Den Haag,
07
september
2020
|
07:53
Europe/Amsterdam

‘Fysiek onderwijs gebaat bij digitale technologie’

Nynke Bos, nieuwe lector Teaching, Learning & Technology

Na weken van thuiswerken hebben docenten de voordelen van digitaal lesgeven wel ontdekt, zou je denken. Toch kijken velen uit naar het moment om weer fysiek voor de klas te staan. Nynke Bos vindt dat niet zo vreemd. “Door corona was de overstap naar online noodgedwongen en lang niet altijd goed voorbereid. Bovendien is digitale technologie bedoeld als aanvulling, niet als vervanging van fysiek onderwijs. Zet je de tools goed in, dan kun je de fysieke contacttijd met studenten verbeteren.” Als nieuwe lector Teaching, Learning & Technology wil Nynke opleidingen daarin helpen.

Nee, ook lector Nynke Bos stond lang niet altijd te applaudisseren bij het online onderwijs in Nederland van de afgelopen maanden. "Je zag geregeld dat het lesrooster één op één werd overgezet van de fysieke naar de online omgeving. Dat kon aan het begin ook niet anders. Van de ene op de andere dag moesten opleidingen massaal onderwijs op afstand organiseren, zonder dat er tijd was voor een gedegen herontwerp. Hierdoor ervaren docenten en studenten eerder problemen dan een meerwaarde van online onderwijs.”

Meerwaarde van technologie
Bos snapt dat docenten verlangen naar het moment dat de scholen weer opengaan. “Maar we moeten beseffen dat corona voorlopig een rol blijft spelen in het onderwijs. Het goede nieuws is dat digitale technologie wel degelijk meerwaarde biedt, als je de middelen op een goede manier inzet.”

Contacttijd verbeteren
Ook zonder corona is de inzet van technologie in het onderwijs essentieel, stelt Bos. “Het onderwijs draait steeds meer om het leren van vaardigheden. Daarvoor is het belangrijk dat docenten en studenten voldoende contacttijd hebben. Dan heb ik het niet over hoorcolleges. Het overdragen van kennis kan net zo goed online gebeuren. Sterker nog, als je studenten thuis online de theorie laat leren, komen ze beter voorbereid op locatie en kun je de tijd face to face veel beter benutten met interactie en dingen doen.”

Nynke Bos, lector Teaching Learning & Technology
Technologie moet voor docenten gemeengoed gaan worden en ingebed raken in curricula, niet als sluitstuk maar als beginpunt. Zo benut je echt de gecombineerde kracht van fysiek en online onderwijs.
Nynke Bos, lector Teaching Learning & Technology

Monitoren en op maat begeleiden
Volgens Bos neemt kennisoverdracht met digitale middelen extra voordelen met zich mee. “Digitaal kun je het leerproces van studenten heel goed monitoren. Het is nog een onontgonnen gebied, maar je kunt in kaart brengen hoe individuen en groepen studenten leren, waardoor je hen ook veel beter op maat kunt begeleiden. Zeker met de steeds grotere rol voor programmatisch toetsen komt het erop aan om goed te monitoren.”

Inholland-tool: TeamTester
"Interessant vind ik de ontwikkeling van de TeamTester binnen de onderzoekslijn Teaching, Learning & Technology. Deze tool laat zien welk aandeel iedere individuele student heeft in een gezamenlijke opdracht. Hiermee kun je analyseren hoe studenten een effectief team vormen. Zit elke student in een projectgroep wel in zijn kracht? Zo niet, hoe kun je hen daarin begeleiden?”

In praktijk brengen
Bos kijkt met waardering naar het werk van haar voorganger, lector Jos Fransen, die eind augustus met pensioen is gegaan. “Ik ben onder de indruk van de invalshoek en de kwaliteit van de onderzoekslijn. Die staat supergoed in de steigers, ik voel me hierin thuis. Natuurlijk kunnen er thema’s afvallen en bijkomen. Een thema dat ik nu belangrijk vind, is ‘Pioniers in onderwijsvernieuwing’. Er is inmiddels goede technologie beschikbaar, maar hoe maak je een duurzame stap van het pionieren naar de brede toepassing in de onderwijspraktijk?”

Opleidingen adviseren
Bij Inholland wil Bos docenten motiveren om technologie didactisch in te zetten. “Dit kan op basis van hun vragen, maar ik wil ook op hen toe stappen en nagaan wat voor studenten ze willen opleiden en hoe technologie daarin kan helpen. Technologie moet voor docenten gemeengoed gaan worden en ingebed raken in curricula, niet als sluitstuk maar als beginpunt. Zo benut je echt de gecombineerde kracht van fysiek en online onderwijs.” Verder zoekt Bos graag de samenwerking met andere onderzoekslijnen in haar onderzoeksgroep, zoals De Pedagogische Opdracht en Studiesucces. “Interessant is ook de onderzoekslijn Data Driven Smart Society. Wellicht dat we samen kunnen werken om patronen in leerprocessen beter te herkennen en studenten daarop te begeleiden."

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.