Social Work deeltijd

FAQ van Social Work deeltijd

Kies een categorie en bekijk of jouw vraag al eerder is gesteld.

Op welke dagen moet ik naar school?

In de jaarkalender van de opleiding (beschikbaar na inschrijving) vind je een overzicht van de geplande onderwijsdagen en coachingsbijeenkomsten. De onderwijsdagen vinden 10 keer per jaar plaats op de Inholland-locaties Haarlem en Den Haag. De coachingsbijeenkomsten zijn niet verplicht, maar worden wel aanbevolen om af te spreken en samen te werken met je medestudenten en/of leercoach.

Zijn het aantal studie-uren en het aantal studiepunten met elkaar verbonden?

Nee, die zijn niet meer aan elkaar gebonden. Het aantal studie-uren per module is in feite niet meer interessant. Per module moet je bewijzen dat je een aantal leeruitkomsten beheerst. De ene student zal over een leeruitkomst langer doen dan een ander, omdat hij bijvoorbeeld al enige ervaring heeft. Wat telt, zijn de leeruitkomsten en de daaraan gekoppelde credits (studiepunten).

Als ik al een propedeuse SPH of MWD heb, kan ik nu versnellen?

Als je al een propedeuse SPH of MWD van Inholland of een andere hogeschool hebt, dan kan je (na de start van je opleiding) een vrijstelling aanvragen voor de propedeuse. Deze vrijstelling moet je zelf aanvragen bij de Examencommissie van de opleiding, voorzien van een advies van een leercoach.

Is de Examencommissie akkoord, dan kun je starten met modules uit de hoofdfase. Wel bespreek je bij de start van de opleiding, met je leercoach of jouw propedeuse SPH of MWD de leeruitkomsten van de propedeusemodules Social Work dekken. Het kan zijn dat je leercoach jou adviseert om enkele leeruitkomsten uit de propedeuse nog wel te realiseren, bijvoorbeeld als je propedeuse ouder dan 5 jaar is of in verband met het door jou gewenste uitstroomprofiel/ specialisatie. ​

Hoeveel uren kost deze studie per week?

De opleiding kent geen vast aantal uren per week. Afhankelijk van je werk/gezinssituatie, voer je opdrachten in de praktijk uit. Reken minimaal op 1-2 dagdelen per week. Daarnaast studeer je online en heb je bijvoorbeeld via chat, Skype, mail of live contact met je leercoach en je medestudenten. Ook hiervoor moet je rekenen op zo'n 1-2 dagdelen per week. Het aantal uren dat je aan je studie besteedt is natuurlijk ook afhankelijk van het studietempo dat je zelf voor ogen hebt.​​

Kan ik vrijstellingen krijgen/versnellen op basis van mijn kennis en ervaring? En zo ja, hoe gaat dat in zijn werk?

Heb je al kennis en ervaring in het sociaal werk, dan zijn er mogelijkheden om sneller door je studie heen te gaan. Er zijn verschillende manieren om aan te tonen dat je een leeruitkomst al beheerst. Bijvoorbeeld door een verslag dat je voor je werk maakt te gebruiken en in te leveren (valideren) of door een kennistoets direct af te leggen zonder voorafgaande studie.

Kan ik een module op elk moment starten?

Ja, je kunt op ieder moment starten met een nieuwe module. Je kunt een module soms niet op elk gewenst moment afronden. Sommige modules bevatten namelijk trainingen die je misschien moet volgen of bijvoorbeeld een kennistoets die je moet halen. Die trainingen worden twee keer per jaar op de onderwijsdagen aangeboden. Kennistoetsen kun je op vier momenten per jaar doen.​​​

Kan ik overstappen van voltijd SPH, MWD of CMV (bijvoorbeeld na mijn propedeuse) naar de flexibele deeltijd variant SPH of MWD?

Ja, dat kan. Maar houd er rekening mee dat deze flexibele deeltijdvariant van Social Work is afgestemd op werkende professionals, mensen die al enige jaren in het sociaal werk aan de slag zijn. Bijna alle modules bevatten opdrachten die je in de praktijk moet uitvoeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het regelen van geschikte praktijkleeromgevingen, vooraf aan de start van iedere module. Er wordt verder gekeken of de onderwijseenheden van de reguliere voltijdstudie die je nu doet, de inhoud van de deeltijdmodules afdekken.​​

Wat is de praktijkeis? Hoeveel uren moet ik erbij werken?

De praktijkbelasting per week is van een aantal zaken afhankelijk en kan niet in een vast aantal uren per week worden aangegeven. Het hangt onder andere af van de volgorde van modules die je kiest en in welke mate opdrachten in jouw huidige werk- en leefomgeving kunnen worden uitgevoerd. Je overlegt dit met je leercoach. Bijna alle modules bevatten praktijkopdrachten. Naarmate je vordert in de studie neemt het aantal uren aan praktijkopdrachten toe en zul je moeten oefenen met cliënten. Je hoeft dus niet bij aanvang al in het social work-werkveld werkzaam te zijn.

Kan mijn werkgever rechtstreeks de studiekosten betalen/een factuur voor de studiekosten ontvangen?

Als je werkgever het collegegeld voor je betaalt, zijn er twee mogelijkheden:

  • Geef eerst zelf, met je eigen rekeningnummer, de machtiging af via Studielink. Binnen twee werkdagen kun je een kostenspecificatie downloaden via Selfservice bij 'Profiel'. De specificatie opent in een nieuw venster. Is de knop niet zichtbaar en heb je de digitale machtiging langer dan twee dagen geleden afgegeven? Neem dan contact op met de CSA.
  • Als bovenstaande procedure voor jouw werkgever niet afdoende is, vraag dan met behulp van de garantstelling een factuur aan. Een factuur kan alleen aangevraagd worden voor een werkgever. Jouw werkgever dient de garantstelling mede te ondertekenen. De garantstelling kun je downloaden via Selfservice. Als deze volledig is ingevuld kun je het ook weer in Selfservice uploaden (of mailen naar csa@inholland.nl). Je werkgever ontvangt een factuur die zij binnen een maand kunnen voldoen.

Hoe verloopt de start van de opleiding?

De opleiding begint altijd met een startdag.​ We verwachten dat je aanwezig bent op deze dag. ​Tijdens de startdag maak je kennis met medestudenten, de leercoaches en de digitale leeromgeving en leggen we je van alles uit over de opleiding en hoe deze in zijn werk gaat.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228