Technische Bedrijfskunde deeltijd

"Het is een brede opleiding die je met veel bedrijfskundige kanten in aanraking brengt."

Afgestudeerde Bart Buijs

Waarom heb je voor deze opleiding gekozen en waarom bij Inholland?
Ik koos voor de opleiding Technische Bedrijfskunde omdat ik binnen ons bedrijf doorgegroeid ben van een uitvoerende naar een aansturende functie. Daarvoor wilde ik de nodige theoretisch-bedrijfskundige onderbouwing voor hebben.

Welke opleiding(en) heb je eerder gevolgd? En welke werkervaring heb je momenteel?
Ik deed de mbo-opleiding Scheepswerktuigkunde. In zeventien jaar ben ik van monteur via werkplaatschef opgeklommen tot hoofd materieel.

Wat vond je van de opleiding?
De opleiding heeft aan mijn verwachtingen voldaan. Met name de vakken op het gebied van bedrijfseconomie en management waren waardevol voor mij. Ook het in groepsverband werken aan projecten heb ik als waardevol ervaren.

Hoe heb je de combinatie tussen werk en opleiding ervaren? Was het zwaar?
De combinatie werk-opleiding en privé vraagt om een goede, strakke planning. De opleiding vraagt veel tijd. Hierdoor is het maken van goede afspraken - thuis en op het werk - belangrijk.

Hoe is het contact tussen studenten en docenten?
Het contact tussen studenten en docenten heb ik als goed ervaren. Buiten de contacturen om zijn de docenten per e-mail bereikbaar.

Waar zie jij jezelf in de toekomst?
Ik wil mijn huidige functie graag voortzetten, hierbij gebruikmakend van de opgedane kennis tijdens de opleiding. Ik heb, nu ik de opleiding heb afgerond, geen plannen om nog verder te studeren.

Waarom zou je deze opleiding aanraden?
De opleiding Technische Bedrijfskunde is een brede opleiding die je met veel bedrijfskundige kanten in aanraking brengt.

Over welke (karakter)eigenschappen moet je beschikken om van deze opleiding een succes te maken?
Je moet een doorzetter en teamplayer zijn.

Mijn tip voor aankomende deeltijdstudenten:
Zorg voor een goede planning en een juiste balans tussen studiewerk en privéleven.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!

Whatsapp
06-21115555
Telefoon
023-522 3228