Amsterdam,
21
november
2023
|
09:19
Europe/Amsterdam

Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC starten Europees onderzoeksproject

Inholland onderzoekt: Hoe kunnen voorschrijvers de milieu-impact van medicijnen verkleinen?

v.l.n.r.: Joost Piet, Vera van Waardenburg en Jelle Tichelaar

Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC starten samen met acht andere Europese partners een groot onderzoeksproject gericht op de milieu-impact van geneesmiddelen. Doel is om gegevens over die impact in kaart te brengen en (aankomende) professionals die geneesmiddelen voorschrijven, daarvan bewust te maken via het onderwijs. 

Click here to read this article in English.

Het driejarig project Planetary Health Education in Prescribing (PlanED Prescribing) kreeg onlangs vanuit het Europese programma Erasmus+ de subsidietoekenning van 400.000 euro. Het is de eerste grote samenwerking tussen Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC. Daarnaast zijn andere universiteiten in Nederland, Kroatië, Italië, Roemenië en Portugal als partner betrokken, evenals het RIVM. Ook is een tiental associate partners aangehaakt, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, beroepsverenigingen, de werkgroep Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ‘Medicatie’ van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de CO2-assistent: een landelijke groep geneeskundestudenten die planetary health en duurzame zorg wil integreren in het geneeskundecurriculum. 

Steeds meer artsen, specialisten en andere voorschrijvers willen weten wat de milieu-impact van geneesmiddelen is.

Jelle Tichelaar, bijzonder lector Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid Hogeschool Inholland

Duurzame keuzes maken in geneesmiddelen
Projectleider is bijzonder lector Jelle Tichelaar van Interprofessionele Samenwerking & Medicatieveiligheid bij Hogeschool Inholland. “De impact van geneesmiddelen op het milieu en klimaat is groot”, zegt hij. “Maar wat het precies is per medicijn, weten we in veel gevallen niet. Toch willen steeds meer artsen, specialisten en andere voorschrijvers dit weten vanwege een groeiend bewustzijn van die milieu-impact. Zij willen een praktische richtlijn hebben hoe ze daar in het voorschrijven rekening mee kunnen houden. Uiteindelijk is ieders doel om de meest duurzame keuze maken tussen twee verder gelijkwaardige geneesmiddelen.”

We verwachten de komende jaren meer inzicht te geven en dit als partner in het PlanED Prescribing-onderzoek te delen.

Susanne Waaijers, onderzoeker RIVM

Zorgsector zorgt voor zeven procent van de CO2-uitstoot
Het doel van het project is om de milieu- en klimaatbelastende factoren van geneesmiddelen in kaart te brengen, te wegen en zo veel mogelijk informatie hierover per geneesmiddel beschikbaar te stellen. “We weten dat de zorgsector verantwoordelijk is voor ongeveer 7 procent van de CO2-uitstoot in Nederland”, zegt Susanne Waaijers, onderzoeker bij het RIVM. “En ook dat geneesmiddelen en andere chemische middelen voor de grootste klimaatdruk zorgen; meer dan energiegebruik in gebouwen en transport.” Geneesmiddelen kunnen daarnaast een verontreinigende werking hebben. “In het kader van de Green Deal Duurzame Zorg en de Ketenaanpak Medicijnresten uit water adviseren we de betrokken ministeries over de milieu-impact. Vanwege andere opdrachten duiken we als RIVM de komende jaren verder in dit vraagstuk over milieu-impact. We verwachten dan ook meer inzicht te geven en dit als partner in het PlanED Prescribing-onderzoek te delen.”

Onze partners in het werkveld vragen dat we professionals opleiden die dit vraagstuk oppakken.

