Publicaties van Hogeschool Inholland

Lees onze jaarverslagen en over onze strategie

Externe verantwoording mbo

Externe verantwoording mbo

Declaraties college van bestuur

Het college van bestuur  van Hogeschool Inholland verantwoordt de bestuurskosten conform de 'Regeling declaraties en bestuurskosten cvb-leden bekostigde Nederlandse hogescholen'.

Inholland gaat verantwoord om met haar (publieke) middelen en maakt haar uitgaven controleerbaar. Bestuurskosten betreffen de kosten die leden van het college van bestuur hebben gemaakt in het kader van hun werk.

De bestuurskosten worden jaarlijks in het jaarverslag verantwoord.