Persoonlijk en
dichtbij, met
diversiteit als kracht

Wie zijn wij?

Als je komt werken bij onze hogeschool, ervaar je dat onze studenten en collega’s centraal staan. Samen creëren wij een vertrouwde leer- en werkomgeving waarin studenten en collega’s zich thuis, gezien, gekend en erkend voelen. Persoonlijk en dichtbij. Vanuit een veilige basis moedigen we onze studenten aan om door te groeien tot zelfverzekerde, wendbare professionals. Waar ze ook vandaan komen, wat hun interesse en (levens)ervaring ook is. Onze hogeschool omarmt een grote verscheidenheid aan studenten en collega’s. Juist in onze verschillen zit onze kracht.

Wat hebben onze studenten nodig om uit te groeien tot zelfstandig denkende professionals die bijdragen aan de inclusieve wereld van morgen? Deze vraag is leidend voor ons onderwijs, onderzoek en de ontwikkeling van onze hogeschool. Als je bij ons komt werken, streef je daarom naar de hoogst mogelijke kwaliteit in onderwijs en onderzoek. En dit doe je niet alleen. Wij dagen je uit om samen te werken met onze studenten, docenten, onderzoekers en partners in het werkveld en te werken in (internationale) leergemeenschappen.

Welke functie je ook hebt binnen onze hogeschool, je bent altijd een rolmodel voor onze studenten. Want in de onderwijsvernieuwing die wij samen met jou willen realiseren, verwachten wij ook van jou wendbaarheid, lef en nieuwsgierigheid. Je voelt en neemt de ruimte en verantwoordelijkheid om, naast je dagelijkse werkzaamheden, vanuit jouw rol bij te dragen aan het faciliteren van onderwijsvernieuwing. Werk verbindend samen en betrek externe partners om nieuwe ontwikkelingen en nieuwe kennis naar binnen te halen. Toon persoonlijk leiderschap als jij nieuwe kansen signaleert en pak ze, samen met jouw team van enthousiaste en gedreven collega’s.

Je krijgt de ruimte samen te experimenteren om tot innovatieve oplossingen te komen en technologie te benutten om leereffecten te versterken.

Kortom: bij onze hogeschool vind je een goede balans tussen initiatieven ontwikkelen en streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit in je dagelijkse werkzaamheden. Een wisselwerking tussen zelfstandig werken en in multidisciplinaire teams, waarbij de mens altijd centraal staat.

Wie ben jij?

Werken bij Hogeschool Inholland kan als:

Docent

Werken bij Hogeschool Inholland als docent

Of je nu uit het bedrijfsleven komt, uit het onderwijs of de onderzoekswereld. Jij bent expert in jouw vakgebied. Met passie voor jouw werk wil jij onze studenten begeleiden. Want zo is ons onderwijs: niet kennis overdragen maar kennis uitwisselen met onze studenten en onze partners uit het werkveld. Niet antwoorden oplezen, maar kritische vragen stellen. Jij gaat voor maximale onderwijskwaliteit en past actuele kennis toe om co-creërend in leergemeenschappen op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Altijd met het oog jouw studenten te motiveren om uit te laten groeien tot zelfbewuste, wendbare en kritische professionals. Professionals die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inclusieve wereld van morgen.

Hybride (parttime) docent

Werken bij Hogeschool Inholland als hybride (parttime) docent

Houd jij veel van jouw werk? Kom en leid onze studenten op tot even gepassioneerde vakgenoten. Als hybride (parttime) docent combineer jij jouw werk in de beroepspraktijk met lesgeven. Daarmee ben je van grote waarde voor onze diverse teams en onze samenwerking met het werkveld. Het zorgt voor afwisseling en een interessante wisselwerking tussen enerzijds jouw actuele kennis en kunde en anderzijds de studenten die jij verder brengt en die jou fris en scherp houden. Als je bij ons komt werken als (hybride) docent, hoef je nog geen didactische bevoegdheid in jouw bezit te hebben. Wel vragen we jouw bereidheid om Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) te behalen. Zo kunnen we samen de kwaliteit van ons onderwijs garanderen. Dit geldt niet voor onze gastdocenten. Onze hogeschool biedt verder Didactiek Light voor collega's met een kleinere aanstelling dan 0,4 en praktijkdocenten (schaal 9). Hier word je als (hybride) docent meegenomen in de basisprincipes van de taakgebieden van de (praktijk-)docent. Denk aan activerend didactisch handelen, het inzetten van verschillende werkvormen, het voorbereiden en ontwikkelen van onderwijs, het begeleiden van studenten, het omgaan met een heterogene groep en het toetsen. Onze collega’s zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt in het onderwijs en onze hogeschool. Door verbinding te maken met andere hybride docenten binnen onze hogeschool kan je van elkaar leren en elkaar inspireren.

