het teken van de verschillende doelgroepen waar je mee werkt: het jonge kind, kinderen in de basisschoolleeftijd, jongeren, ouders en professionele opvoeders. Maar je leert ook wat het betekent om in een organisatie te werken of met professionals uit andere vakgebieden samen te werken.

In de laatste twee jaren volg je het keuzeonderwijs of kies je bijvoorbeeld voor een minor in het buitenland, loop je je beroepsstage en sluit je de opleiding af met het afstudeertraject.

Het studieprogramma bestaat uit (gast)colleges, webinars en praktijkopdrachten op het gebied van pedagogiek, ontwikkelingspsychologie en communicatie. Ook zijn er veel vaardigheidstrainingen waarin je aan de slag gaat met bijvoorbeeld weerbaarheid, contact maken en analytisch denken. Zo maak je zelf een goede inschatting van het kind en zijn of haar context, en durf je daarnaar te handelen. Omdat praktijkervaring ontzettend belangrijk is, loop je vanaf het eerste jaar al stage.

Jij helpt
Hoe draag jij straks bij aan het verbeteren van het opvoedingsklimaat voor kinderen en jongeren? Dit leer je door het begeleiden van kinderen en jongeren zelf, door het begeleiden van ouders of gezinnen en door het verbeteren van de leefomgeving van jeugd. Tijdens je ontmoetingen met een kind leer je met een brede blik te kijken naar wat hij of zij nodig heeft. Ook leer je hoe je belangrijke mensen uit de directe omgeving ondersteunt, en hen een steuntje in de rug geeft. Hierbij kun je denken aan:

 • Je leert mensen het beste uit zichzelf te halen.
 • Je helpt ze hun grenzen aan te geven, adviseert en verleent deskundige hulp.
 • Je combineert deskundigheid, creativiteit en ondernemerschap.

Registratie jeugd- en gezinsprofessional
Wil je graag in de jeugdzorg werken? Het is tegenwoordig verplicht om hiervoor de officiële registratie Jeugd- en gezinsprofessional aan te vragen. Ons onderwijsprogramma zorgt ervoor dat je gelijk na afronding van de bachelor deze registratie bij SKJ kunt aanvragen.

Twijfel je nog?
Weet je nog niet zeker of de opleiding Pedagogiek wat voor jou is, dan kun je ook kijken bij opleidingen die hierop lijken. Wie weet passen die ook of zelfs beter bij jou. Hbo-opleidingen die qua inhoud lijken op Pedagogiek, zijn:

Jaar 1- Propedeuse

Eerste jaar

In het eerste jaar doe je algemene kennis en vaardigheden op die je nodig hebt als pedagoog. Je oefent en leert zo hoe je kunt handelen bij eenvoudige ontwikkelings- en begeleidingsvragen van kinderen en jongeren en hun ouders. Je vormt een goed beeld van het pedagogisch beroepenveld. Dit begint met een oriënterende stage in het eerste jaar, waarbij je een kijkje neemt in de leefwereld van kinderen.

Leeractiviteiten

Je gaat aan de slag met onder andere deze leeractiviteiten:

 • Basisprincipes van communicatie
 • Ontwikkelingspsychologie 0 -12 jaar
 • Contact maken met kinderen
 • Kinderspel begeleiden
 • Patronen herkennen in een gezinssysteem Gesprekken voeren met ouders
 • Jeugdzorg in Nederland
 • Werken in een (jeugd)wijkteam

Jaar 2 - Verdiepen

Tweede jaar

Tijdens het tweede jaar verdiep je je kennis en richt je je op probleemsituaties in de ontwikkeling en opvoeding. Je leert hoe je kunt werken met kind, gezin, school, buurt en beroepsopvoeders. Je loopt tijdens dit studiejaar één dag per week stage. Ook lever je een bijdrage aan projecten in het pedagogisch werkveld in de regio.