Vera van Waardenburg, manager Nursing Hogeschool Inholland

Nieuw onderwijsmateriaal over milieu-impact
De bedoeling van het onderzoeksproject is om informatie over milieu-impact te verwerken in nieuw onderwijsmateriaal voor geneeskundestudenten en voor masterstudenten van bijvoorbeeld Advanced Nursing Practice en Physician Assistant van de Hogeschool Inholland. “Een gezonde planeet hebben we nodig om zelf gezond te blijven”, zegt Vera van Waardenburg, manager van het cluster Nursing bij Hogeschool Inholland. “Onze partners in het werkveld vragen dat we professionals opleiden die dit vraagstuk oppakken. Het sluit ook aan bij het nieuwe profiel van de hbo-opgeleide verpleegkundige die bezig is met preventie en verpleegkundig leiderschap. Dit betekent onder meer dat je samen met de zorgvrager beslist welke geneesmiddelen je voorschrijft zodat die goed kan functioneren en daarbij ook kijkt welke impact dat heeft op de wereld. De zorg is geen eiland; dat willen we onze studenten meegeven."

Het zou mooi zijn om professionals concrete handvatten te geven zodat ze daadwerkelijk milieubewust kunnen voorschrijven.

Joost Piët, arts-docent en -onderzoeker Amsterdam UMC

Concrete handvatten voor milieubewust handelen
Hogeschool Inholland en Amsterdam UMC trekken voor het onderzoeksproject nauw met elkaar op. Master- en geneeskundestudenten werken bijvoorbeeld nu al samen in interprofessionele studentenpoli’s en onderzoekers van Amsterdam UMC zijn ook onderdeel van het bijzonder lectoraat. Een van hen is arts-docent en -onderzoeker Joost Piët van Amsterdam UMC, die de dagelijkse coördinatie doet van het driejarige onderzoeksproject en van plan is te promoveren, mede op basis van de onderzoeksresultaten. “De belangstelling vanuit het onderwijs is groot, ook buiten onze organisatie. Het onderwerp leeft en dat is hoopgevend. Het zou mooi zijn om professionals concrete handvatten te geven zodat ze daadwerkelijk milieubewust kunnen voorschrijven. Hopelijk kunnen we daarmee als sector ook invloed uitoefenen op hoe farmaceuten hun medicijnen produceren.”

Inholland onderzoekt

Bij Hogeschool Inholland focussen we op een veerkrachtige samenleving. Dit is een samenleving waarin we in verbinding met elkaar in staat zijn om schokken op te vangen en deze ook benutten als kans om ons verder te ontwikkelen. Met Inholland onderzoekt vertellen we verhalen over hoe we vanuit onderzoek bijdragen om een samenleving met veranderkracht te realiseren, samen met studenten en werkveldpartners. Zodat iedereen kan blijven functioneren in een continu sterk veranderende wereld.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Iris Sutherland
21
November
2023
Wat goed dat er een eerste Green Deal project is bij Inholland die zich op de zorg richt. Ons domein GSW blijft echt achter als het gaat om duurzaamheid/Planetary Health. Fraai dat het resultaten gaat geven voor geneeskunde, maar nog veel mooier zou zijn als het ook impact zou hebben voor onze eigen Inholland opleidingen. Denk aan verpleegkunde, MBRT. Contrastmiddelen vallen bijvoorbeeld ook onder medicatie.
Ik zou graag geïnformeerd dan wel betrokken worden want ik zie nog zo veel meer Planetary Health integratie mogelijkehden binnen GSW-opleidingen.
Bij de geneeskunde opleidingen is binnen de GDDZ 3.0 Planetary Health al verplicht. Dat zal ook snel volgen voor hbo-zorgopleidingen.
Jelle Tichelaar
22
November
2023
Iris dank voor je enthousiaste reactie op het planetary health project binnen domein GSW. Voor de duidelijkheid, dit project is niet alleen bedoeld voor geneeskunde studenten, maar voor alle toekomstige voorschrijvers van medicatie. Dus ook de toekomstige voorschrijvers die we opleiden binnen het domein GSW zoals de studenten van de HBO masteropleidingen Physician Assistant (PA) en Advanced Nursing practice/ verpleegkundig specialist (MANP). Daarnaast zal het ook relevant zijn voor alle andere toekomstige voorschrijvers tandartsen, verloskundigen en bijvoorbeeld ook voor diabetes/long verpleegkundigen. Laten we even kijken op welke manier je het handigst betrokken/geïnformeerd kunt worden met betrekking tot het project. Als je mij een mailtje stuurt breng ik je even in contact met de andere projectcoördinatoren. Met vr gr Jelle Tichelaar