(Docent-)onderzoeker

Werken bij Hogeschool Inholland als (docent-)onderzoeker

Onze hogeschool heeft acht onderzoeksgroepen waarmee wij ons richten op een gezondere, duurzamere en creatievere samenleving. Met jouw expertise draag je daar zichtbaar aan bij. Als onderzoeker haal jij actuele, maatschappelijke vraagstukken op uit de beroepspraktijk om samen met die praktijk en studenten in leergemeenschappen tot innovatieve oplossingen te komen. Het levert nieuwe kennis en inzichten op die terugkomen in ons onderwijs en daarmee bij de toekomstige professionals die we opleiden voor de beroepspraktijk.

Niet-onderwijsgevende functie

Werken bij Hogeschool Inholland in een niet-onderwijsgevende functie

Of je nu communicatieadviseur of IT-beheerder bent, facilitair medewerker of decaan: je werkt voor onze studenten en het onderwijs. En dat voel je binnen onze hogeschool. Jij zet je in om onze studenten op weg te helpen een professional te worden die impact heeft op het werkveld en de maatschappij. Vooral door integraal samen te werken met andere collega’s. Het geeft jouw werk dagelijks betekenis. Kijk maar om je heen: in onze gebouwen zie je direct voor wie je het doet. Al die diverse studenten en collega’s rekenen ook op jou.

Hogeschool Inholland vacature

Ook jij bent Hogeschool Inholland-professional

Jij kent je vak en je houdt jouw kennisbasis actueel. Je daagt jezelf uit om bij te blijven in het snel veranderende werkveld. Je krijgt de ruimte jezelf te ontwikkelen vanuit jouw eigen kracht en talent. Samen met jouw team zoek je continue naar nieuwe kansen om het onderwijs nog beter te maken. Jij werkt constructief samen met diverse partijen en communiceert effectief. Jij kunt omgaan met de dynamiek van steeds snellere veranderingen, je ontwikkelt je daarin en beschikt over probleemoplossend vermogen. Jij bent in staat te regisseren en te verbinden, zowel op inhoud als proces, en toont daarbij persoonlijk leiderschap. Ook kun jij nieuwe technologie goed toepassen en hierop reflecteren. En bij uitdagingen durf jij om hulp te vragen.

Daarom kies jij voor onze hogeschool

Meerdere rollen in één functie

Hogeschool Inholland biedt jou meerdere rollen binnen één functie

Jij komt terecht in een divers team dat continu bezig is te leren, onderzoeken, innoveren en te netwerken. Samen met je collega’s werk je aan onze missie: onze studenten laten uitgroeien tot wendbare, ondernemende, onderzoekende en zelfbewuste professionals. Bij alles wat we doen, vragen we onszelf af: wat is de behoefte van onze studenten en hoe kunnen wij hierop anticiperen met ons onderwijs en onderzoek? Wat is er mooier om het beste uit die talenten naar boven te halen en daarmee een directe maatschappelijke bijdrage te leveren? Dit doe je niet alleen door professionals op te leiden waar de maatschappij behoefte aan heeft, maar ook door nu al met hen concrete bijdragen te leveren aan oplossingen voor een gezonde, duurzame en creatieve samenleving. Bij onze hogeschool voeg jij veel toe aan jouw functie. Je pakt meerdere rollen op en bent bijvoorbeeld naast docent ook begeleider, coach, motivator, inspirator en rolmodel. Alle lichten staan op groen om te pionieren.

