Pedagogiek voltijd

"Faiza heeft lef getoond door kinderbelangen voorop te stellen en telkens ter sprake te brengen."

Faiza Oakki wint scriptieprijs Pedagogiek

Lezen, de wereld ontmoeten: een afstudeeronderzoek waarin het belang van leesbegrip bij kinderen centraal staat. Pedagogiekstudent Faiza Oakki van Inholland Amsterdam sleepte daarmee de Scriptieprijs 2017 van haar opleiding in de wacht. Ze is met haar onderzoek genomineerd voor de landelijke scriptieprijs van Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP).

Wat is de meerwaarde van leesbegrip bij kinderen? Welk effect heeft dit op hun studiesucces? Met deze vragen hield Faiza zich bezig tijdens haar afstudeeronderzoek naar de vraag hoe het pedagogisch handelen van de begeleiders bij haar stage-organisatie kan worden versterkt. Daarbij zocht ze een oplossing in deskundigheidsbevordering van professionals op het gebied van methodisch leesonderwijs, en in het gebruik van teksten die kinderen zelf inbrengen of aanwijzen.

Meer plezier in leven

Juryleden Jan Sanne Mulder (hoofddocent bij de bachelor- en masteropleiding Pedagogiek), Roel van Goor (associate lector) en Anna Kuiper (afstudeercoördinator en docent bij Pedagogiek) waren erg enthousiast over het onderzoek. “Faiza heeft het aangedurfd om haar een eigen weg te bewandelen en niet blind mee te gaan met het denken van de opdrachtgever, maar wel steeds ook zicht te houden op het belang van de organisatie”, zegt de jury. De juryleden prezen daarnaast de actieve rol van kinderen in Faiza’s aanbevelingen, want “hierdoor heb je de stem van de kinderen en hun behoeften om meer plezier te ervaren in het lezen duidelijk naar voren gebracht en de kans op een positief leereffect vergroot”, zo is in de beoordeling te lezen.

Kinderbelangen voorop

Volgens de jury zijn de geformuleerde aanbevelingen goed onderbouwd, praktisch relevant en hebben deze draagvlak in de organisatie. “Ze heeft lef getoond door kinderbelangen voorop te stellen en telkens ter sprake te brengen.” Faiza ontving als aandenken een kunstwerk van kunstenaar Olivier Julia. Twee andere scripties waar de jury erg over te spreken was, waren die van Pedagogiekstudenten Lisa van der Heijden en Seyma Abayli. Lisa richtte zich met haar afstudeerproject op het met cliënten bespreekbaar maken van het stellen van grenzen middels een corrigerende tik. Seyma deed onderzoek naar de preventie van huiselijk geweld in de wijk Poelenburg.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228