Technische Bedrijfskunde deeltijd

"Dankzij de brede opleiding komen studenten echt overal terecht."

Docent Ronald Dijkers

Mijn naam is Ronald Dijkers en ik geef les op de opleiding Technische Bedrijfskunde. Ik ben in dienst bij Inholland sinds 1985.

In welke vakken geef je les?
Ik verzorg de vakken Nederlands en Rapportagetechniek en tot voor kort gaf ik ook het vak Duits.

Heb je bij andere bedrijven of scholen gewerkt voordat je docent werd bij Inholland?
Ik ben in 1984 als docent Duits begonnen in het voortgezet onderwijs, maar kreeg binnen een jaar al een kleine aanstelling bij de opleiding Technische Bedrijfskunde van de toenmalige HTS Alkmaar (nu Inholland).

Werk je momenteel nog naast je baan bij Inholland?
Nee, ik heb geen baan naast het docentschap. Wel heb ik jaren geleden een docentstage gelopen bij een bedrijf in Alkmaar dat industriële filters verkoopt in binnen- en buitenland. Ik heb daar een incompanytraining (Duits) verzorgd, allerlei documenten vertaald, verkoopervaring in Duitsland opgedaan en mij verdiept in zaken als human resource management, public relations, en interne en externe communicatie. Mijn ervaringen kan ik heel goed gebruiken in mijn lessen en mijn andere activiteiten op de opleiding Technische Bedrijfskunde.

Heb je binnen Inholland naast het docentschap ook nog een andere rol?
Ik coördineer ik de voorlichtingsactiviteiten van de studie Technische Bedrijfskunde, waarbij ik bijvoorbeeld presentaties geef bij mbo-scholen en scholen van het voortgezet onderwijs. Verder begeleid ik studenten bij bedrijfskundige projecten, stage- en afstudeeropdrachten en ben ik examinator. Als een collega een afstudeerder heeft begeleid, moet ik als een van de examinatoren beoordelen of de afstudeeropdracht voldoet aan de eisen die de opleiding daaraan moet stellen. Tevens ben ik lid van het promoteam, waarbij studenten en docenten nadenken over hoe zij de opleiding zo goed mogelijk kunnen promoten. Sinds enkele jaren ben ik ook algemeen bestuurslid van de Alumnivereniging TBK Alkmaar.

Welk type student kiest voor deze opleiding?

De student die voor deze brede opleiding kiest, is vaak iemand die breed geïnteresseerd is en het als een uitdaging ziet om bedrijven en organisaties beter te laten draaien door bedrijfsprocessen te optimaliseren. Ook ziet hij of zij een uitdaging in het ontdekken van kansen (en bedreigingen) op de markt voor bedrijven en organisaties en kan dat vervolgens vertalen naar een goede strategie. Kortom, deze student is geen typische specialist, maar een alleskunner die na zijn studie in verschillende branches werkzaam wil kunnen zijn.

Hoe is het persoonlijk contact tussen student en docent geregeld?
Doordat onze opleiding met gemiddeld 100 eerstejaarsstudenten bij de voltijdopleiding en 30 bij de deeltijdopleiding relatief bescheiden van omvang is, is de afstand tussen docent en student erg klein. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat docenten bereid zijn om studenten die wat extra ondersteuning nodig hebben desnoods buiten de lessen om te helpen. Iedere student krijgt bovendien een persoonlijke studieloopbaanbegeleider (slb'er) toegewezen. Daarnaast is er een zeer actieve studievereniging en zijn er allerlei commissies (promoteam, opleidingscommissie) waarin studenten en docenten nauw samenwerken.

Waar komen studenten terecht na deze studie?
We leiden studenten op om als bedrijfskundige in een productiebedrijf te kunnen opereren. Maar dankzij de brede opleiding komen studenten echt overal terecht, bijvoorbeeld bij banken, verzekeringsmaatschappijen, adviesbureaus, overheden en zorginstellingen. De opleiding blijkt bovendien ook een ideale springplank naar een eigen onderneming.

In hoeverre begeleid je deeltijdstudenten anders dan voltijdstudenten?
Deeltijdstudenten zijn vaak nog meer gemotiveerd dan voltijdstudenten. Zij merken meteen dat deze opleiding hen vooruithelpt in hun carrière. Ook herkennen zij bepaalde situaties eerder, doordat zij over meer praktijkervaring beschikken. Ze stellen daardoor ook kritischere vragen. Dat is voor een docent erg prettig. Omdat deeltijdstudenten maar één dag op school zijn, worden allerlei zaken verhoudingsgewijs meer via de e-mail en de elektronische leeromgeving afgehandeld.

Geef je op een andere manier les aan deeltijd studenten dan aan voltijd studenten?
De lessen verschillen in principe niet van elkaar. Door de vaak kritischere vragen van deeltijdstudenten en hun grotere praktijkervaring ga je uiteindelijk wel vaak dieper op de stof in. Je merkt dat ze zoveel mogelijk informatie uit je willen halen.

Voor welke aankomende studenten is deze deeltijdstudie geschikt?
In principe voor alle werknemers met vaak een technische mbo-vooropleiding, die na een aantal jaren in meer leidinggevende functies terecht komen, maar daarin toch bepaalde tools en bagage gaan missen. Gedurende deze opleiding krijgen ze een betere scope op alles wat binnen een bedrijf een belangrijke rol kan spelen, waardoor zij voor een bedrijf nog meer waarde krijgen en waardoor zij dus hun carrièrekansen aanzienlijk vergroten. Dat blijkt heel vaak al tijdens de opleiding, doordat deze studenten hogere functies krijgen aangeboden.

Alle aankomende deeltijdstudenten wil ik graag de volgende tip meegeven:
Laat je in het begin van de opleiding niet teveel overdonderen door alle nieuwe informatie die op je afkomt. Geef jezelf de tijd om aan de nieuwe omstandigheden (privé, werk en studie) te wennen. Je zult merken dat je na verloop van tijd in een flow terechtkomt, waardoor je de lastige combinatie van privé, werk en studie goed kunt combineren.

Heb je vragen?

Wij helpen je graag verder!