Leeractiviteiten

Je gaat aan de slag met onder andere deze leeractiviteiten:

 • Leefwerelden van het jonge kinderen (0-4 jaar)
 • Ouder-kind interactie ondersteunen
 • Outreachend werken met jongeren
 • Signaleren en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Begeleiding bij echtscheidingsproblematiek
 • Werken in het dwangkader
 • Jeugd- en familierecht

Jaar 3 - Stage

Derde jaar

De laatste twee jaren van je studie bepaal je zelf waar jij je in verdiept. Zo kies je welk keuzeonderwijs jij wilt volgen en daarna kies je zelf een beroepsstage die past bij jouw interessegebied. Want leren door te doen, daar leer je het snelste van.

Keuzeonderwijs
In het derde jaar kun je voor twee periodes (een half jaar) je onderwijs zó kiezen dat het past bij je eigen interessegebieden. Pedagogiek biedt verschillende keuzeonderdelen aan die aansluiten bij verschillende werkvelden. Ook kun je kiezen voor een Inholland-brede minor, voor het volgens van een minor aan een andere hogeschool of voor deelname aan een internationale uitwisseling.

Stage Pedagogiek
In het derde en vierde leerjaar loop je vier dagen per week stage. Tijdens deze periode leer je om zelfstandig pedagogische werkzaamheden uit te voeren op hbo-niveau. Bij de instelling waar je jouw stage pedagogiek loopt, krijg je een praktijkbegeleider. Die ondersteunt je bij de uitvoering van je werk. Van Inholland krijg je supervisie, stagebegeleiding en ondersteunend onderwijs. Je ontwikkelt je tijdens dit studiejaar professioneel en bent zo beter voorbereid op het hanteren van complexe pedagogische problematiek in de beroepspraktijk. We leren je om kritisch te verkennen wat werkt en wat niet werkt. Hiervoor is het ook belangrijk dat je verder leert kijken dan je eigen opleiding.

Jaar 4 - Afstuderen

Vierde jaar

Tijdens de afstudeerfase werk je voor een opdrachtgever aan een adviesrapport over het pedagogisch handelen van professionals. Op basis van literatuur- en praktijkonderzoek stel je zelfstandig een onderbouwd en passend advies op.

Daarnaast maak je in een creatieve eindpresentatie jouw ontwikkeling tot beginnend pedagoog duidelijk en vertel je hoe jij zelf tegen het vak aankijkt.

Bachelor of Arts
Als je de opleiding Pedagogiek met succes hebt afgerond, mag je jezelf Bachelor of Arts noemen!

Vakbekwaam pedagoog
Aan Inholland afgestudeerde pedagogen kunnen zich registreren als jeugd- en gezinsprofessional (SKJ) en komen terecht in allerlei pedagogische werkvelden. Denk bijvoorbeeld aan: wijkteams, ouder en kind-teams, ambulante en residentiële jeugdhulpverlening, jeugdbescherming, opvoedondersteuning en jeugdbeleid.

Vakken Pedagogiek

Vakken bij de Pedagogiek-opleiding

De vakken die je tijdens de Pedagogiek-opleiding volgt, bereiden je voor op het werk als pedagoog. Hierbij alvast een voorproefje van jouw eerste twee jaar.

Vakken eerste jaar

 • Basisprincipes van communicatie
 • Ontwikkelingspsychologie 0 -12 jaar
 • Contact maken met kinderen
 • Kinderspel begeleiden
 • Patronen herkennen in een gezinssysteem Gesprekken voeren met ouders
 • Jeugdzorg in Nederland
 • Werken in een (jeugd)wijkteam

Vakken tweede jaar

 • Leefwerelden van het jonge kinderen (0-4 jaar)
 • Ouder-kind interactie ondersteunen
 • Outreachend werken met jongeren
 • Signaleren en handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Begeleiding bij echtscheidingsproblematiek
 • Werken in het dwangkader
 • Jeugd- en familierecht

Professionele ontwikkeling in de pedagogiek

Professionele ontwikkeling in de pedagogiek

Tijdens je hele opleiding werk je aan jouw professionele ontwikkeling binnen de pedagogiek . Na vier jaar heb je de volgende beroepskwaliteiten eigen gemaakt:

 Contact maken – jij kan actief luisteren, bent oprecht geïnteresseerd en kan goed afstemmen op de ander.

