Pedagogiek voltijd

"Studenten vanuit totaal verschillende interesses kunnen kiezen voor deze opleiding."

Docent Roel van Goor

Mijn naam is Roel van Goor en sinds september 2010 ben ik als docent pedagogiek, ethiek en onderzoek verbonden aan de opleiding Pedagogiek in Amsterdam. Zelf heb ik de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Tilburg gedaan, daarna heb ik de studie Pedagogiek afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Naast deze studie heb ik aan dezelfde universiteit een groot deel van de studie Wijsbegeerte van de sociale wetenschappen doorlopen. In oktober 2012 ben ik aan de UvA gepromoveerd op een proefschrift over de onzekerheid van (wetenschappelijke) kennisuitspraken en de consequenties daarvan voor het denken over opvoeding en onderwijs.

Wat heb je hiervoor gedaan?
Na mijn afstuderen als leerkracht lichamelijke opvoeding, ben ik een half jaar als vrijwilliger in de townships (krottenwijken) bij Kaapstad in Zuid-Afrika gaan werken. Ik gaf daar bijscholing aan leerkrachten op een basisschool. Daarnaast zette ik samen met andere vrijwilligers sportprojecten op in de verschillende townships. Terug in Nederland heb ik zo'n vier jaar in Amsterdam Zuidoost (de Bijlmer) gewerkt, eerst bij het sportbuurtwerk en later drie jaar als leerkracht lichamelijke opvoeding.

Na mijn universitaire studie ben ik aan de UvA begonnen met mijn promotietraject in het vakgebied van de wijsgerige pedagogiek (philosophy of education). Dit heb ik afgelopen jaar dus afgerond, waardoor ik ben gepromoveerd tot doctor. Naast mijn onderzoek heb ik ook steeds lesgegeven aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde van de UvA. Ik gaf onder meer les in (wetenschaps)filosofie en grondslagen van de pedagogiek en onderwijskunde. Toen ik ontdekte dat mijn ambities niet lagen bij een wetenschappelijke carrière, ben ik me gaan richten op een baan als docent aan de hogeschool. Voordat ik bij Inholland terecht kwam, heb ik gewerkt bij de opleiding Pedagogiek van de Fontys Hogeschool en op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding aan de Hogeschool van Amsterdam.

Gebruik je je ervaringen uit het werkveld veel tijdens het lesgeven?
Eén van de prettige dingen van ervaring in het lesgeven is dat je steeds meer voorbeelden voorhanden hebt die je kunt inzetten om theoretische inzichten te illustreren. Die voorbeelden ontleen ik aan mijn eigen (werk)ervaring, aan contacten met het werkveld (bijv. via stage), maar ook gewoon uit het dagelijks leven.

Heb je binnen Inholland naast docent zijn ook nog een andere rol?
Op dit moment ben ik ook als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Leefwerelden van jeugd. Daar zijn we op dit bezig met een heel interessant onderzoek voor de gemeente Amsterdam. Het draait om de vraag naar het type vakmanschap op het gebied van het werken met gezinnen en kinderen dat gevraagd zal worden na de structurele hervormingen van de jeugdzorg die eraan zitten te komen en hoe je dat eigen maakt.

Daarnaast ben ik voorzitter van de curriculumcommissie. Ik vind het interessant en spannend om te kunnen meedenken over hoe de opleiding er uit moet zien. Op dit moment zijn we bijvoorbeeld hard bezig met een volledig herstructurering van het onderwijsprogramma dat vanaf september 2014 zal gaan draaien. Ten slotte ben ik ook lid van de werkgroep onderzoek en vorm ik samen met twee colleges en drie studenten deel uit van de opleidingscommissie.

Welk type student kiest voor deze opleiding?
Studenten kunnen vanuit totaal verschillende interesses kiezen voor de opleiding pedagogiek. De één wil zich richten op de behandeling van heel jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis, terwijl een ander gezinnen wil ondersteunen die het moeilijk hebben. Een derde wil zich juist weer bezighouden met jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische klachten, of die met justitie in aanraking zijn gekomen. Wat ik in elk geval in onze studenten hoop terug te zien is: interesse in en aandacht voor anderen, dat ze stevig in hun schoenen staan en dat ze een kritisch-onderzoekende houding hebben.

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent?
Er heerst binnen de opleiding een vrij ongedwongen sfeer, waardoor studenten in het algemeen gemakkelijk naar docenten toestappen. De studieloopbaanbegeleider blijft gedurende de hele opleiding hetzelfde, waardoor deze waarschijnlijk ook de docent wordt waarmee je in de opleiding het meeste contact hebt. In de laatste fase van de opleiding werken studenten in kleine groepjes met een vaste begeleider in de supervisie en bij het afstudeerproject.

In hoeverre begeleid je deeltijdstudenten anders dan voltijdstudenten?
Binnen mijn vakken probeer ik zoveel mogelijk te werken met Blackboard, onze digitale leeromgeving. Dit biedt voor studenten de mogelijkheid om eenvoudig informatie met elkaar uit te wisselen, materiaal te downloaden, maar ook om opdrachten in te leveren. Vooral voor deeltijders is het vaak prettig als zij buiten de lesdagen niet naar de opleiding hoeven te komen. Daarnaast kan ik bij deeltijders tijdens het lesgeven vaak aansluiten bij de ervaringen die zij al hebben opgedaan in hun werk naast de opleiding.

Bij welk soort bedrijven komen studenten van deze opleiding terecht?
Onze opleiding leidt op tot hbo-pedagoog in brede zin. Dat brengt met zich mee dat iedereen die afstudeert, op veel verschillende werkplekken terecht kan komen; van kinderopvang tot jeugdgevangenis; van speciaal basisonderwijs tot jeugdpsychiatrie; en van jeugdhulpverlening tot de afdeling jeugdbeleid binnen een gemeente. Binnen de keuzeonderdelen kunnen studenten zich wel meer specialiseren voor een bepaald werkveld.

Mijn tip voor aankomende deeltijdstudenten:
Voor deeltijders is studeren vaak zwaar en lastig te organiseren. Zoek een vast studiemaatje, waarmee je opdrachten maakt, waarvan je feedback van kan krijgen en waarmee je eventueel buiten schooltijd ook eens kunt afspreken.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228