Haarlem,
22
januari
2019
|
14:44
Europe/Amsterdam

'E-healthweek? Ik spreek liever van een e-healthjaar'

ehealthweek

Deze week is het de nationale e-healthweek. Van 21 tot en met 26 januari worden landelijk diverse initiatieven georganiseerd om de kennis en vaardigheden op het gebied van digitale ondersteuning in de zorg onder de aandacht te brengen. Ook Inholland doet mee. Laurence Alpay, als associate lector eHealth verbonden aan de onderzoekslijn Medische Technologie: “Het is geweldig dat er deze week extra aandacht is voor eHealth, maar vanuit onderzoek zijn we hier het hele jaar door mee bezig.”

Voor haar onderzoek werkt Alpay samen met verschillende onderzoekslijnen en opleidingen. Samen met de opleiding Sportkunde en de onderzoekslijn Kracht van Sport doet ze onderzoek naar een module eHealth voor leefstijlverbetering, en begeleidt ze diverse afstudeerprojecten die aanzetten tot een gezonde leefstijl. Met de opleiding Verpleegkunde, het Nova College (waar Alpay practor Zorg en Technologie is) en SEIN (centrum voor epilepsie) doet ze onderzoek naar de ervaringen van mobiel werken binnen SEIN. “En met Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam en de Haagse Hogeschool doen we onderzoek om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren. In het kader van de minor Zorgtechnologie van Hogeschool Rotterdam bijvoorbeeld, hebben studenten met de onderzoekslijn Medische Technologie gewerkt aan een project rondom thuisrevalidatie bij ouderen met e-health.”

Vitaliteit en gezondheid
Het gebruikmaken van technologische innovaties is een van de speerpunten binnen de visie van de Gezonde Samenleving. De technologievarianten die veel voorkomen voor een e-health-toepassing zijn webapplicaties en webportalen, mobiele applicaties (apps), elektronische patiëntendossiers en persoonlijke gezondheidsdossiers, sensoren (bijvoorbeeld thuis), zelfmetingen, activiteitenmonitors en videocommunicatie. “Toch is er geen grootschalige inzet van e-health over het gehele spectrum van toepassingen. Terwijl sommige toepassingen - zoals elektronische dossiervoering bij artsen - breed zijn ingevoerd, blijven andere nog achter”, aldus Alpay.

Kennis essentieel
Alpay constateert dat nieuwe technologieën in zorg en welzijn zich snel ontwikkelen. Ook web- en mobiele applicaties zijn beschikbaar op het gebied van leefstijl, gezondheid en hulp of begeleiding op afstand. “Het is van belang dat opkomende zorgprofessionals goed zijn aangesloten bij de technologische ontwikkelingen en weten hoe deze in te zetten zijn in de zorg. Daarbij is kennis over e-health-technologieën essentieel om keuzes te maken bij welke doelgroepen, op welke momenten en onder welke voorwaarden toegevoegde waarde ontstaat.” Daarnaast is kennis over het ontwerp van e-health-toepassingen van belang. Alpay werkt met collega's aan een methodologische aanpak voor het ontwerp van persuasieve e-health. Deze aanpak wordt ingezet in zowel onderwijs als onderzoek.

Interprofessioneel samenwerken
Zoals Alpay al aangaf, is Inholland het hele jaar door bezig met het onder de aandacht brengen van e-health. “Het blijft wat mij betreft zeker niet bij deze ene week.” Dat blijkt ook zeker uit de grote hoeveelheid activiteiten die dit jaar rondom e-health op stapel staan of net gestart zijn. Op 11 januari vond een mini-hackathon plaats en vorige week startte bij de Inholland Academy de Basis- en Experttraining eHealth voor docenten. De komende tijd staan er diverse evenementen op de planning, zoals het Vitaal Delta Symposium ‘Samen werken aan vitaliteit’ op 11 april, het jaarlijkse seminar ICT in de Zorg op 23 mei bij Inholland in Diemen, en participatie in de Makathon Smart Solutions voor Zorg & Welzijn van 15 tot en met 17 mei bij Hartekamp Groep in Heemstede. “Samen werken aan uitdagende casussen, direct uit de praktijk, en deze vanuit verschillende disciplines bekijken. Dat is de kracht van een Makathon. In de onderzoeksprojecten die we met verschillende opleidingen, onderzoekslijnen en instellingen uitvoeren, doen we eigenlijk hetzelfde maar dan het hele jaar rond. Door interprofessioneel samen te werken krijg je zorg en technologie bij elkaar. En vergroot je de kennis op gebied van eHealth.”

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.