11
juli
2023
|
10:17
Europe/Amsterdam

Comenius- en VIS-subsidies voor lectoraat Authentic Leadership

Voor onderzoek om zelfkennis en zelfvertrouwen te verhogen van toekomstige professionals

publicity_small

Kasia Głowicka, onderzoeker bij het lectoraat Authentic Leadership en docent International Creative Business, heeft een Comenius Senior Fellow-beurs toegekend gekregen van 100.000 euro, aangevuld met een bedrag vanuit Hogeschool Inholland tot 140.000 euro. De beurs is bedoeld om onderzoek te doen naar het bevorderen van skills van de nieuwe generatie zakelijke professionals. Daarnaast heeft het lectoraat ook een subsidie voor Virtuele Internationale samenwerking (VIS-subsidie), ontvangen van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport à 15.000 euro. Hiermee wordt onderzoek gedaan naar het vergroten van studiesucces door design thinking in de internationale online samenwerking van  studenten.

Comeniusbeurs voor bevorderen skills nieuwe generatie zakelijke professionals  
Het met een Senior Fellow Comenius-beurs (van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek) gehonoreerde project van Kasia Głowicka, richt zich de komende jaren (tot eind 2025) op het vergroten van zelfvertrouwen van studenten, onder andere wanneer zij werken aan projecten in logo nroervaringsgerichte omgevingen. Hogeschool Inholland creeërt deze omgevingen, zoals labs, waarin onderzoekers, werkveldpartners én studenten samenwerken aan oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. Studenten worden hier uitgedaagd om hun bijdrage aan te leveren. 

Complexe uitdagingen dagen studenten té erg uit   
Ondanks het feit dat studenten dit waarderen, geven zij ook aan dat de omgevingen complex zijn. Ze matchen althans (nog) niet voldoende met hun persoonlijke capaciteiten. Ze voelen zich erdoor overweldigd, hebben weinig zelfvertrouwen en moeite door te zetten en hun professionele kennis toe te passen. In het onderzoek wil Kasia aan de slag met het ontwikkelen van didactieken die nodig zijn om het zelfinzicht en zelfvertrouwen van studenten te vergroten. Op zo een manier, dat de studenten binnen het Domein Creative Business opgeleid kunnen worden tot authentieke en zelfverzekerde leiders die oog hebben voor duurzaamheid.  

Kasia en haar team ontwikkelen een leeromgeving voor labs waarbinnen studenten hun vaardigheden kunnen ontwikkelen met behulp van kunstzinnige methodes als muziek, drama en beeldende kunst, Kasia: “Vijf jaar geleden had ik al het idee voor dit project, het is een droom die uitkomt. Ik werkte toen  aan het Conservatorium in Brussel, en vroeg me af hoe ik de kennis en vaardigheden vanuit de muziekwereld kon verbinden met andere velden.”

Het onderzoeksteam  
Het projectteam bestaat naast Kasia uit onder andere: Jürg Thölke, lector Authentic Leadership,  Philippa Collin, onderzoeker Authentic Leadership, Martijn Mesman, onderzoeker Authentic Leadership, Susannah Montgomery, onderzoeker Design Thinking en Maritha van Amerom, docent Creative Business.

VIS

VIS-subsidie voor vergroten studiesucces in internationaal samenwerkingsproject  
Daarnaast heeft het lectoraat voor het onderzoeksproject naar internationale feedback op het design thinkingproces een VIS-subsidie ontvangen. Hiermee krijgen Nederlandse studenten van hogescholen en universiteiten de kans om vanuit Nederland (virtueel) internationale ervaring op te doen. Hierdoor vormen fysieke, financiële, culturele of andere bezwaren minder of geen belemmering voor deelname.

“Fijn dat het belang van thema's als leiderschap en persoonlijke ontwikkeling steeds meer wordt herkend in onze opleidingen”, zegt lector Jürg Thölke in een reactie. “Zonder inzicht in jezelf als mens kunnen we de grotere en kleinere uitdagingen van deze wereld niet aan. We zijn als professionals onderdeel van deze uitdagingen en daardoor kunnen we ook deel van de mogelijke oplossingen worden.  

Studiesucces vergroten door betere integratie op campus  
In het onderzoek, dat gaat lopen tussen september en december 2023, wordt  onderzocht  hoe de inzet van internationale feedback op het design thinkingproces studiesucces kan bevorderen. Hiervoor werken tweedejaarsstudenten van de opleiding Creative Business in Den Haag samen met studenten van Business Studies van de Denison University in Ohio (VS) aan een mediaconcept dat moet zorgen voor een betere integratie van internationale studenten op de campus. Door deel te nemen aan online peer feedback-activiteiten binnen de design thinking-methode brengen de studenten het internationale perspectief in bij deze opdracht. Daarmee verbeteren ze bovendien hun creatieve innovatievaardigheden. 

Het onderzoeksteam  
Het team bestaat naast Kasia Głowicka uit Claudia Mayer (onderzoeker lectoraat Societal Impact Design en moduleleider/docent Creative Business). Ook zijn veel experts van binnen en buiten Inholland aangesloten, waaronder Jürg Thölke (lector Authentic Leadership) Guido Stompff (lector Design Thinking) en Susannah Montgomery (onderzoeker Design Thinking), Nynke Bos (lector Teaching, Learning & Technology) Lucas Rurup (directeur Inholland Den Haag en Domein Onderwijs & Innovatie), Gerco Steenbergen (Studentsucces Centrum Inholland Den Haag), Merel van Son (coördinator internationalisatie) en vertegenwoordigers van de gemeente Den Haag en Student & Stad.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.