Stevig staan – jij kent je eigen kwaliteiten en valkuilen, neemt verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes en hebt het lef om te confronteren als dat nodig is.

Methodisch handelen – jij kan een passende interventie kiezen en uitvoeren, werkt planmatig en resultaatgericht, en handelt binnen de wettelijke kaders en de beroepscode.

Analytisch vermogen – jij onderscheidt hoofd- en bijzaken, kan theorieën vertalen naar toepassingen voor praktijkvraagstukken, en redeneert logisch en navolgbaar.

Onderzoekend vermogen – jij stelt je nieuwsgierig op, kan op systematische wijze data verzamelen, en trekt conclusies op grond van verzamelde praktijk- of theoretische inzichten.

Vermogen tot samenwerken – jij vervult een actieve rol in teamwerk, kan multidisciplinair samenwerken en benut perspectieven van anderen voor het oplossen van vraagstukken.

Persoonlijke professionele ontwikkeling – jij stelt je open voor feedback, bent bewust van je eigen normen en waarden en ontwikkelt je door zelfreflectie.

Professioneel rapporteren – jij geeft informatie helder en concreet weer, maakt duidelijk onderscheid tussen feiten en interpretaties, en geeft relevante informatie voor het te bereiken doel

Samenwerkingen

Samenwerkingen

Inholland heeft goede contacten met regionale zorg- en welzijnsinstellingen die zich richten op jeugd/jongeren, hun gezinnen en hun directe omgeving. Veel studenten doen bij deze instellingen praktijkervaring op tijdens hun stages of praktijkopdrachten. Je krijgt les van gastdocenten uit deze instellingen. Zo sluit jouw studie Pedagogiek aan bij actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Enkele instellingen uit het netwerk zijn:

Kom 5 juni naar de Open Avond

Meld je aan!

Leuke opleiding?

Op de hoogte blijven?

Probeer de opleiding uit

Kom proefstuderen

Haal het beste uit Pedagogiek voltijd

Leercoaching

Aan het begin van de opleiding krijg je een docent toegewezen voor leercoaching. Deze persoon is je steun en toeverlaat tijdens de studie. Hij of zij zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt in het hbo en leert je effectief studeren.

Het overleg met de leercoach vindt plaats in jouw leercoachgroep, in groepsgesprekken en individuele gesprekken. Bij specifieke leerproblemen adviseert een studentendecaan je graag.

Tijdens het eerste jaar word je gekoppeld aan een tweedejaarsstudent, een zogenaamde peercoach.

 

Studeren in het buitenland?

Studeren in het buitenland verruimt je blik, vergroot je kennis en biedt je een ervaring waar je je leven lang profijt van hebt. Via Hogeschool Inholland kun je een deel van je studie volgen bij zusterinstellingen in bijna alle Europese landen. Je kunt zelfs terecht in Mexico, Argentinië, Brazilië, Australië en de Verenigde Staten. Je staat er in zo'n avontuur natuurlijk niet alleen voor: vanuit Hogeschool Inholland krijg je uitgebreide begeleiding. Je behaalde studiepunten tellen mee als je terugkomt in Nederland. En je ervaringen? Die pakt niemand je meer af.

Lijkt dit je een leuke opleiding?

We houden je graag op de hoogte van de opleiding Pedagogiek voltijd. Zo kun je ontdekken of de opleiding bij jou past en helpen we je bij je studiekeuze. Laat je e-mailadres achter en wij doen de rest.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228