Werk mee aan de transitie naar een duurzame samenleving

Ons domein Agri, Food & Life Sciences

Voor jou vormt de natuur een bron van inspiratie. Van agrarisch natuurbeheer en innovatieve stadslandbouw tot circulaire oplossingen voor de chemie: op zo veel vlakken zie je kansen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dat wil je meegeven aan de komende generatie. Want jouw hart klopt ook voor onderwijs en onderzoek. 

 Of je nu volledig kiest voor een carrière in het hoger beroepsonderwijs of je baan voor de klas combineert met een andere baan in de beroepspraktijk als hybride (parttime) docent, jij leidt onze studenten graag op tot onderzoekende, ondernemende en kritische professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven. 

 Bij Agri, Food & Life Sciences verzet jij de bakens door de buitenwereld binnen te halen. Want naast docent ben je vooral kennismakelaar en procesmanager. Jij organiseert netwerken van studenten, docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld om samen actuele vraagstukken op te lossen. Stel jezelf continu de vraag: wat gebeurt er buiten en hoe vertalen we dat naar ons onderwijsprogramma? Dat maakt van Agri, Food & Life Sciences een altijd lerende, uitdagende organisatie waarin ook jij je blijft ontwikkelen. Benader je omgeving met een open blik en laat je verrassen en uitdagen. Volg je nieuwsgierigheid, onderzoek, probeer dingen uit, stel vragen en zoek de samenwerking op. Wees daarin een rolmodel voor je studenten én je collega’s. Laat zien wie je bent. We staan open voor elkaars wereld en hechten grote waarde aan diversiteit, want door veelzijdigheid ontstaan betere oplossingen. Bij ons mag én kun je echt jezelf zijn en voel je je gewaardeerd, uitgedaagd en vitaal. 

Dit ben ik: Teffany Kartopawiro

Maak kennis met onze collega Teffany Kartopawiro. Vanuit haar levenslange interesse in dieren is ze onderzoeker geworden en leidt ze nu de studenten van morgen op. Hierbij staan innovatie en verduurzaming in relatie tot dieren in een Randstedelijke context centraal. Benieuwd naar haar verhaal?

Onze clusters en onderzoekslijnen

Agri & Food

Bij ons cluster Agri & Food leiden we studenten op vanuit onze passie voor plant, natuur, dier, voeding en omgeving. Zij ontwikkelen zich tot kundige foodprofessionals in de voedselindustrie, creatieve innovators in de tuinbouw, denkers en doeners die zorgen voor duurzame, veekrachtige wijken, steden en gebieden.


Life Sciences & Chemistry

Bij ons cluster Life Sciences & Chemistry leiden we onderzoekers op die op microniveau inzoomen op grote, vernieuwende thema's in biologie, voeding en chemie, zoals biopolymeren en gemodificeerd DNA voor betere gewassen.


Onderzoekslijnen

Binnen onze hogeschool maken we samen met het werkveld werk van een duurzame samenleving en veerkrachtige leefomgeving. Een voorbeeld van één van onze onderzoeken is ''Leven, Gezondheid en Voedsel voor de Metropool.'' De oplossingen en innovaties die voortkomen uit deze onderzoeken, leveren niet alleen een belangrijke bijdrage aan de beroepspraktijk, maar helpen ook bij het opleiden van onze toekomstige professionals die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

'Inholland in één woord? Gezellig!' 

Maarten Bosch geeft les in product- en receptontwikkeling én diverse productbereidingen bij de opleiding Food Commerce & Technology op Inholland Delft en Amsterdam. 

We hebben het in deze podcast over hoe het is om praktijkdocent te zijn en over wat hij belangrijk vindt dat studenten meekrijgen na een samenwerking. Maar ook over zijn eigen brouwerij, die hij sinds 2018 heeft met twee vrienden.

Beluister op Spotify

5 redenen om bij ons te willen werken:

  1. Je vindt bij ons een ontspannen werksfeer waarin een persoonlijke, warme band met collega’s en studenten centraal staat. Hierdoor voel je je al snel thuis en gewaardeerd. Je werkt samen in een divers, ondernemend team aan een gemeenschappelijke missie. 

  2. Je kunt bij ons een concrete bijdrage leveren aan oplossingen voor een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving vanuit je betrokkenheid bij praktijkgericht innovatief onderzoek. We zijn de enige hogeschool in Nederland die onderwijs en onderzoek in het groene domein combineert met andere domeinen.

  3. Je profiteert van een professionele onderwijsorganisatie met een schat aan kennis, een solide, digitale werkomgeving en uitstekende arbeidsvoorwaarden.

  4. Je werkt samen met partners op zowel nationaal als internationaal niveau. Vanuit onze hogeschool zijn er talrijke uitwisselingen van studenten, docenten en projecten met bijvoorbeeld China. Met de vier ‘groene’ hogescholen in Nederland voeren we focusprojecten uit in Afrika.

  5. Je werkt in een lerende omgeving. Je leert daarom graag met én van studenten, docenten en de beroepspraktijk. Je bent altijd op zoek naar uitdagingen, verbeteringen en innovaties in het werkveld. Je vertaalt die naar onderwijs en onderzoek en blijft zo een leven lang leren.

'Als hybride docent word ik uitgedaagd om ook zelf te blijven leren.'

Robert Zuyderwijk is hybride (parttime) docent Bedrijfskunde Agribusiness bij Inholland Delft en daarnaast een ervaren interim-  en procesmanager, operationeel directeur, business-developer én afgestudeerde van Inholland.

Lees zijn verhaal

Past Agri, Food & Life Sciences bij jou?

Onderwijs beweegt jou. Jij wilt je vol inzetten om studenten op te leiden tot zelfverzekerde, onderzoekende professionals die met het juiste zetje het verschil gaan maken in een toekomst die groen kleurt. Of het nu gaat om voeding, dieren, planten, natuur of chemie. Jij ziet kansen voor een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving en dat geef jij mee aan huidige en toekomstige beroepsbeoefenaren vanuit jouw passie en vakkundigheid. 

Je bent ook een enthousiast kennismakelaar en coach. Netwerken, verbinden en de buitenwereld écht naar binnen halen, zijn vanzelfsprekend voor jou. Jij stelt jezelf continu de vraag: wat gebeurt er buiten en hoe vertalen we dat naar een nog kwalitatiever onderwijsprogramma? Dit is het uitgangspunt voor onze kenniswerkplaatsen waarin studenten aan echte vraagstukken van echte opdrachtgevers werken. En je maakt daarmee ook graag werk van meer flexibilisering van ons onderwijs. Hoe kunnen studenten hun eigen leerroute op eigen tempo volgen aansluitend op hun individuele behoeften? 

Je durft kritisch naar jezelf en je collega’s te kijken en je mening aan te passen. Je zoekt de verbinding met je collega’s, laat zien wie je bent en zet je talenten slim in met oog en aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijke belangen. Je maakt samen nieuwe crossovers en werkt projectmatig, begeeft je op ongebaande paden en volgt je hart. Dat maakt jou een inspirerend rolmodel voor je studenten én je collega’s.   

Dit zijn wij. Wie ben jij?