Talentontwikkeling

Nooit uitgeleerd bij Hogeschool Inholland: aandacht voor talentontwikkeling

Als jij komt werken bij onze hogeschool, blijf jij continu leren en groeien als professional en als mens. Net als onze studenten. Wij stimuleren je gebruik te maken van een breed aanbod trainingen en programma’s om een leven lang te leren. Voel je uitgedaagd om ook interessante ‘cross-overs’ met andere domeinen, onze onderzoeksgroepen en het werkveld te maken. Ontwikkel je didactisch, specialiseer je als expert-docent, word docent-onderzoeker of promoveer. En denk ook internationaal: vanuit onze hogeschool zijn er talrijke uitwisselingen van studenten, docenten en projecten. Met jouw durf is heel veel mogelijk. Het werk bij onze hogeschool is wat jij ervan maakt.

Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden

Wij bieden je de mogelijkheid om fulltime, parttime en als docent ook incidenteel (als hybride docent of gastdocent) te werken. Thuis, op een externe locatie of op een van onze acht locaties verspreid over de Randstad. In onze moderne panden vind je goede faciliteiten, zoals onze flexibel ingerichte werkplekken en vergaderlocaties en restaurants met aandacht voor duurzaamheid. Ook bieden wij jouw goede digitale middelen. Wij vinden het belangrijk dat je je werk zo goed en gezond mogelijk kunt doen. Om je te helpen te blijven leren, eventueel werkervaring op te doen buiten de hogeschool, en om de balans tussen werk en privé goed te houden, kun je gebruik maken van duurzame inzetbaarheidsuren. Kies je voor reizen met het openbaar vervoer, dan vergoeden wij die kosten voor 100 procent. Uiteraard heb jij in het onderwijs ruim verlof en een goede pensioenregeling. Daar bovenop bieden wij jou een extra keuzemenu om bijvoorbeeld verlofuren te kopen of mee te doen aan ons fietsplan.

Klik hier voor uitgebreide informatie over onze arbeidsvoorwaarden of over cao hbo

Als onderwijsorganisatie waar leren en ontwikkelen centraal staan, investeren we continu in jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling. We hebben een uitgebreid aanbod: van mastermodules tot trainingen in persoonlijk leiderschap, van blended learning tot onderzoekswerkplaatsen.

Ons onderwijs en onderzoek

Hogeschool Inholland biedt 75 opleidingen verdeeld over zes onderwijsdomeinen. Onze lectoren en onderzoekers zijn actief in 8 onderzoeksgroepen en 35 onderzoekslijnen. Wij geloven dat onderwijs en onderzoek elkaar prachtig versterken. Deze gaan over actuele, maatschappelijke thema’s zoals: Creative Future, De Gezonde Samenleving, Diversiteit, Studiesucces en Werken aan duurzame oplossingen. Vind hier meer informatie over onderzoek binnen onze Hogeschool.

Waaraan draag jij als nieuwe collega bij?

  • Bij Agri, Food & Life Sciences draag jij bij aan een groene, leefbare, gezonde en duurzame samenleving.
  • Bij Business, Finance and Law draag jij bij door in elke sector te werken aan duurzame oplossingen met menselijke maat.
  • Bij Creative Business leiden we professionals op die creatief zijn en zakelijk denken. Ze creëren waarde, economisch, cultureel en sociaal. Met hun hoofd, handen en hun hart. Het is een kwaliteit die het verschil maakt in de creatieve industrie en ver daarbuiten.
  • Bij Gezondheid, Sport en Welzijn draag jij bij door je interprofessioneel in te zetten voor preventie en een gezonde leefstijl.
  • Bij Onderwijs & Innovatie draag jij bij door wendbare, veerkrachtige, kritisch denkende en zelfbewuste onderwijsprofessionals op te leiden.
  • Bij Techniek, Ontwerpen en Informatica draag jij bij door professionals te laten uitgroeien tot innovatieve makers van de toekomst, die vakoverstijgend denken, multidisciplinair werken en verrassende oplossingen ontwerpen.

Meer over onze domeinen

Hogeschool Inholland heeft 6 stafafdelingen. De stafafdelingen ondersteunen het College van Bestuur en de onderwijsdomeinen. Daarnaast heeft onze hogeschool een afdeling Inholland Service Organisatie en Werving, Instroom en Relatiemanagement.

