Even voorstellen

Joke Hermes is sinds 2004 lector Inclusion and the Creative Industries bij het kenniscentrum Creative Business.  Met haar onderzoek voorziet zij in de groeiende behoefte aan inzichten over hoe de creatieve industrie kan bijdragen aan het agenderen van maatschappelijke kwesties en het oplossen van maatschappelijke problemen. Diversiteit en de veranderende scheidslijn tussen makers en gebruikers van creatieve producten en diensten, spelen vaak een rol.

Met haar onderzoek draag Hermes bij aan kennisontwikkeling en kennisverspreiding. Zij is een publieksonderzoeker die ‘participant design’ onderzoek ontwikkelt voor gebruik binnen de creatieve industrie. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in vakbladen en academische tijdschriften en indien mogelijk direct toegepast bij de opleidingen in het creatieve domein (bv. Communicatie) of het sociaal-agogische domein (bv. Social Work).

Samenwerken

Vanuit het lectoraat werkt lector Joke Hermes samen met studenten, docentonderzoekers, organisaties en instellingen aan diverse projecten. Het onderzoek focust zich onder meer op hoe stakeholders (eindgebruikers zoals bewoners, of de klanten of cliënten van de werkveldpartijen) kunnen worden betrokken. Denk hierbij aan verschillende vormen van evaluatieonderzoek en ‘participant design’ onderzoek: een methode waarbij de eindgebruikers van het ontwerp betrokken worden bij het ontwerpproces.

Meer over Joke Hermes

Huidige werk

Joke Hermes is naast haar aanstelling als lector verbonden aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ze founding editor van het academische tijdschrift European Journal of Cultural Studies. Hermes doet praktijkgericht onderzoek naar interculturele mediawijsheid en inclusieve communicatie.

Ook is Joke benoemd tot Visiting Professor in Media and Communication aan de Universiteit van Lund in Zweden voor twee jaar (t/m december 2023).

Loopbaan

Joke Hermes studeerde politicologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde bij deze universiteit op het lezen van vrouwenbladen met het proefschrift ‘Easily put down. Women's magazines, readers, repertoires and everyday life’.

Achtergrond

Hermes onderhoudt buiten Inholland contacten met bedrijven en instellingen die zich bezighouden met communicatie, media en jongeren - maar ook bijvoorbeeld met jongerenwerk en hulpverlening. Momenteel is er samenwerking met stichting Mira Media in Utrecht en met Zumo in Amsterdam. In het verleden is ook onderzoek gedaan voor verschillende ministeries en de gemeente Amsterdam. 

'We laten de professionals meedenken met het onderzoek. Zo kan het eindresultaat nog beter aansluiten op hun behoefte op het gebied van interculturele mediawijsheid.' 

 

Joke Hermes, lector Inclusion and the Creative Industries

Alle publicaties van Joke:

Werk samen met Joke

Kom in contact en stel je vragen