Inclusion and the Creative Industries

Over Inclusion and the Creative Industries

Inclusie is een hot topic. Organisaties willen voorkomen dat ze in hun communicatie mensen uitsluiten. Daar is werk aan de winkel voor creatieve professionals, zoals communicatiemedewerkers, reclamemakers en ontwerpers. Het lectoraat Inclusion and the Creative Industries van het kenniscentrum Creative Business gaat over de bijzondere verantwoordelijkheid van de creatieve sector hierin. Beelden creatieve professionals mensen voldoende divers af? Sluiten ze onbewust groepen uit? Vanuit de kennis en ervaring van de creatieve industrie met beeldvorming en het creëren van symbolische waarde, zijn creatieve professionals en onderzoekers bij uitstek toegerust om andere professionals bij te staan en te adviseren over inclusie en diversiteit.

Vanuit het perspectief van de creatieve sector wordt de enorme uitdaging van een meer inclusieve samenleving een praktische opgave. Als praktijkonderzoekers kijken we naar hoe creatieve en andere professionals die communiceren met burgers, reflectief in hun werk kunnen staan. Begrijpen ze bijvoorbeeld dat ‘inclusief communiceren’ begint met reflectie op hoe de eigen instelling bij anderen overkomt en bekendstaat? En dat ‘mediahandig’ nog niet ‘mediawijs’ is? We werken in onderzoek graag participatief en co-creatief met alle belanghebbenden samen. Of we nu vanuit onderzoek helpen nieuwe producten of communicatievormen te realiseren of flankerend aan lopende projecten onderzoek doen en adviseren. Bekijk hiervoor het Kompas voor inclusief communiceren.

Ten slotte

Als praktijkonderzoekers streven we zelf ook sensitiviteit en zelfreflectie na. Onderzoek is dan niet het gezaghebbend analyseren en beschrijven van situaties en processen van in- en uitsluiting door professionals. We staan voor verbindend, luisterend, inspirerend en onderzoekend uitproberen. Hoe we daar anders mee kunnen omgaan en zo, samen met zo veel mogelijk stakeholders, uit te vinden wat dat oplevert. Het SLUISlab is daarvoor onze proeftuin.

English? Read more here

Voor onderwijs én werkveld

Binnen het lectoraat Inclusion and the Creative Industries pakken we samen met partners uit het werkveld actuele vraagstukken rond inclusie op. Er is een stevige koppeling tussen onderzoek en onderwijs. Zo voeren studenten in living labs projecten uit. Zij verdiepen zich in een concreet vraagstuk en laten hun meerwaarde als aankomend creatief professional gelden door samen met stakeholders ontwerpend en onderzoekend concepten te ontwikkelen en uit te werken. Zo leren ze denken vanuit de blik en de ervaring van anderen: een uitstekende voorbereiding op de wijze waarop ze later hun werk zullen doen. Docenten zijn nauw betrokken als begeleiders en als onderzoekers. Hun ervaringen nemen ze mee het curriculum in. Vanuit het lectoraat wordt breed gepubliceerd zodat resultaten direct weer terugvloeien naar onderwijs en werkveld.

Samenwerken met Inclusion and the Creative Industries

Met de GGD in Kennemerland onderzoeken we hoe je inclusief communiceert met statushouders over gezondheid. In samenwerking met het lectoraat Diversiteitsvraagstukken kijken we in opdracht van Instituut GAK met ervaringsdeskundigen samen wat je kunt doen tegen stagediscriminatie. Met Movisie en Diversity Media en jonge influencers keren we ons in het project #datmeenjeniet tegen online omgangsvormen die uitsluiten. Het zijn zomaar enkele projecten die alles met inclusie te maken hebben. Als overheid, maatschappelijke organisatie, onderzoeksinstelling of bedrijf: u bent ook welkom om uw vraagstuk over inclusie of over (digitale) mediawijsheid aan te dragen. Graag koppelen we er een concrete onderzoeksvraag aan en starten een proces van participatie en co-creatie met alle belanghebbenden, gericht op concrete, creatieve concepten.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar Joke Hermes

Onderzoeksthema's

Vanuit het lectoraat Inclusion and the Creative Industries doen we onderzoek naar hoe professionals in de creatieve industrie kunnen bijdragen aan inclusie. We richten ons daarbij op de maatschappij als geheel, op de rol van organisaties en bedrijven en op de rol van individuele professionals.

  

Cultureel burgerschap

De media die we gebruiken bieden ons allemaal stof tot nadenken. Of het nu gaat om entertainment, nieuws of een documentaire, ze zetten aan tot denken over de wereld. In het uitwisselen daarover ontstaan verbindingen: cultureel burgerschap. Dit onderzoeksthema gaat over de rol en het belang van identiteit en representatie.

Inclusief communiceren

Inclusieve communicatie lijkt een vanzelfsprekende en goede zaak. Maar hoe verhoudt het zich tot doelgroepen-denken? En is diversificatie in sommige gevallen niet beter dan generaliseren? Sterker nog: begint uitsluiting niet al op het moment dat professionals zich te weinig bewust zijn van hun eigen status en beeldvorming over hun organisatie? In ons onderzoek gebruiken we inzichten en middelen vanuit de creatieve sector om juist ook daarbuiten onderzoek te doen en te adviseren.

Zelfreflexieve en mediawijze professionals

Voor een inclusieve samenleving hebben we professionals nodig met 21st-century skills. De belangrijkste daarvan is om te begrijpen dat de verhouding tussen professionals en burgers in korte tijd totaal veranderd is. Waren creatieve professionals gezaghebbende mediamakers, nu moeten ze zich onderscheiden door zich te verbinden, te luisteren en te inspireren. Mediawijs worden (in aanvulling op ‘mediahandig’ zijn) is daarin een belangrijke eerste stap!

Joke Hermes
Joke Hermes
Joke Hermes
lector
Lectoraat
E-mail

Nieuws vanuit Inclusion and the Creative Industries

Hogeschool Inholland werkt onder andere samen met: 

Diversity Media en Ponder - Onderzoek en Advies

Werk samen met Joke

Kom in contact en stel je vragen