Onze stafafdelingen

Bestuurlijke informatievoorziening

Bij Bestuurlijke informatievoorziening adviseer je het College van Bestuur bij het dagelijks bestuur van de hogeschool.

Communicatie

Bij Communicatie draag je bij aan de juiste uitstraling van onze hogeschool bij studenten, collega's, de maatschappij en het werkveld.

Human Resources

Bij Human Resources draag je bij aan een vitale, veilige en inspirerende werkomgeving waarin collega's zich uitgedaagd, gewaardeerd en erkend voelen.

Facilitaire Zaken + huisvesting

Bij Facilitaire Zaken + huisvesting draag je bij aan advisering over huisvesting en facilitaire projecten en contractmanagement.

Finance, Business Control en CSA

Bij Finance, Business Control en CSA geef je advies op het nemen van (strategische) besluiten en het optimaliseren van de structuur van de organisatie.

Informatievoorziening en Technologie (IVT)

Bij IVT draag je bij aan een innovatieve, digitale werk-en leeromgeving voor onze studenten en collega's.

Inholland Service Organisatie (ISO)

Bij Inholland Service Organisatie (ISO) draag je bij aan informatievoorziening over onze onderwijsservices en de faciliteiten binnen het gebouw richting onze studenten en collega's.

Werving, Instroom en Relatiemanagement

Bij Werving, Instroom en Relatiemanagement draag je bij aan de studiekeuze van (potentiële) studenten en het relatiebeheer met het toeleverend onderwijs, bedrijven, organisaties en overheden in de regio.

Werken bij Hogeschool Inholland is:

Durven 

Bij onze hogeschool is leren durven. Dat geldt voor onze studenten én voor onze collega’s. Want ook wij bewegen mee met de steeds veranderende wereld. Wij hebben de moed ons kwetsbaar op te stellen, onze mening aan te passen. Durven kritisch te zijn en te blijven en tonen lef om dingen uit te proberen en ons gevoel te volgen. In dat leerproces heb jij alle vrijheid en pak jij zelf de regie. Maar je staat er niet alleen voor. Binnen onze teams werk je samen en ontwikkel jij je. Teams vormen het hart van onze hogeschool als professionele leergemeenschappen waarin ieder zijn rol pakt en zich uitgedaagd voelt. Samen gaan we voor het beste resultaat. En ga ook de verbinding aan met collega’s uit andere vakgebieden met verschillende achtergronden. Dat verrijkt je als professional en als mens. Stel jezelf open en laat zien wie je bent.

Voor de professionals van morgen

Onze studenten werken straks in een wereld die steeds sneller verandert en complexer wordt, waar technologie ons leven en werk meer en meer beïnvloedt. Dit vraagt om professionals die in complexe situaties snel handelen en reflecteren. Die durven te experimenteren, over grenzen heen kijken, empathisch vermogen hebben en handelen naar hun moreel kompas. Wil jij onze studenten opleiden tot zelfstandig denkende professionals die bijdragen aan de inclusieve wereld van morgen? Dan zou jij heel goed onze nieuwe collega kunnen zijn.

Wie zijn wij?

Dagelijks werken onze 2.500 collega’s gepassioneerd en bevlogen aan de toekomst van onze studenten. Op onze acht locaties verspreid over de Randstad moedigen we hen aan om door te groeien tot zelfverzekerde professionals en zich te ontwikkelen als mens. Hogeschool Inholland professionals zijn nieuwsgierig en wendbaar en kunnen de snel veranderlijke samenleving duurzamer, gezonder en creatiever maken. Wij geven ze alle ruimte hun talenten te ontdekken en bereiden ze voor op de banen van de toekomst. Dit doen we met een breed hbo-onderwijsaanbod en praktijkgericht onderzoek, gefocust op verschillende interessegebieden: van gezondheidszorg tot economie, en van techniek tot onderwijs. Hierbij houden wij altijd rekening met de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Dit zijn wij. Wie ben jij?

Kom je ook bij ons werken?

Bekijk onze vacatures