Food Science & Innovation lab 

Innovatie binnen de foodsector is nodig om te overleven.

De groeiende wereldbevolking, de oprukkende verstedelijking en de wereldwijd toenemende welvaart maakt innovatie in de foodsector nodig om te overleven. Hoe kunnen we de wereld blijven voeden? Duurzaam, gezond, op een veilige manier, aantrekkelijk en betaalbaar voor de consument? Hiervoor is creativiteit en het toepassen van (nieuwe) kennis onontbeerlijk. Hoewel bedrijven dit inzien, missen sommigen voldoende creativiteit en toegang tot nieuwe kennis, waardoor ze moeite hebben zich op de toekomst te richten. Anderen zien juist kansen in de eiwittransitie en cellulaire agricultuur en starten ondernemingen om nieuwe kennis gelijk toe te passen.

Het Food Science and Innovation lab draagt bij aan een duurzame leefomgeving doordat het kennisontwikkeling, toepassing en ondernemerschap bij elkaar brengt op het gebied van food. Bijvoorbeeld in de faciliteiten, de onderwijsinstellingen en de bedrijven van de Food Innovation Academy (FIA) Vlaardingen en de Food Innovation Community Amsterdam (FICA). Daarnaast gaan we met Biotech Campus DSM in Delft aan de slag om een nieuw portfolio op te zetten rondom food science, biotechnologie en ondernemerschap.

Hoe het lab werkt

Onderzoekers van het lectoraat Health & Food en studenten van de opleiding Food Commerce and Technology pakken complexe praktijkvragen op, afkomstig uit de samenwerkingsverbanden. Studenten dragen bij in projecten, modules, stages of afstuderen. Afhankelijk van het vraagstuk worden andere onderzoekers en opleidingen betrokken, waaronder van mbo-partners Lentiz, Yuverta en Vonk. Daarnaast ontwikkelen we een nieuw portfolio voor de doorontwikkeling van het onderwerp food science.

Behaalde resultaten tot nu toe

Het lab bestaat uit samenwerkingsverbanden waar studenten, voedingsmiddelenbedrijven, kennisinstellingen en overheden samenwerken rondom ‘food’. Naast nieuwe kennis en producten vormen de kennis en creativiteit van de onderzoekers en studenten de meest waardevolle bijdrage. De frisse blik van studenten prikkelt bedrijven tot nieuwe inzichten en de studenten zelf doen veelzijdige praktijkervaring op door samen te werken aan ‘wicked problems’. Er zijn al heel wat mooie resultaten geboekt. Verlekker je bijvoorbeeld aan de eiwitrijke muffins van Fabafull, gemaakt van lokaal geteelde fababonen. Of aan het veldbonen-ijsje. Een ander resultaat is de duurzame bloemkool.

De ambities van dit lab

Het lab wil bijdragen aan een duurzamer en gezonder voedselaanbod. Dit doen we door actief een rol te spelen in innovatieve ontwikkelingen rondom ons eten. Met actuele opdrachten willen we aansprekende oplossingen bereiken die de werknemers van de toekomst inspireren en die de samenleving meeneemt in de preventie van de problematiek van morgen. Die problematiek is breed: van klimaatverandering tot obesitas en van stikstofuitstoot tot ondervoeding bij ouderen. Deze diversiteit is tekenend voor de wereld van voedsel, voeding, duurzaamheid en gezondheid.

Juist door op basis van baanbrekende benaderingen met oplossingen te komen, zijn we een aantrekkelijke partner voor het werkveld dat behoefte heeft aan praktijkrelevante innovaties. De student is daarin vaak aan zet: op basis van de creativiteit die studenten inbrengen, komen we tot betere toekomstbestendige oplossingen. En voor studenten is er geen betere manier van leren dan door aan de slag te gaan met echte opdrachten.

Voorbeelden van projecten 

Aahminozuren! 

Aminozuren kun je zien als de bouwstenen van proteïnen, de eiwitten in je lichaam die een grote rol spelen bij vrijwel alle biologische processen. Alleen maakt je lichaam zelf praktisch geen aminozuren aan; je krijgt ze binnen door voldoende eiwitten te eten. 

Het doel van dit afgeronde project was om een methode te ontwikkelen die het mogelijk maakt om eiwitten - en de aminozuren waaruit die zijn opgebouwd - chemisch te karakteriseren en laten testen door een panel. Op de lange termijn is het perspectief om uit zeewier, eendenkroos en reststromen van landbouwgewassen waardevolle componenten te kunnen isoleren met een toegevoegde waarde op het gebied van smaak. 

Meer over dit project

PLINT Ondervoeding

Ondervoeding is een onderschat probleem dat bij een verslechterende gezondheid zorgt voor minder herstel of erger. Ondervoede ouderen liggen gemiddeld langer in het ziekenhuis, waardoor zorgkosten stijgen. Van de thuiswonende ouderen is 12% ondervoed en van hen die gebruik maken van thuiszorg is dat zelfs 35%.

Dat percentage is mogelijk te verlagen wanneer zorgprofessionals in de wijk beter in staat zijn om ondervoeding te voorkomen. In het project PLINT Ondervoeding, wat staat voor Preventief Leer- en InnovatieNetwerk Tegen Ondervoeding, willen we thuiswonende ouderen met risico op ondervoeding helpen door op verschillende manieren aandacht aan de preventie van ondervoeding te schenken.

Meer over dit project

Bean me up! 

Nederland is na China de grootste afnemer van soja. De peulvrucht verdwijnt echter al lang niet meer alleen in de voederbak van onze koeien: steeds meer mensen eten veganistisch, vegetarisch en flexitarisch. Daarmee neemt de behoefte aan plantaardige eiwitten als alternatief voor dierlijke eiwitten toe. Omdat soja vanuit Amerika wordt geïmporteerd is het een weinig duurzame grondstof. De roep om verantwoord, lokaal geproduceerd eiwit voor onze burgers, melk en yoghurt wordt echter alleen maar groter.

De Noord-Hollandse veldboon is mogelijk de oplossing voor dit probleem. In Bean me up! werken onderzoekers, telers, voedselverwerkers en applicatie- en marketing specialisten in een nieuwe korte keten aan de ontwikkeling en vermarkting van dit boontje.

Meer over dit project

Doe mee met het Food Science & Innovation lab

Samenwerken vanuit jouw organisatie?

Het is leerzaam en inspirerend om als bedrijf mee te doen in een lab waar je met andere organisaties samenwerkt rondom een relevant thema. Daarnaast is er intensieve uitwisseling van kennis, ervaring en informatie met studenten, docenten en onderzoekers. Ook zijn er vele test- en onderzoeksfaciliteiten beschikbaar. 

Creatief aan de slag als student?

Studenten kunnen bijdragen via projecten en door het doen van stage en afstuderen bij bedrijven binnen een van de samenwerkingsverbanden. Docent- en onderzoeksstages zijn ook mogelijk.

Een rol in het lab als docent?

In het lab werken docenten mee als docent-onderzoekers aan projecten en cases. Ze begeleiden studenten in het onderzoek als coach en dragen hier zelf ook aan bij. Ben jij docent en heb je interesse in een rol in het Food Science & Innovation Lab? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Partners over hun ervaring

Studenten over hun ervaring

Docenten over hun ervaring

Samenwerken?

Neem contact op met Feike van der Leij
Telefoon
0610982961